KAKO PODESITI KLIMU DA GRIJE


Podešavanje klima uređaja za optimalno grijanje

Kad prođe ljeto i sezona hlađenja potrebno je za grijanje na daljinskom upravljaču postaviti mod rada: grijanje.


To ćete napraviti na način da na daljinskom upravljaču pritišćete tipku: MODE dok se na ekranu daljinskog upravljača oznaka grijanja: HEAT ili znak sunca.

Sad je klima uređaj spreman za grijanje i potrebno ga je samo uključiti na daljinskom upravljaču.

Zatim postavite željenu temperaturu u prostoru, uobičajeno je od 25°C do 28°C.

Temperatura je obično označena slovima TEMP i tipkama označe strelicama podešavate gore i dolje.


Noviji klima uređaji imaju različite senzore

- I Feel senzor koji se nalazi u daljinskom upravljaču a kada se funkcija uključi, osjetnik temperature u daljinskom upravljaču preuzima funkciju praćenja temperature u prostoru a osnovni osjetnik temperature u unutarnjoj jedinici klima uređaja se isključuje. Na taj način klima uređaj prati i prilagođava zadanu temperaturu na poziciji daljinskog upravljača odnosno osobe koja njime upravlja te na taj način postiže točniju temperaturu na poziciji gdje se nalazimo.

3D senzor i Senzor prisutnosti

 

Većina klima uređaja temperaturu mjere preko unutarnje jedinice gdje se nalazi senzor/osjetnik temperature. S obzirom na to da je unutarnja jedinica obično udaljenija od prostora koji želimo zagrijati i zbog toga što se senzor na unutarnjoj jedinici nalazi blizu stropa gdje je temperatura nekoliko stupnjeva veća od temperature na kojoj boravimo, temperaturu na daljinskom upravljaču podesite za jedan do dva stupnja više nego što želite kako bi se eliminirali navedeni efekti i razlike u temperaturi. 


 

Brzinu ventilatora-turbine unutarnje jedinice tipkom FAN SPEED podesite na automatsko osim u slučaju kada želite upuhati topli zrak dublje u prostoriju ili u drugu prostoriju koja se nalazi ispred klima uređaja. Na većoj brzini ventilatora i strujanja zraka brže ćete osjetiti efekt grijanja u udaljenijim dijelovima prostora.


Važno je napomenuti da kod promjene režima rada na tipku MODE na daljinskom upravljaču a posebno ako više puta izmjenjujete grijanje i hlađenje dok je klima uređaj uključen, klima će ući u zaštitni mod i trebat će pričekati 10-ak minuta dok se izjednače tlakovi plina u sustavu nakon čega će klima uređaj krenuti sa radom.


Kada klima uređaj uključite na grijanje klima ne grije odmah već je potrebno 1 do 2 minute jer najprije starta kompresor na vanjskoj jedinici a tek kada se plin zagrije i senzor temperature na unutarnjoj jedinici registrira zagrijani radni medij uključuje se ventilator unutarnje jedinice koji ispuhuje topli zrak.

Kod INVERTER klima uređaja potrebno je 5 do 10 minuta da klima uređaj postigne punu snagu i temperaturu ispuha na unutarnjoj jedinici.


Kvalitetniji INVERTER klima uređaji daju stalniju i precizniju temperaturu pa su gotovi neprimjetni dok rade. Jeftiniji klima uređaji ne mogu osigurati preciznu i stalnu temperaturu u prostoru već je povremeno potrebno posezati za daljinskim upravljačem i korigirati temperaturu prema stvarnom osjećaju.

Najefektivniji rad klima uređaja uz najmanju potrošnju električne energije čete postići kada sve postavke podesite na automatske.

 


Pogledajte naš izbor Best Buy klima uređaja za grijanje


 
 
 

Ukoliko klima uređaj ne grije prema vašim očekivanjima postoje brojni razlozi a navest ćemo samo najčešće:


1. Jeftiniji klima uređaji nisu optimizirani za grijanje pa će lošije grijati kada je velika vlaga u vanjskom zraku. Pri temperaturama vanjskog zraka od 0 do 15 °C kod jeftinijih klima uređaja vlaga iz zraka se zamrzava na lamelama vanjske jedinice iz razloga što su lamele ispod 0°C a led postaje izolator koji umanjuje izmjenu temperature između vanjskog zraka i lamela izmjenjivača vanjske jedinice. Što je led deblji učinkovitost klime ja manja a temperatura ispuha na unutarnjoj jedinici niža. Kada temperatura ispuha na unutarnjoj jedinici padne ispod dozvoljene klima uređaj prestaje grijati i prelazi u "DEFROST" odleđivanje leda na vanjskoj jedinici. To traje 5 do 10 minuta a za to vrijeme klima ne grije prostor (zaustavi se ventilator/turbina na unutarnjoj jedinici a na nekim se unutarnjim jedinicama za vrijeme defrosta upali ili blinka jedna od lampica),  nakon čega klima uređaj automatski prelazi u standardni mod grijanja prostora a treba mu 5 do 10 minuta da ponovo postigne punu snagu što ponovo rezutira stvaranjem leda na vanjskoj jedinici i odlazak u "DEFROST" i tako stalno u krug!


Jeftiniji klima uređaji mogu ići u defrost čak do 3 puta u sat vremena a u tom slučaju zasigurno se nećete ugrijati s takvom klimom.

Kad klima uređaj odrađuje Defrost, nemojte je gasiti jer time prekidate standardni ciklus i ne dovrši se otapanje leda na vanjskoj jedinici pa će se taj ciklus morati dovršiti kod slijedećeg paljenja a onda to traje i duže a time i više čekate dok klima krene grijati.


Skuplji klima uređaji imaju kompresore koji su bolje optimizirani za grijanje pa manje ili nikako ne idu u DEFROST već u kritičnim situacijama balansiraju snagu kompresora i stvaranje leda na vanjskoj jedinici te puno bolje drže deklariranu snagu na niskim vanjskim temperaturama.


Bolji klima uređaji optimizirani za grijanje imaju ugrađen grijač u vanjskoj jedinici snage oko 30W koji se pali povremeno a svrha mu je otopiti led u kadici/podnožju vanjske jedinice kako bi kondenzat/voda mogla neometano otjecati. Poznato je da se pri vrlo niskim vanjskim temperaturama kondenzat/voda zamrzava pri dnu vanjske jedinice tako da se led povećava i može obuhvatiti cijelu vanjsku jedinicu a što znatno umanjuje učinkovitost grijanja.

Postoje i klima uređaji koji dodatno imaju i grijač kompresora koji se pali povremeno a ima funkciju da u ekstremno hladnim uvjetima pomogne kompresoru da čim prije postigne optimalne radne uvjete.


Ukoliko klima uređaj kupujete za osnovno grijanje svakako razmatrajte skuplje klima uređaje i one na kojima smo stavili oznaku: PREPORUKA ZA GRIJANJE jer takvi klima uređaji imaju značajno bolje performanse za grijanje, bolje zadržavaju snagu na niskim vanjskim temperaturama i manje odlaze u defrost.


Posebno treba obratiti pozornost na odabir klima uređaja za primarno grijanje na kontinentu gdje vanjske temperature mogu biti jako niske. 

U priobalju za grijanje može odgovarati klima uređaj iz srednje klase dok isti klima uređaj neće zadovoljiti iste potrebe za grijanjem na kontinentu.

Zato je važno da nas kontaktirate jer mi znamo kako se koji klima uređaj ponaša na određenoj lokaciji i za razinu grijanja koju od klima uređaja očekujete.

 

2. Za kvalitetno grijanje važna je pozicija unutarnje i vanjske jedinice. Ako želite kvalitetno grijanje dnevnog prostora neophodna je jedna unutarnja jedinica odgovarajuće snage samo za dnevni prostor a ostatak stana klimatizirati drugim klima uređajima.


Najveći efekt je kada unutarnju jedinicu postavite na način da ispuhuje prema dužem dijelu prostora i da kompletan prostor bude u vidokrugu unutarnje jedinice je će se dijelovi prostora koje klima "ne vidi" slabije grijati i hladiti.


Ukoliko imate takvu mogućnost, vanjsku jedinicu svakako postavite pod balkon ili na poziciju gdje neće biti na direktnom udaru vjetra u ventilator vanjske jedinice a što može usporiti ventilator te smanjiti snagu i učinkovitost.

Klima uređaj će bolje grijati kada je vanjska jedinica na toplijem mjestu a bolje će ljeti hladiti kada je vanjska jedinica na hladnijem mjestu.

 

3. Postavljanje unutarnje jedinice u manju prostoriju s namjerom da grije susjednu veću prostoriju kroz vrata ili prolaz je pogrešno i u pravilu ne postiže očekivani rezultat. Razlog tome je osjetnik temperature koji se nalazi na unutarnjoj jedinici a koji očitava temperaturu u prostoru, uspoređuje je s zadanom temperaturom na daljinskom upravljaču i preko upravljačkog sklopa daje nalog kompresoru da smanji isporuku snage prema unutarnjoj jedinici jer je zadana temperatura postignuta! U stvari zbog toga što se topli zrak diže pod plafon klima očitava temperaturu tog zagrijanog zraka i smanjuje snagu dok je u primarnoj susjednoj prostoriji još hladno i nije postignuta temperatura koju ste postavili na daljinskom upravljaču. Kad tom pridodamo i rasipanje zraka koji unutarnja jedinica ubacuje kroz vrata ili prolaz u primarnu prostoriju jer dio zraka koji ne prođe u primarnu prostoriju odbija se od zida, dolazi nazad do senzora na unutarnjoj jedinici pa se prethodno opisani negativni efekt samo povećava.


Zaključujemo i preporučujemo vam da unutarnju jedinicu postavite u prostoriju koju želite grijati!

 
 
 

4. Ispravno postavljanje temperature na daljinskom upravljaču.


Svi klima uređaji koje mi nudimo su Inverteri i imaju varijabilni kompresor koji mijenja snagu ovisno o potrebi odnosno temperaturi postavljenoj na daljinskom upravljaču i temperaturu u prostoru.


Često nam se kupci javljaju da klima uređaj slabo grije a postavili su temperaturu na daljinskom samo 1 ili 2 stupnja veću od temperature u prostoru.


Ovo je važno pojasniti...

Inverter klima ima više senzora kojima prati uvjete na klimi u u prostoru i prilagođava snagu kompresora za najveću učinkovitost i komfor.

Senzori/osjetnici kontinuirano mjere temperaturu u prostoru, usisnu temperaturu zraka koji ulazi u unutarnju jedinicu ni temperaturu radnog medija u cijevima. Temeljem tih podataka upravljački sklop postavlja kompresor u odgovarajući radni režim tako da se snaga kompresora stalno mijenja.


Ako je na daljinskom upravljaču postavljena temperatura 5 ili više stupnjeva veća od temperature u prostoru kompresor će kroz nekoliko minuta raditi maksimalnom snagom da bi osigurao zadanu temperaturu. Kako se temperatura u prostoru približava zadanoj temperaturu kompresor će smanjivati snagu a temperatura ispuha na unutarnjoj jedinici pada. Kada se postigne zadana temperatura kompresor ulazi u mod održavanja temperature, kompresor radi najmanjom snagom a klima troši najmanje struje. Čim se temperatura u prostoru ohladi za 0,5 do 1°C kompresor pojačava snagu da bi održavao zadanu temperaturu.


Također nam se kupci javljaju da povremeno u grijanju klima uređaj ispuhuje hladni zrak. 


To je uglavnom bila situacija kada je klima postigla zadanu temperaturu i prešla u mod održavanja temperature. Jeftiniji klima uređaji u održavanju ispuhuju blago topli zrak koji je znatno niže temperature od one kada klima grije dok još nije postignuta zadana temperatura pa to stvara dojam da klima hladi a i biti ispuhuje blago zagrijani zrak.


Kvalitetniji i skuplji klima uređaji i u održavanju ispuhuju prilično topao zrak ali manjom brzinom ventilatora/turbine pa uglavnom takvih primjedbi kod skupljih klima uređaja nema.


Ako želite brzo zagrijati prostor svakako na daljinskom postavite nekoliko stupnjeva veću temperaturu i spustite je kada se prostor zagrije. Na taj način će senzori registrirati veću razliku između temperature koju ste zadali na daljinskom upravljaču i temperature u prostoru pa će kompresor raditi većom snagom i brže zagrijati prostor.


Kvalitetniji i skuplji klima uređaji imaju bolju automatiku i brže zagriju prostor a zadanu temperaturu drže preciznije pa je ukupni dojam i komfor puno veći.


Inverter klima uređajima od uključivanja treba 10 do 15 minuta da postignu punu snagu. Posebno naglašavamo da dok klima radi ne pritiskate tipku MODE za promjenu modova rada: Grijanje, Hlađenje, Odvlaživanje, Ventilacija i automatski rad jer svaki put kada izmijenite mod rada klima odlazi u "zaštitni mod" 5 do 10 minuta i tako se štiti od kvara. 


 
 
Ako se ne snalazite, imate dilemu ili pitanja molim da nas kontaktirate jer mi imamo dugogodišnje iskustvo i odgovore na sva Vaša pitanja i sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći u odabiru za Vas najboljeg klima uređaja te po potrebi prethodno napraviti izvid situacije na objektu i zajedno sa Vama odabrati odgovarajući klima uređaj i utvrditi najbolju poziciju za smještaj unutarnje i vanjske jedinice.
Sve navedeno će Vam osigurati vrhunski klimatiziran prostor i profesionalnu montažu sa minimalnim zahvatima u prostoru uz najbolju cijenu na tržištu.

Vašim potrebama pristupamo s velikom pažnjom te primjenjujemo višegodišnje iskustvo stečeno na montaži i servisu klima uređaja i klimatizacijskih sustava. Naši stručni i ovlašteni tehničari stalnom edukacijom osiguravaju savjetovanje prilikom kupnje i ovlaštenu ugradnju vašeg klima uređaja ili sustava uz kvalitetu koja nas stavlja par koraka ispred konkurencije.Dostava plaćenih klima uređaja na području cijele Hrvatske je besplatna.Ovlaštenu montažu klima uređaja sa garancijom vršimo u cijeloj Hrvatskoj.Ako imate potrebu za nabavom, ugradnjom ili održanjem klima uređaja javite nam se s povjerenjem na telefone: 021 470 232091 4466 880, email: webshop@klimakoncept.hr


ili pošaljite upit preko kontakt forme.Kontaktirajte nas 


Hvala na povjerenju!


Vaš Klima koncept tim.

Blog i novosti

TOP 5 BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA HLAĐENJE U 2024. godini

Svima je poznato da je ugradnja klima uređaj jedini način hlađenja prostora, ipak nije jednostavno izabrati najprimjereniji klima uređaj za hlađenje n...

TOP 5 NAJPRODAVANIJIH - BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE U 2024. GODINI

Svima je poznato da je klima uređaj najpovoljniji način grijanja uz činjenicu da tehnologija napredovala pa se klima uređajima može kvalitetno grijati...

ŽELIM DIZALICU TOPLINE! - KAKO U REALIZACIJU?

Koliko košta dizalica topline? Koliki je povrat investicije? Koju dizalicu topline odabrati? Osnovni koraci prije ugovaranja izvođenja Planiranje ...

TOP 7 POVOLJNIJIH BEST BUY KLIMA UREĐAJA U 2024. GODINI

U moru klima uređaja koji se nude na tržištu često tražimo povoljniji klima uređaj koji će zadovoljiti našu potrebu za hlađenjem i dogrijavanjem prost...

10 RAZLOGA ZAŠTO SU JAPANSKI KLIMA UREĐAJI NAJBOLJI IZBOR!

Poznato je da japanski proizvođači imaju drugačiju strategiju gdje je primarna kvaliteta i energetska učinkovitost, zbog toga se generalno rečeno kupn...

5 prednosti korištenja klima uređaja za grijanje doma

Navodimo 5 glavnih prednosti korištenja klima uređaja za grijanje vašeg doma.

Saznajte kako se možete grijati bez velikih troškova!...

WEB RETAILER AWARD 2023. – NAJBOLJI WEB TRGOVCI U REGIJI

Petu godinu za redom Klima koncept osvaja nagradu na Web Retailer Award natjecanju - prvo mjesto u kategoriji Home & Garden! Ovogodišnji E-commerce...

Koliko je zapravo glasan klima uređaj?

U tekstu otkrivamo stvarne podatke o buci klima uređaja. Saznajte koliko je zapravo glasan klima uređaj, gdje pronaći ove važne podatke i koji su ...

VODIČ ZA ODABIR DIZALICE TOPLINE ZA VAŠ DOM TE UPUTE I SMJERNICE ZA MONTAŽU I OVLAŠTENO PUŠTANJE U POGON

Želite / trebate sustav za klimatizaciju Vašeg objekta: * najpoželjniju i najkomforniju klimatizaciju * podno grijanje * dizalicu topline za radija...

Da li se isplati platiti nekoliko stotina eura više za japanski klima uređaj?

Da li su japanski klima uređaji zaista toliko kvalitetni da zaslužuju biti skuplji od ostalih? Pročitajte naš tekst i saznajte da li je to doista tak...

Kako klima uređaji utječu na zdravlje?

Istraživanja su pokazala da klima uređaji mogu pomoći u smanjenju nekih zdravstvenih rizika, te da mogu biti korisni za ljude s astmom ili alergijama....

Najjeftinije grijanje - grijanje na klimu?

Svjedoci smo rapidnog poskupljenja svih energenata.
U članku donosimo izračune te dokazujemo da je grijanje na klimu još uvijek najjeftiniji način...

Savjeti za postavljanje klima uređaja

Osim odabira klima uređaja, vrlo je važno gdje će se postaviti unutarnja i vanjska jedinica. Pravilna ugradnja nije važna samo zbog estetike, već i za...

Mono ili multi split klima uređaj – koji kupiti i ugraditi?

Rješavamo vječnu dilemu: da li je za vaš dom prikladniji mono-split ili multi-split klima uređaj. Saznajte koje su prednosti i mane ovih uređaja te ko...

WEB RETAILER AWARD 2022. – NAJBOLJI WEB TRGOVCI U REGIJI

I četvrtu godinu za redom Klima koncept osvaja nagradu na Web Retailer Award natjecanju - prvo mjesto u kategoriji Home & Garden!...

Kako poboljšati učinkovitost klima uređaja i produljiti vijek rada klime

Donosimo vam top 10 savjeta kako poboljšati učinkovitost klima uređaja. Savjete možete primijeniti odmah i uživati u ugodnoj temperaturi u vašem domu....

KADA JE VRIJEME ZA ZAMJENU STAROG KLIMA UREĐAJA?

Saznajte kada je vrijeme za kupnju novog klima uređaja, da li se isplati popravljati vašu staru klimu te kada je vrijeme da vaš stari klima uređaj bac...

Kako znati da u vašem klima uređaju nedostaje plina?

Kako da znate kada u vašem klima uređaju nedostaje rashladno sredstvo i da li je vrijeme da zovete majstora? U ovom tekstu ćemo objasniti 4 glavna ...

Prednosti i mane podnog-parapetnog klima uređaja u odnosu na zidni

Saznajte koje su prednosti i mane podnog/parapetnog klima uređaja i zašto se podni klima uređaj sve više koristi u stanovima i kućama. Podni klima-...

MAGNETSKI KONTAKTI NA VRATIMA I PROZORIMA ZA SMANJENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Saznajte kako osvariti dodatnu uštedu energije i kako da smanjite troškove prilikom korištenja klima uređaja ugradnjom magnetnih kontakata, kartičnog ...

KAZETNI KLIMA UREĐAJI - PRINCIP RADA I NAČIN UGRADNJE

U ovom članku detaljno razmatramo sve značajke konfiguracije kazetnih klima uređaja, uključujući uređaj, princip rada, njegove prednosti i nedostatke,...

SERIJE KLIMA UREĐAJA U BOJI - OPLEMENITE SVOJ PROSTOR

Današnji trendovi u uređenju interijera jednostavno zahtijevaju nešto više od dosadne standardne bijele boje unutarnjih jedinica klima uređaja. Određe...

DA LI JE JEFTINIJE OSTAVITI KLIMA UREĐAJ UKLJUČEN ILI STALNO ISKLJUČIVATI I UKLJUČIVATI?

Bez obzira na to da li se vaš klima uređaj nalazi u modu grijanja ili hlađenja, sigurno ste si postavili ovo pitanje: da li je jeftinije ostaviti k...

SPAS ZA VLAŽNE PROSTORIJE – GRIJANJE NA KLIMU?

Tamne mrlje, vlaga u zraku, gljivice ili plijesan na zidovima - problem je koji pogađa mnoga kućanstva. Kako prostor u kojem stanujemo ponovno učiniti...

DIZALICE TOPLINE VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE

Jeste li se ikad pitali koja je razlika između sustava grijanja dizalicom topline, središnjim klimatizacijskim sustavima (tzv. multi-split sustavi kli...

KAKO OSIGURATI NAJBOLJU KVALITETU ZRAKA U VAŠEM DOMU?

Suvremeni život i tehnologija doprinose negativnim utjecajima na kvalitetu zraka zbog čega je potrebno voditi brigu o kvaliteti zraka u prostoru u koj...

KLIMATIZACIJA VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA

U dilemi ste kakav način grijanja odabrati za Vaš stan? Ne poznajete prednosti i mane klimatizacijskih sustava (tzv. multi-split sustavi klimatizacije...

OBJAŠNJAVAMO - RAZLIKE IZMEĐU MONOBLOK I SPLIT SUSTAVA DIZALICA TOPLINE

Odlučili ste da želite dizalicu topline ali niste još upoznati s detaljima odabira i montaže dizalica topline? Upoznajte se s razlikama između monoblo...

DIZALICE TOPLINE VS. KLIMATIZACIJA - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA

Zbunjuju vas razlike i karakteristike sustava dizalice topline u odnosu na klimatizacijske sustave? Objasniti ćemo Vam nekoliko ključnih karakteristik...

ODGOVARAMO NA NAJČEŠĆA PITANJA O CENTRALNOM GRIJANJU!

Odgovaramo na najčešće pitana pitanja o centralnom grijanju! Saznajte sve o cijenama, potrebnoj snazi, isplativosti i ostalim pitanjima. 1. Koliko ...

NOVE TEHNOLOGIJE I MOGUĆNOSTI KLIMA UREĐAJA

Današnji klima uređaji, pored svojih osnovnih funkcija, imaju i niz dodatnih funkcija koji ih čine potpunijim i komfornijim uređajima za korištenje. ...

STRUČNJACI SAVJETUJU NA ŠTO TREBA PAZITI PRI KUPNJI KLIMA UREĐAJA

- kojeg proizvođača odabrati - koju snagu - koje opcije i mogućnosti klima uređaj treba imati - gdje postaviti unutarnju i vanjsku jedinicu za najb...

GDJE KUPITI KLIMA UREĐAJ

Informacije iz 25 godina iskustva: - gdje kupiti klima uređaj - gdje dobiti prefesionalnu i nepristranu informaciju - zašto je važna ovlaštena mo...

NOVI MODELI VRHUNSKIH JAPANSKIH KLIMA UREĐAJA

Svake godine renomirani japanski proizvođači klima uređaja "lansiraju" nove poboljšane modele klima uređaja koji mijenjaju stare serije. Tako se 20...

ISKUSTVA KORISNIKA - ŠTO NISMO ZNALI PRIJE KUPNJE KLIMA UREĐAJA?

Iskustva postojećih korisnika koje bi bilo korisno znati prije odabira svog prvog klima uređaja! Klima uređaj mi je preglasan! Nisam očekivao/la o...

NAJKVALITETNIJI KLIMA UREĐAJI

Pregled vrhunskih klima uređaja za najkvalitetnije hlađenje i grijanje prostora koji će vam svojom naprednom tehnologijom i mogućnostima osigurati vis...

EVO ZAŠTO SU MITSUBISHI I DAIKIN NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI

Mitsubishi Electric i Daikin su već 20 godina na tronu klimatizacije i ponajbolji proizvođači klima uređaja. U Hrvatskoj su definitivno najtraženiji i...

POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA U HODNIK, DA ili NE pitanje je sad!

Da li postaviti unutarnju jedinicu u hodnik za klimatizaciju nekoliko soba? Kako to funkcionira u praksi? Pročitajte obrazloženje stručnjaka i don...

MOŽE LI VAS KLIMA UREĐAJ SPASITI OD PROLJETNIH ALERGIJA?

Dolaskom toplog vremena u ožujsku i travnju kreće i sezona prvih proljetnih alergija koja se pojačava u svibnju i toplijim mjesecima. Može li i kako k...

KLIMA UREĐAJI ZA APARTMANE - IZNAJMLJIVAČE

Cijenjeni kupci, Iz bogatog prodajnog iskustva i dugogodišnjeg rada na prodaji i montaži klima uređaja za klimatizaciju apartmana u priobalju i na ...

PREMJEŠTANJE KLIMA UREĐAJA

Kad unutarnja ili vanjska jedinica nije postavljena na odgovarajuću poziciju... To smanjuje učinkovitost, povećava potrošnju električne energije i ...

AKCIJA KLIMA UREĐAJA

Svaki mjesec nove akcije i promocije ... Nagradne igre ... Kupon kodovi za popust ... Pratite nas i na društvenim mrežama i ostvarite brojne pop...

KLIMA UREĐAJI - Kako kupci kupuju klima uređaj?

U moru klima uređaja teško je odabrati onaj najbolji za vas i vaše potrebe. Stručnjaci Klima koncepta daju odgovore na većinu pitanja koje kupci po...

MITSUBISHI ELECTRIC VS. DAIKIN - usporedba!

Generalno gledajući Mitsubishi Electric i Daikin su dva ponajbolja proizvođača klima uređaja na svijetu od kojih svaki ima svoje serije klima uređaja ...

WIFI UPRAVLJANJE KLIMA UREĐAJIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Tehnologija nam omogućava kompletno i plansko upravljanje klima uređajima sa udaljene lokacije zahvaljujući kojem je komfor podignut na nevjerojatnu r...

DIZALICE TOPLINE - TOPLINSKE PUMPE

Ugradnja dizalice topline zahtijeva veću početnu investiciju u odnosu na klasično centralno grijanje. Ipak, troškove stanovanja promatrate dugoročno t...

NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI

Pregled najboljih klima uređaja na svijetu koje odlikuje visoko napredna najnovija tehnologija, najviša energetska učinkovitost, najniža razina buke i...

Ostvarite državni poticaj za sustav dizalice topline - Saznajte kako vam možemo pomoći!

Objavljen je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća! Ovim državnim poticajem možete ostvariti sufinanciranje u iznosima između 40% i 80% uk...

PODNO GRIJANJE - SVE ŠTO STE HTJELI ZNATI

Podno grijanje je oblik grijanja pri kojem se zagrijavanje prostora vrši zagrijavanjem konvekcijom preko podne površine. To je jedan od najkomfornij...

REKUPERATORI ZRAKA

Rekuperacija zraka je postupak izmjene „potrošenog" boravišnog zraka sa svježim zrakom iz vanjske okoline u uređaju koji se naziva - rekuperator zraka...

PREDNOSTI I MANE NOVOG FREONA R32 U ODNOSU NA R410A

Odgovori na pitanja:

- Da li je bitna vrsta plina u klima uređaju?
- Da li tip freona utječe na energetsku učinkovitost?
- Da li će freon...

MITSUBISHI - DAIKIN - TOSHIBA - FUJITSU - PANASONIC - GREE - KLIME AKCIJA

Vrhunski japanski klima uređaji na akciji i uz kupon kod dostupni svima ... Platite karticom do 24 rate Besplatna dostava Ovlaštena montaža u cijel...

PROČISTAČI ZRAKA

Zašto kupiti pročistač zraka?

U zraku postoji mnogo čestica, mnoge od njih su prirodne i općenito bezopasne dok su druge kemijska onečišćenja, ...

KLIMATIZACIJA

Klimatizacija je proces održavanja željene temperature, vlažnosti i čistoće zraka u zatvorenim prostorima radi osiguravanja uvjeta za udoban boravak i...

KLIMA UREĐAJ S DVIJE UNUTARNJE JEDINICE: MULTI SPLIT - DUAL

Multi split klima uređaj DUAL Dvije unutarnje i jedna vanjska jedinica Komaktan dizajn Kvalitetno tehničko rješenje za klimatizaciju dva prostora s...

MITSUBISHI ELECTRIC - NOVI ELITE INVERTER

Novi rekorder energetske učinkovitosti te tehnološki lider među klima uređajima na tržištu. Postiže najviše SEER i SCOP koificijente, omogućuje upravl...

KLIMA KONCEPT UVEO 3 NOVE VRSTE PLAĆANJA: KEKS Pay, Aircash i PayCek

Od sada u našem web shopu klimakoncept.hr možete plaćati i putem: KEKS PAY Plaćanje putem aplikacije obavlja se bez ikakvih naknada te je u potpun...

WEB RETAILER AWARD 2021. – NAJBOLJI WEB TRGOVCI U REGIJI

Ovo je još jedna potvrda u nizu koja potvrđuje naš rad i želju da budemo vodeći shop klima uređaja u Hrvatskoj. To su ovaj put potvrdili s jedne stran...

WEB RETAILER AWARD 2020. – NAJBOLJI WEB TRGOVCI U ADRIATIC REGIJI

Na prestižnom natjecanju Web Retailer Award 2021. koji su organizirali Shopper’s Mind i Jeftinije.hr, najveći portal za usporedbu cijena i ponuda u we...

Klima koncept 2019. nagrađen kao web trgovac godine u kategoriji Home&Garden

Na godišnjoj konferenciji Ecommerce Day koja se održala u Zagrebu, Klima koncept nagrađen je kao najbolja web trgovima u kategoriji Home&Garden za 201...

KLIMA KONCEPT - VEĆ 25 GODINA S VAMA!

Priča Klima koncepta počinje davne 1995. godine. Gospodin Jozo Kekez vlasnik i jedini osnivač pokreće obrt za prodaju i servis TV, audio/video opreme....

VELIKA BOŽIĆNA AKCIJA KLIMA UREĐAJA

Vrhunski klima uređaji na velikoj Božićnoj Akciji

Na najvećem web shopu klima uređaja u Hrvatskoj nudimo vam:
Preko 50 klima uređaja po nepo...

VELIKA BOŽIĆNA AKCIJA!

Klima koncept d.o.o. Vam poklanja ovlašteni godišnji servis za sve klima uređaje kupljene u kompletu sa montažom na web shopu www.klimakoncept.hr od 0...

BLACK FRIDAY 2023. - NAJVEĆI POPUSTI U GODINI NA SVE KLIMA UREĐAJE

Ne propustite Veliku BLACK FRIDAY Akciju i najveće popuste u godini. Dostava na Vašu adresu je je besplatna. Ovlaštenu montažu klima uređaja vršim...

Sve o klima uređajima:

GRIJANJE PROSTORA KLIMA UREĐAJEM

Savjeti stručnjaka za odabir adekvatnog klima uređaja za grijanje. Odabir kvalitetnog klima uređaja i postavljanje unutarnje i vanjske jedinice na ...

POTROŠNJA KLIMA UREĐAJA - KOLIKO STRUJE TROŠI KLIMA?

Inverterski način rada klima uređaja ostvaruje značajnu uštedu energije, ovisno o uvjetima rada čak i do 30% u odnosu na klasične klima uređaje. A...

SVE O INVERTER KLIMA UREĐAJIMA

Jedno od čestih pitanja kod kupnje klima uređaja je INVERTER! Odgovaramo - što je to inverter, ima li određena klima inverter, što dobivam ako kupim k...

ŠTO JE KLIMA UREĐAJ I VRSTE KLIMA UREĐAJA

Najčešće u primjeni klima uređaja nailazimo na pojam split-sustav klima uređaja.Split-sustav je izvedba klima uređaja koja se sastoji od dva osnovna d...

Princip rada klima uređaja

Efekt hlađenja klima uređaja postiže se cirkulacijom radne tvari u tzv. kružnom procesu. Radna tvar kao kapljevina ulazi u isparivač koji se nala...

KOJI KLIMA UREĐAJ ODABRATI?

Iako je idealno vrijeme za kupnju klime izvan ljetne sezone, kada su učestale akcijske cijene samih uređaja, ali i njihove ugradnje, većina se na to o...

ŠTO JE DOBRO ZNATI PRI KUPNJI KLIME?

Najčešća pitanja o klima uređajima: 1. Zašto klima preko ljeta toči vodu iz unutarnje, a preko zime iz vanjske jedinice? 2. Zašto klima u grijanju...

Vodič - Savjeti iz iskustva za kupnju klima uređaja

Kojeg proizvođača odabrati ? Koju snagu ? Koji je najbolji odnos cijene i kvalitete ? Koje su tehničke opcije bitne i kako se to odražava na rad kl...

ODABIR POTREBNE SNAGE KLIMA UREĐAJA I NAJBOLJE POZICIJE UNUTARNJE I VANJSKE JEDINICE

Koju snagu klima uređja odabrati ? Gdje postaviti unutarnju njedinicu ? Gdje postaviti vanjsku jedinicu ? Gdje odvesti vodu-kondenzat ? Gdje spoji...

GDJE I KAKO MONTIRATI KLIMA UREĐAJ?

Kod montaže klima uređaja treba obratiti pažnju na nekoliko detalja. S obzirom da nam je montaža klima uređaja jedna od djelatnosti, pokušat ćemo V...

NAJČEŠĆA PITANJA O KLIMA UREĐAJIMA

1. Zašto klima preko ljeta toči vodu iz unutarnje, a preko zime iz vanjske jedinice? 2. Zašto klima u grijanju ponekad prestane sa radom i napravi je...

10 NAJČEŠĆIH KVAROVA NA KLIMA UREĐAJIMA

Zašto curi voda iz unutarnje ili vanjske jedinice Zašto klima slabo hladi ili slabo grije Zašto klima neće da se uključi Zašto ne radi daljinski up...

TIPOVI UNUTARNJIH JEDINICA

ZIDNI KLIMA UREĐAJ Najtraženiji tip unutarnje jedinice koji se koristi u domaćinstvu, turističkim objektima, uredima, server sobama itd. Odlikuje ga ...

SVE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA KLIMA UREĐAJA

Sa konstantnim napretkom u tehnologijama klima uređaja sigurno vas zbunjuju svi složeni nazivi i simboli na daljinskom upravljaču vašeg klima uređaja....

JAPANSKI VS. OSTALI KLIMA UREĐAJI

Kupnja klima uređaja je dugoročna investicija a očekivanja kupca su velika,klima uređaj mora biti kvalitetan, tih, ekonomičan, estetski prihvatljiv, k...

VRSTE FILTERA NA UNUTARNJIM JEDINICAMA KLIMA UREĐAJA

Sastavni dio klima uređaja čine filteri. Uloga filtera za klima uređaje je održavati kvalitetu zraka, pročišćavati, uklanjati mirise, ionizirati i niz...

ŠTO JE IONIZATOR ZRAKA?

Ionizator zraka stvara negativne ione te neutralizira negativne utjecaje magnetnog i električnog zračenja koje nastaje upotrebom različitih električni...

SMART - PAMETNI KLIMA UREĐAJI SA SENZOROM PRISUTNOSTI

Sve o 3-D senzoru prisutnosti i kako možete postići uštedu električne energije. - senzor temperature - pretraživanje područja - otkrivanje aktivn...

KAKO PRIPREMITI KLIMA UREĐAJ ZA SEZONU HLAĐENJA?

Provjerite je li vaš klima uređaj spreman za ljeto već danas, kako biste uštedili novac i vrijeme čekajući stručnu pomoć kasnije. Sezona hlađenja k...

ZAŠTO CURI VODA NA UNUTARNJOJ JEDINICI KLIMA UREĐAJA

Pregled situacija koje dovode do curenja vode na unutarnjoj jedinici klima uređaja i savjeti za rješavanje problema. U režimu hlađenja klima uređaj...

MONO SPLIT KLIMA UREĐAJ

Mono split klima uređaji sastoje se od dvije odvojene jedinice. Unutarnje koja se postavlja na zid prostorije koja se želi klimatizirati i vanjske jed...

MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ

Multi split klima uređaji su setovi koji se sastoje od dvije ili više unutarnjih jedinica koje se plinskim i elektro instalacijama spajaju na jednu va...

ZIDNI KLIMA UREĐAJI

Zidni klima uređaji su najtraženiji tipovi klima uređaja koji se koriste za klimatizaciju kuća, stanova, poslovnih prostora i objekata sa specifičnim ...

PODNI - PARAPETNI KLIMA UREĐAJI

Podni klima uređaji su vrlo traženi tipovi klima uređaja sa naglaskom na grijanje a koji se koriste za klimatizaciju kuća, stanova, poslovnih prostora...

PODSTROPNI KLIMA UREĐAJI

Podstropni klima uređaji se koriste za kvalitetno hlađenje poslovnih prostora, ureda, sala, ugostiteljskih objekata i drugih uglavnom većih prostora. ...

KAZETNI KLIMA UREĐAJI

Kazetni klima uređaji se uglavnom koriste za kvalitetno hlađenje poslovnih prostora, ureda, sala, ugostiteljskih objekata i drugih uglavnom većih pros...

KANALNI KLIMA UREĐAJI

Kanalni klima uređaji su odlično rješenje za klimatizaciju hotelskih soba, ureda i drugih prostora koji zahtijevaju indirektnu distribuciju zraka i di...

ZRAČNE ZAVJESE

Zračna zavjesa je uređaj koji proizvodi mlaz zraka velike brzine preko cijele širine otvora. Ova zračna barijera odvaja područja sa različitim tempera...

Prijenosni klima uređaji - Prednosti i nedostaci mobilne klime

Prijenosni klima uređaji, odnosno mobilne klime, imaju svoje prednosti i nedostatke. U ovom ćemo tekstu odgovoriti na pitanje "Kako funkcioniraju prij...

TABLICA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Što znače novi pokazatelji SEER i SCOP? Dosad su navođene samo vrijednosti EER (ocjena učinkovitosti u režimu hlađenja) i COP (ocjena učinkovitosti...

UPUTSTVA ZA RAD SA KLIMA UREĐAJIMA

PRAVILNI POSTUPCI • Podesite pogodnu sobnu temperaturu. Odstupanja od maksimalne razlike od 7°C između vanjske i unutarnje temperature izazivaju zd...

DIZALICA TOPLINE

Što je dizalica topline? Dizalice topline su uređaji koji koriste toplinu sadržanu u zraku kako bi zagrijali toplu vodu koja se koristi za grijanje i...

MONTAŽA KLIMA UREĐAJA - CIJENA UGRADNJE I OSTALA PITANJA!

U standardnu montažu klima uređaja uključena su: do 3 metra duljine plinske i elektro instalacije između unutarnje i vanjske jedinice do 3 metra d...

POSTAVLJANJE 1. FAZE - INSTALACIJA ZA KLIMA UREĐAJ

Svaki mono split klima uređaj koji se sastoji od unutarnje i vanjske jedinice mora imati instalacije koje povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu. Te in...

DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA

U klima uređaju se nalazi plin koji uništava ozon pa Vas molimo da demontažu vašeg klima uređaja povjerite profesionalcima koji imaju znanje za demont...

POPRAVAK KLIMA UREĐAJA

Ako imate bilo kakav problem sa klima uređajem, javite nam se s povjerenjem jer je iza nas 20 godina uspješnog rada i više tisuća popravljenih klima u...

GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREĐAJA

Nemojte čekati da Vaš klima uređaj zakaže da biste osigurali protok čistog zraka u prostoru u kojem boravite. Dočekajte spremno ljetne vrućine i n...

PREVENTIVNI SERVIS KLIMA UREĐAJA

Da bi Vaš klima uređaj radio besprijekorno bio zdravstveno ispravan potrebno je periodično obaviti preventivni servis. Preventivni servis uključuje...

GENERALNI SERVIS KLIMA UREĐAJA

VAŽNOST SERVISA KLIMA UREĐAJA! Glavni uzrok loše kvalitete zraka u klimatiziranim prostorima je slabo, a ponekad i nikakvo čišćenje, odnosno održav...

SERVIS KLIMA UREĐAJA SA PRODUŽIVANJEM JAMSTVA

Kupcima kojima je Klima koncept prodalo i montirao klima uređaj omogućavamo produljenje jamstvenog roka na ukupno 7 godina. Jedini uvjet je da svak...

MONTAŽA KLIMA UREĐAJA NA POSTAVLJENE INSTALACIJE

Montaža klima uređaja na postavljene instalacije podrazumijeva da je instalacija ispravno postavljena i da odgovara klimi koja se montira. Važno je da...

SIGURNO PLAĆANJE OMOGUĆENO PUTEM

American Express Diners Club International MasterCard Maestro Visa KEKSpay aircash PayCek Mastercard Securecode Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više