KAKO PODESITI KLIMU DA GRIJE


Podešavanje klima uređaja za optimalno grijanje

Kad prođe ljeto i sezona hlađenja potrebno je za grijanje na daljinskom upravljaču postaviti mod rada: grijanje.


To ćete napraviti na način da na daljinskom upravljaču pritišćete tipku: MODE dok se na ekranu daljinskog upravljača oznaka grijanja: HEAT ili znak sunca.

Sad je klima uređaj spreman za grijanje i potrebno ga je samo uključiti na daljinskom upravljaču.

Zatim postavite željenu temperaturu u prostoru, uobičajeno je od 25°C do 28°C.

Temperatura je obično označena slovima TEMP i tipkama označe strelicama podešavate gore i dolje.


Noviji klima uređaji imaju različite senzore

- I Feel senzor koji se nalazi u daljinskom upravljaču a kada se funkcija uključi, osjetnik temperature u daljinskom upravljaču preuzima funkciju praćenja temperature u prostoru a osnovni osjetnik temperature u unutarnjoj jedinici klima uređaja se isključuje. Na taj način klima uređaj prati i prilagođava zadanu temperaturu na poziciji daljinskog upravljača odnosno osobe koja njime upravlja te na taj način postiže točniju temperaturu na poziciji gdje se nalazimo.

3D senzor i Senzor prisutnosti

 

Većina klima uređaja temperaturu mjere preko unutarnje jedinice gdje se nalazi senzor/osjetnik temperature. S obzirom na to da je unutarnja jedinica obično udaljenija od prostora koji želimo zagrijati i zbog toga što se senzor na unutarnjoj jedinici nalazi blizu stropa gdje je temperatura nekoliko stupnjeva veća od temperature na kojoj boravimo, temperaturu na daljinskom upravljaču podesite za jedan do dva stupnja više nego što želite kako bi se eliminirali navedeni efekti i razlike u temperaturi. 


 

Brzinu ventilatora-turbine unutarnje jedinice tipkom FAN SPEED podesite na automatsko osim u slučaju kada želite upuhati topli zrak dublje u prostoriju ili u drugu prostoriju koja se nalazi ispred klima uređaja. Na većoj brzini ventilatora i strujanja zraka brže ćete osjetiti efekt grijanja u udaljenijim dijelovima prostora.


Važno je napomenuti da kod promjene režima rada na tipku MODE na daljinskom upravljaču a posebno ako više puta izmjenjujete grijanje i hlađenje dok je klima uređaj uključen, klima će ući u zaštitni mod i trebat će pričekati 10-ak minuta dok se izjednače tlakovi plina u sustavu nakon čega će klima uređaj krenuti sa radom.


Kada klima uređaj uključite na grijanje klima ne grije odmah već je potrebno 1 do 2 minute jer najprije starta kompresor na vanjskoj jedinici a tek kada se plin zagrije i senzor temperature na unutarnjoj jedinici registrira zagrijani radni medij uključuje se ventilator unutarnje jedinice koji ispuhuje topli zrak.

Kod INVERTER klima uređaja potrebno je 5 do 10 minuta da klima uređaj postigne punu snagu i temperaturu ispuha na unutarnjoj jedinici.


Kvalitetniji INVERTER klima uređaji daju stalniju i precizniju temperaturu pa su gotovi neprimjetni dok rade. Jeftiniji klima uređaji ne mogu osigurati preciznu i stalnu temperaturu u prostoru već je povremeno potrebno posezati za daljinskim upravljačem i korigirati temperaturu prema stvarnom osjećaju.

Najefektivniji rad klima uređaja uz najmanju potrošnju električne energije čete postići kada sve postavke podesite na automatske.

 


Pogledajte naš izbor Best Buy klima uređaja za grijanje


 
 
 

Ukoliko klima uređaj ne grije prema vašim očekivanjima postoje brojni razlozi a navest ćemo samo najčešće:


1. Jeftiniji klima uređaji nisu optimizirani za grijanje pa će lošije grijati kada je velika vlaga u vanjskom zraku. Pri temperaturama vanjskog zraka od 0 do 15 °C kod jeftinijih klima uređaja vlaga iz zraka se zamrzava na lamelama vanjske jedinice iz razloga što su lamele ispod 0°C a led postaje izolator koji umanjuje izmjenu temperature između vanjskog zraka i lamela izmjenjivača vanjske jedinice. Što je led deblji učinkovitost klime ja manja a temperatura ispuha na unutarnjoj jedinici niža. Kada temperatura ispuha na unutarnjoj jedinici padne ispod dozvoljene klima uređaj prestaje grijati i prelazi u "DEFROST" odleđivanje leda na vanjskoj jedinici. To traje 5 do 10 minuta a za to vrijeme klima ne grije prostor (zaustavi se ventilator/turbina na unutarnjoj jedinici a na nekim se unutarnjim jedinicama za vrijeme defrosta upali ili blinka jedna od lampica),  nakon čega klima uređaj automatski prelazi u standardni mod grijanja prostora a treba mu 5 do 10 minuta da ponovo postigne punu snagu što ponovo rezutira stvaranjem leda na vanjskoj jedinici i odlazak u "DEFROST" i tako stalno u krug!


Jeftiniji klima uređaji mogu ići u defrost čak do 3 puta u sat vremena a u tom slučaju zasigurno se nećete ugrijati s takvom klimom.

Kad klima uređaj odrađuje Defrost, nemojte je gasiti jer time prekidate standardni ciklus i ne dovrši se otapanje leda na vanjskoj jedinici pa će se taj ciklus morati dovršiti kod slijedećeg paljenja a onda to traje i duže a time i više čekate dok klima krene grijati.


Skuplji klima uređaji imaju kompresore koji su bolje optimizirani za grijanje pa manje ili nikako ne idu u DEFROST već u kritičnim situacijama balansiraju snagu kompresora i stvaranje leda na vanjskoj jedinici te puno bolje drže deklariranu snagu na niskim vanjskim temperaturama.


Bolji klima uređaji optimizirani za grijanje imaju ugrađen grijač u vanjskoj jedinici snage oko 30W koji se pali povremeno a svrha mu je otopiti led u kadici/podnožju vanjske jedinice kako bi kondenzat/voda mogla neometano otjecati. Poznato je da se pri vrlo niskim vanjskim temperaturama kondenzat/voda zamrzava pri dnu vanjske jedinice tako da se led povećava i može obuhvatiti cijelu vanjsku jedinicu a što znatno umanjuje učinkovitost grijanja.

Postoje i klima uređaji koji dodatno imaju i grijač kompresora koji se pali povremeno a ima funkciju da u ekstremno hladnim uvjetima pomogne kompresoru da čim prije postigne optimalne radne uvjete.


Ukoliko klima uređaj kupujete za osnovno grijanje svakako razmatrajte skuplje klima uređaje i one na kojima smo stavili oznaku: PREPORUKA ZA GRIJANJE jer takvi klima uređaji imaju značajno bolje performanse za grijanje, bolje zadržavaju snagu na niskim vanjskim temperaturama i manje odlaze u defrost.


Posebno treba obratiti pozornost na odabir klima uređaja za primarno grijanje na kontinentu gdje vanjske temperature mogu biti jako niske. 

U priobalju za grijanje može odgovarati klima uređaj iz srednje klase dok isti klima uređaj neće zadovoljiti iste potrebe za grijanjem na kontinentu.

Zato je važno da nas kontaktirate jer mi znamo kako se koji klima uređaj ponaša na određenoj lokaciji i za razinu grijanja koju od klima uređaja očekujete.

 

2. Za kvalitetno grijanje važna je pozicija unutarnje i vanjske jedinice. Ako želite kvalitetno grijanje dnevnog prostora neophodna je jedna unutarnja jedinica odgovarajuće snage samo za dnevni prostor a ostatak stana klimatizirati drugim klima uređajima.


Najveći efekt je kada unutarnju jedinicu postavite na način da ispuhuje prema dužem dijelu prostora i da kompletan prostor bude u vidokrugu unutarnje jedinice je će se dijelovi prostora koje klima "ne vidi" slabije grijati i hladiti.


Ukoliko imate takvu mogućnost, vanjsku jedinicu svakako postavite pod balkon ili na poziciju gdje neće biti na direktnom udaru vjetra u ventilator vanjske jedinice a što može usporiti ventilator te smanjiti snagu i učinkovitost.

Klima uređaj će bolje grijati kada je vanjska jedinica na toplijem mjestu a bolje će ljeti hladiti kada je vanjska jedinica na hladnijem mjestu.

 

3. Postavljanje unutarnje jedinice u manju prostoriju s namjerom da grije susjednu veću prostoriju kroz vrata ili prolaz je pogrešno i u pravilu ne postiže očekivani rezultat. Razlog tome je osjetnik temperature koji se nalazi na unutarnjoj jedinici a koji očitava temperaturu u prostoru, uspoređuje je s zadanom temperaturom na daljinskom upravljaču i preko upravljačkog sklopa daje nalog kompresoru da smanji isporuku snage prema unutarnjoj jedinici jer je zadana temperatura postignuta! U stvari zbog toga što se topli zrak diže pod plafon klima očitava temperaturu tog zagrijanog zraka i smanjuje snagu dok je u primarnoj susjednoj prostoriji još hladno i nije postignuta temperatura koju ste postavili na daljinskom upravljaču. Kad tom pridodamo i rasipanje zraka koji unutarnja jedinica ubacuje kroz vrata ili prolaz u primarnu prostoriju jer dio zraka koji ne prođe u primarnu prostoriju odbija se od zida, dolazi nazad do senzora na unutarnjoj jedinici pa se prethodno opisani negativni efekt samo povećava.


Zaključujemo i preporučujemo vam da unutarnju jedinicu postavite u prostoriju koju želite grijati!

 
 
 

4. Ispravno postavljanje temperature na daljinskom upravljaču.


Svi klima uređaji koje mi nudimo su Inverteri i imaju varijabilni kompresor koji mijenja snagu ovisno o potrebi odnosno temperaturi postavljenoj na daljinskom upravljaču i temperaturu u prostoru.


Često nam se kupci javljaju da klima uređaj slabo grije a postavili su temperaturu na daljinskom samo 1 ili 2 stupnja veću od temperature u prostoru.


Ovo je važno pojasniti...

Inverter klima ima više senzora kojima prati uvjete na klimi u u prostoru i prilagođava snagu kompresora za najveću učinkovitost i komfor.

Senzori/osjetnici kontinuirano mjere temperaturu u prostoru, usisnu temperaturu zraka koji ulazi u unutarnju jedinicu ni temperaturu radnog medija u cijevima. Temeljem tih podataka upravljački sklop postavlja kompresor u odgovarajući radni režim tako da se snaga kompresora stalno mijenja.


Ako je na daljinskom upravljaču postavljena temperatura 5 ili više stupnjeva veća od temperature u prostoru kompresor će kroz nekoliko minuta raditi maksimalnom snagom da bi osigurao zadanu temperaturu. Kako se temperatura u prostoru približava zadanoj temperaturu kompresor će smanjivati snagu a temperatura ispuha na unutarnjoj jedinici pada. Kada se postigne zadana temperatura kompresor ulazi u mod održavanja temperature, kompresor radi najmanjom snagom a klima troši najmanje struje. Čim se temperatura u prostoru ohladi za 0,5 do 1°C kompresor pojačava snagu da bi održavao zadanu temperaturu.


Također nam se kupci javljaju da povremeno u grijanju klima uređaj ispuhuje hladni zrak. 


To je uglavnom bila situacija kada je klima postigla zadanu temperaturu i prešla u mod održavanja temperature. Jeftiniji klima uređaji u održavanju ispuhuju blago topli zrak koji je znatno niže temperature od one kada klima grije dok još nije postignuta zadana temperatura pa to stvara dojam da klima hladi a i biti ispuhuje blago zagrijani zrak.


Kvalitetniji i skuplji klima uređaji i u održavanju ispuhuju prilično topao zrak ali manjom brzinom ventilatora/turbine pa uglavnom takvih primjedbi kod skupljih klima uređaja nema.


Ako želite brzo zagrijati prostor svakako na daljinskom postavite nekoliko stupnjeva veću temperaturu i spustite je kada se prostor zagrije. Na taj način će senzori registrirati veću razliku između temperature koju ste zadali na daljinskom upravljaču i temperature u prostoru pa će kompresor raditi većom snagom i brže zagrijati prostor.


Kvalitetniji i skuplji klima uređaji imaju bolju automatiku i brže zagriju prostor a zadanu temperaturu drže preciznije pa je ukupni dojam i komfor puno veći.


Inverter klima uređajima od uključivanja treba 10 do 15 minuta da postignu punu snagu. Posebno naglašavamo da dok klima radi ne pritiskate tipku MODE za promjenu modova rada: Grijanje, Hlađenje, Odvlaživanje, Ventilacija i automatski rad jer svaki put kada izmijenite mod rada klima odlazi u "zaštitni mod" 5 do 10 minuta i tako se štiti od kvara. 


 
 
Ako se ne snalazite, imate dilemu ili pitanja molim da nas kontaktirate jer mi imamo dugogodišnje iskustvo i odgovore na sva Vaša pitanja i sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći u odabiru za Vas najboljeg klima uređaja te po potrebi prethodno napraviti izvid situacije na objektu i zajedno sa Vama odabrati odgovarajući klima uređaj i utvrditi najbolju poziciju za smještaj unutarnje i vanjske jedinice.
Sve navedeno će Vam osigurati vrhunski klimatiziran prostor i profesionalnu montažu sa minimalnim zahvatima u prostoru uz najbolju cijenu na tržištu.Pogledajte naše ostale blogove koje smo pisali za vas:ŽELIM DIZALICU TOPLINE - KAKO U REALIZACIJU?


TOP 5 NAJPRODAVANIJIH - BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE U 2022. GODINI


TOP 5 VRHUNSKIH BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA HLAĐENJE


TOP 7 POVOLJNIJIH BEST BUY KLIMA UREĐAJA


10 NAJČEŠĆIH KVAROVA NA KLIMA UREĐAJIMA


SAVJETI ZA POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA


NAJJEFTINIJE GRIJANJE - GRIJANJE NA KLIMU


TOP 5 NAJBOLJIH - BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE


KLIMA UREĐAJI ZA APARTMANE - IZNAJMLJIVAČE


MONO ILI MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ - KOJI KUPITI I UGRADITI?


KAKO POBOLJŠATI UČINKOVITOST KLIMA UREĐAJA I PRODULJITI VIJEK RADA KLIME?


KADA JE VRIJEME ZA ZAMJENU STAROG KLIMA UREĐAJA?


KAKO ZNATI DA U VAŠEM KLIMA UREĐAJU NEDOSTAJE PLINA?


5 PREDNOSTI KORIŠTENJA KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE DOMA


PREDNOSTI I MANE PODNOG-PARAPETNOG KLIMA UREĐAJA U ODNOSU NA ZIDNI


MAGNETSKI KONTAKTI NA VRATIMA I PROZORIMA ZA UŠTEDU ELEKTRIČNE ENERGIJE


KAZETNI KLIMA UREĐAJI - PRINICP RADA I NAČIN UGRADNJE


SERIJE KLIMA UREĐAJA U BOJI - OPLEMENITE SVOJ PROSTOR


DA LI JE JEFTINIJE OSTAVITI KLIMA UREĐAJ UKLJUČEN ILI STALNO ISKLJUČIVATI I UKLJUČIVATI?


SVE O INVERTER KLIMA UREĐAJIMA

 

ŠTO JE KLIMA UREĐAJ I VRSTE KLIMA UREĐAJA


SVE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA KLIMA UREĐAJA


NAJKVALITETNIJI KLIMA UREĐAJI


GDJE KUPITI KLIMA UREĐAJ - Vrijedne informacije za kupovinu i montažu klima uređaja


VODIČ - SAVJETI ZA KUPNJU KLIMA UREĐAJA


KLIMA UREĐAJI - Kako kupci kupuju klima uređaj?


STRUČNJACI SAVJETUJU NA ŠTO TREBA PAZITI PRI KUPNJI KLIMA UREĐAJA


ISKUSTVA KORISNIKA - ŠTO NISMO ZNALI PRIJE KUPNJE KLIMA UREĐAJA?


JAPANSKI VS. OSTALI KLIMA UREĐAJI


10 RAZLOGA ZAŠTO SU JAPANSKI KLIMA UREĐAJI NAJBOLJI IZBOR!


ODABIR POTREBNE SNAGE KLIMA UREĐAJA I NAJBOLJE POZICIJE UNUTARNJE I VANJSKE JEDINICE


NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI


SMART - PAMETNI KLIMA UREĐAJI SA SENZOROM PRISUTNOSTI


WIFI UPRAVLJANJE KLIMA UREĐAJIMA SA UDALJENE LOKACIJE


EVO ZAŠTO SU MITSUBISHI I DAIKIN NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI


GRIJANJE PROSTORA KLIMA UREĐAJEM


KAKO PRIPREMITI KLIMA UREĐAJ ZA SEZONU HLAĐENJA?


MITSUBISHI ELECTRIC VS. DAIKIN - usporedba! - Uspoređujemo dva najpoznatija proizvođača klima uređaja


INVERTER KLIMA UREĐAJI - što je Inverter, zašto inverter, koje su prednosti Inverter klima uređaja


NAJČEŠĆA PITANJA O KLIMA UREĐAJIMA


SVE ŠTO STE HTJELI ZNATI O PODNOM GRIJANJU!


NOVE TEHNOLOGIJE I MOGUĆNOSTI KLIMA UREĐAJA


NOVI MODELI VRHUNSKIH JAPANSKIH KLIMA UREĐAJA


PREDNOSTI I MANE FREONA R32 U ODNOSU NA R410A


SPAS ZA VLAŽNE PROSTORIJE - GRIJANJE NA KLIMU?


KLIMATIZACIJA - Sve o klimatizaciji stambenog i poslovnog prostora


KAKO OSIGURATI NAJBOLJU KVALITETU ZRAKA U VAŠEM DOMU?


MOŽE LI VAS KLIMA UREĐAJ SPASITI OD PROLJETNIH ALERGIJA?


POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA U HODNIK, DA ili NE pitanje je sad! - Vječna dilema - pogledajte savjete stručnjaka


PREMJEŠTANJE KLIMA UREĐAJA


DIZALICE TOPLINE - TOPLINSKE PUMPE - Kompletna rješenja za stambene i poslovne prostore


VODIČ ZA ODABIR DIZALICE TOPLINE TE UPUTE I SMJERNICE ZA MONTAŽU I PUŠTANJE U POGON


DIZALICE TOPLINE VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE - Veliki vodič za usporedbu sustava grijanja!


DIZALICE TOPLINE VS. KLIMATIZACIJA - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA


KLIMATIZACIJA VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA


ODGOVARAMO NA NAJČEŠĆA PITANJA O CENTRALNOM GRIJANJU!


REKUPERATORI ZRAKA - Izmjena zraka bez gubitka energije


PROČISTAČI ZRAKAPogledajte još zanimljivih i poučnih tekstova o klima uređajima:ŠTO JE KLIMA UREĐAJ?


PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA


ŠTO JE DOBRO ZNATI PRI KUPNJI KLIME?


KOJI KLIMA UREĐAJ ODABRATI?


GDJE I KAKO MONTIRATI KLIMA UREĐAJ?


TIPOVI UNUTARNJIH JEDINICA


ZAŠTO CURI VODA NA UNUTARNJOJ JEDINICI KLIMA UREĐAJA


MONO SPLIT KLIMA UREĐAJ


MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ


ZIDNI KLIMA UREĐAJI


PODNI - PARAPETNI KLIMA UREĐAJI


PODSTROPNI KLIMA UREĐAJI


KAZETNI KLIMA UREĐAJI


KANALNI KLIMA UREĐAJI


KLIMA UREĐAJI BEZ VANJSKE JEDINICE


ZRAČNE ZAVJESE


ODVLAŽIVAČI ZRAKA


PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI - PREDNOSTI I NEDOSTACI MOBILNE KLIME


POTROŠNJA KLIMA UREĐAJA - KOLIKO STRUJE TROŠI KLIMA?


VRSTE FILTERA NA UNUTARNJIM JEDINICAMA KLIMA UREĐAJA


MITSUBISHI ELECTRIC VS. DAIKIN - usporedba!


ŠTO JE IONIZATOR ZRAKA?


TABLICA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI


UPUTSTVA ZA RAD SA KLIMA UREĐAJIMA


DIZALICA TOPLINE


MONTAŽA KLIMA UREĐAJA - CIJENA UGRADNJE I OSTALA PITANJA!


POSTAVLJANJE 1. FAZE - INSTALACIJA ZA KLIMA UREĐAJ


MONTAŽA KLIMA UREĐAJA NA POSTAVLJENE INSTALACIJE


DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA


POPRAVAK KLIMA UREĐAJA


GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREĐAJA


PREVENTIVNI SERVIS KLIMA UREĐAJA


SERVIS KLIMA UREĐAJA SA PRODUŽIVANJEM JAMSTVAVašim potrebama pristupamo s velikom pažnjom te primjenjujemo višegodišnje iskustvo stečeno na montaži i servisu klima uređaja i klimatizacijskih sustava. Naši stručni i ovlašteni tehničari stalnom edukacijom osiguravaju savjetovanje prilikom kupnje i ovlaštenu ugradnju vašeg klima uređaja ili sustava uz kvalitetu koja nas stavlja par koraka ispred konkurencije.Dostava plaćenih klima uređaja na području cijele Hrvatske je besplatna.Ovlaštenu montažu klima uređaja sa garancijom vršimo u cijeloj Hrvatskoj.Ako imate potrebu za nabavom, ugradnjom ili održanjem klima uređaja javite nam se s povjerenjem na telefone: 021 470 232091 4466 880, email: webshop@klimakoncept.hr


ili pošaljite upit preko kontakt forme.Kontaktirajte nas 


Hvala na povjerenju!


Vaš Klima koncept tim.

SIGURNO PLAĆANJE OMOGUĆENO PUTEM

American Express Diners Club International MasterCard Maestro Visa KEKSpay aircash PayCek Mastercard Securecode Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se