ZATVORI

GRIJANJE POTROŠNE TOPLE VODE - PTV  *Samostalni uređaji
 
 

DIZALICE TOPLINE ZA PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE (PTV)

 
Dizalice topline za potrošnu toplu vodu (PTV) su energetski učinkovit način proizvodnje tople vode za domaćinstva ili komercijalne objekte. One rade na principu prenošenja topline iz jednog izvora (zraka, tla ili vode) na drugi (vodu koja se koristi u kućanstvu), umjesto izravnog grijanja vode, što je slučaj kod tradicionalnih bojlera.
 
Dizalice topline za PTV imaju niz prednosti, uključujući:
1. Energetska učinkovitost: Dizalice topline mogu biti 2-3 puta učinkovitije od tradicionalnih električnih bojlera jer koriste manje energije za grijanje iste količine vode.
2. Smanjenje emisija: Dizalice topline emitiraju manje CO2 od tradicionalnih sustava grijanja jer koriste manje fosilnih goriva.
3. Fleksibilnost: Dizalice topline za PTV mogu raditi u različitim uvjetima, uključujući niske vanjske temperature.
4. Dugotrajnost: Dizalice topline obično traju dulje od tradicionalnih bojlera, s vijekom trajanja koji može biti 10-15 godina ili više.
 

Međutim, postoje i neki potencijalni nedostaci, uključujući:
1. Visoka početna investicija: Cijena dizalice topline za PTV može biti viša od tradicionalnih bojlera, iako se ova investicija može vratiti kroz uštede na troškovima energije.
2. Potreba za prostorom: Dizalice topline za PTV mogu zahtijevati više prostora od tradicionalnih bojlera, posebno ako koriste vanjski zrak kao izvor topline.
3. Potreba za stručnom instalacijom i održavanjem: Dizalice topline za PTV trebaju biti pravilno instalirane i održavane kako bi radile učinkovito.
 
U svakom slučaju, pri odabiru dizalice topline za PTV važno je uzeti u obzir svoje specifične potrebe i uvjete, uključujući potrošnju tople vode, klimatske uvjete, dostupnost različitih izvora energije, i troškove instalacije i održavanja. Također je preporučljivo konzultirati se s stručnjakom za grijanje i hlađenje prije donošenja odluke. 
 

Dizalice topline kao kompleksni uređaji mogu grijati i hladiti objekte sukladno preferencijama korisnika, ali pored toga imaju bitnu karakteristiku da mogu opskrbljivati objekt potrošnom toplom vodom za svakodnevno korištenje!
 
Ukoliko pitanje grijanja i hlađenja imate riješeno na drugi način, nema potrebe da ne iskoristite beneficije rada dizalice topline. U tom slučaju Vaš odabir je dizalica topline isključivo za pripremu potrošne tople vode.
 
To su vrste dizalice topline specijalizirane da na maksimalno učinkovit način opskrbe Vaše kućanstvo pitkom toplom vodom za korištenje.
To su kompaktne varijante uređaja sa integriranim spremnicima koje mogu biti u različitim zapremninama, ovisno o Vašim potrebama. Odlikuje ih iznimna energetska učinkovitost, pa da tako u jako kratkom vremenskom periodu mogu isplatiti zamjenu klasičnih električnih bojlera ovakvim uređajima.
 
Moderan dizajn, tih rad te dugovječnost proizvoda, uz značajnu mjesečnu uštedu u troškovima struje ovakve tipove uređaja definitivno stavlja na prvo mjesto načina opskrbe kućanstava potrošnom toplom vodom.
Naizgled manja početna investicija drugih načina zagrijavanja potrošne tople vode ne bi trebala ključni argument pri odluci. Vaše kućanstvo trebate promatrati kroz više godina uključujući i troškove održavanja gdje ovakvi sustavi nemaju konkurenciju!
 
 

 
 
 
 

U usporedbi s klasičnim bojlerom, ostvaruje se ušteda i do 75%, u usporedbi s plinskih bojlerom i do 67%, a u usporedbi sa solarima ušteda može biti i do 30%

 

 

Priprema potrošne tople vode

 
Prosječni građanin potroši dnevno oko 200-300 litara pitke vode, od čega u prosjeku od 40 do 80 litara otpada na potrošnu toplu vodu temperature od 40°C do 60°C, koja se uglavnom koristi za održavanje osobne higijene i pranje posuđa. Na pripremu potrošne tople vode (PTV) u prosječnom kućanstvu u kontinentalnom dijelu RH otpada otprilike 20% ukupne godišnje potrošnje toplinske energije, dok se ostatak troši na grijanje prostora (oko 73%) i kuhanje (oko 7%).

U primorskim dijelovima, udio energije za pripremu PTV-a još je i veći. U sezoni bez grijanja, priprema potrošne tople vode predstavlja pojedinačno najveći izdatak za energiju jednog kućanstva, bez obzira koji se energent koristi. Učinkovita priprema i korištenje potrošne tople vode može stoga znatno utjecati na smanjenje ukupnih troškova za energiju u kućanstvu.
 


Sustavi pripreme potrošne tople vode: - priprema PTV električnom energijom
- priprema PTV plinskim kotlovima
- priprema PTV solarnim kolektorima
- priprema PTV dizalicama topline
  

Priprema PTV električnom energijom

 
Potrošna topla voda se u velikom dijelu Hrvatske gdje nije dostupan plin zagrijava električnom energijom pri čemu se koriste električni protočni ili akumulacijski bojleri. Pri odabiru električnog bojlera, slijedite upute proizvođača i odaberite onaj koji odgovara broju članova u vašoj obitelji, odnosno prosječnoj dnevnoj potrošnji. Odaberite bojler koji ima dodatnu izolaciju radi smanjenja gubitaka topline, kao npr. poliuretansku toplinsku izolaciju debljine 100 mm. Ukoliko nije tvornički izoliran, spremnik s toplom vodom obavezno izolirajte, kao i cijevi do potrošnih mjesta. Prilikom instalacije novog spremnika tople vode i/ili kotla bilo bi poželjno da je on što bliže mjestu potrošnje tople vode kako bi se smanjili gubici kroz cijevi. Savjetujemo da električni bojler koristite namješten na ekonomični rad, što podrazumijeva da je temperatura vode između 55°C i 60°C. Obično se upotrebljava voda temperature 40°C, što se postiže miješanjem tople i hladne vode. Redovito čistite kamenac s grijača u bojleru. Kamenac sprječava prijelaz topline s grijača na vodu pri čemu se troši više energije za zagrijavanje iste količine vode. Moderni električni bojleri imaju ugrađene „suhe" grijače kojima je problem stvaranja kamenca uklonjen.Vodu zagrijavajte po noći kad je niža cijena električne energije.

  

Protočni bojleri 

 
se obično koriste u kupaonicama za pripremu količina vode do 12 lit/min (pri 45°C). Prednost ovakvih uređaja je niska cijena, velika efikasnost u radu, mali toplinski gubici u kratkim cjevovodima te kratko vrijeme zagrijavanja. Nedostaci su relativno velika priključna snaga (12-27 kW) (što zahtjeva trofazni priključak), te ovisno o tarifi 1,7-3,2 puta veći troškovi pripreme vode u odnosu na plinske bojlere. U akumulacijskim se bojlerima zagrijavaju veće količine tople vode koja je onda na raspolaganju u duljem vremenskom periodu na više potrošnih mjesta.
 
 

Električni akumulacijski bojleri 

 
se koriste u kuhinjama (zapremina do 5-10 l) i u kupaonicama (zapremina 50-200 l). Snage grijača u akumulacijskim bojlerima su znatno niže od onih u bojlerima protočnog tipa te iznose 1,5-2,6 kW uz vrijeme zagrijavanja od 10 min do 3 sata ovisno o veličini spremnika. U odnosu na protočne bojlere topla voda je kod akumulacijskih jednoličnije temperature te je raspoloživa u kraćem vremenskom intervalu nakon otvaranja slavine. Pored niže potrebne priključne el. snage, dodatna prednost u odnosu na električne protočne bojlere leži u mogućnosti zagrijavanja vode u periodima niže tarife korištenjem vremenskih regulatora. Nedostaci su veći toplinski gubici, ograničena količina vode te je potrebno duže vremena za ponovno zagrijavanje.
 
 

Priprema PTV plinskim kotlovima

 
U kućanstvima s više od 4-5 članova, odnosno kada je potrebno pripremiti veće količine potrošne vode na više ispusnih mjesta u odnosu na slučajeve kada se koriste protočni bojleri, vodu je prikladnije pripremati na jednom centralnom mjestu te od tamo razvoditi do mjesta potrošnje. U tu se svrhu najčešće koriste kotlovi na plin kojima se zagrijava voda u zasebnom spremniku preko izmjenjivača topline. Spremnici mogu biti fizički odvojeni od kotlova (stojeći) ili pak pričvršćeni za sami kotao (ležeći). Zapremina plinskih bojlera se kreće u rasponu od 120-220 litara, pri čemu je snaga plamenika niža. Kod protočnih bojlera kreće se u rasponu od 7-9 kW uz potrebno vrijeme zagrijavanja vode na temperaturu 45°C od 10-20 min. Uz sve prednosti i nedostatke u odnosu na protočne bojlere navedene prethodno za električne akumulacijske bojlere, potrebno je još istaknuti i potrebu za instalacijom dimnjaka te znatno niže troškove pripreme tople vode (1,7-3,2 puta) u odnosu na električne bojlere.
Snage kotlova koji se ugrađuju u obiteljske kuće (do 6-8 osoba, do 300-400 m2) se kreću od 16-34 kW a veličine spremnika od 100-150 l. Za veće objekte ili više kuća u nizu, na tržištu se mogu nabaviti kotlovi snage do 300 kW. Iako kotlovi imaju deklariranu efikasnost >90% (>100% kod kondenzacijskih tipova), ukupna godišnja efikasnost je znatno niža ( Nadalje, ukupnu je efikasnost sustava moguće podići korištenjem niskotemperaturnih i kondenzacijskih kotlova, dvostupanjskih plamenika ili plamenika s regulacijom snage (npr. 30-100%), te naposlijetku kombiniranjem kotlova sa solarnim kolektorima. Pravilan odabir načina regulacije od izuzetnog je značaja za postizanje maksimalno efikasnog rada kotla i cijelog sustava.
 
 

Priprema PTV solarnim kolektorima 

 
Za pripremu PTV-a možemo koristiti solarne sustave koji se sastoje od kolektora, spremnika tople vode s izmjenjivačem topline, solarne stanice sa crpkom i regulacijom te razvod sa odgovarajućim radnim medijem. Praksa je pokazala da solarni kolektor po 1 m2 uštedi godišnje 750 kWh energije. Solarni sustav u ljetnom periodu zadovoljava potrebe tople vode 90-100%, u prelaznom periodu 50-70% te u zimskom periodu 10-25 %.
Danas su na tržištu dostupne različite izvedbe solarnih kolektora, koje se razlikuju s obzirom na iskoristivost sunčeve energije, radni vijek, montažu i cijenu.
Solarne kolektore možemo podijeliti na dvije osnovne izvedbe – pločasti i vakumski. Solarni sustavi proračunavaju se na osnovi potrošnje sanitarne vode, odnosno potrebno je znati koliko osoba boravi u objektu. Pri izračunu, u obzir se uzima se prosjek potrošnje 50 litara po osobi u kućanstvu i manjim turističkim objektima. Tako će npr. za objekt u kojem stalno boravi 6 osoba biti potreban solarni spremnik volumena 300 litara. Prema tom volumenu spremnika, bit će potrebna 3 kolektora od 2 m2 te ostala oprema koja je sastavni dio termičkog solarnog sustava. Tipični solarni sustvav za pripremu sanitarne vode za 3-4 osobe u obiteljskoj kući je otprilike cca 4 m² kolektorske površine sa spremnikom od 300-500 litara. Kod ovakvog sustava moguće je godišnje uštediti od 50-60% ukupnih godišnjih potreba za toplom vodom. Cijena ovakvih sustava koji uključuju pločaste kolektore kreće se između 16.000-30.000 kn (uključujući montažu). Ukoliko je pravilno proračunat prema stvarnim potrebama potrošača i pravilno instaliran, solarni sustav se na moru isplati već za 3 do 5 godina, a na kontinentu za 5 do 7 godina. Vijek trajanja solarnog sustava je oko 30 godina.
 

Priprema PTV dizalicama topline 

 
Dizalice topline se prvenstveno koriste u sustavima grijanja, međutim ako se radi o dizalici topline kod koje toplinu ne odvodimo zrakom, već vodom, ta toplina se može iskoristiti i za pripremu potrošne tople vode. Za pripremu tople vode upotrebljavaju se manji uređaji nazivne snage od 2 do 12 kW i pogonske snage 0,6 do 5,2 kW. Upotrebom dizalica topline moguće je smanjiti potrošnju energije za pripremu tople vode za 2/3. Nedostatak ovog sustava je viša početna investicija i ovisnost rada o električnoj energiji. Ipak u zadnije vrijeme na tržištu podsoje kompaktni uređaji koji isključivo služe za grijanje potrošne tople vode te ako gledamo dugoročno najisplativiji je način grijanja potrošne tople vode.
 
 

 

DIZALICE TOPLINE - od projekta do realizacije u cijeloj Hrvatskoj!

 

Dizalica topline je kompleksan sustav pa je potreban i poseban pristup!

Ako od nas tražite savjet ili ponudu molimo da nam pošaljete što više detalja:
1. Namjena treba dizalica topline: hlađenje, grijanje, podno grijanje, potrošna topla voda PTV, spajanje na solar itd.
2. Lokacija objekta.
3. Broj prostorija, površina i namjena.
4. Ako imate projekt i/ili troškovnik termotehničkih instalacija sa navedenim tipom uređaja, pošaljite nam - to će puno pomoći za razradu ponude.
5. Tlocrt, slike i ostalo što može pomoći za specificiranje ponude.

Upite pošaljite na mail: hrvoje@klimakoncept.hr
ili kontaktirajte Projekt inženjera:
Hrvoje Šerić, mag. ing. ind.
mob. 098 285 113
Rado ćemo odgovorit na sva vaša pitanja i dati vam korisne prijedloge i ponudu.
 

Možemo vam ponuditi:

- savjetovanje, prijedlozi, ponude
- po potrebi izradu projekta i troškovnika termotehničkih instalacija
- dizalicu topline po najnižoj cijeni u Hrvatskoj 
- besplatnu dostavu na vašu adresu
- ovlaštenu montažu na području cijele Hrvatske
- puštanje u rad od strane ovlaštenog servisa uvoznika opreme
- višegodišnje jamstvo na opremu i uslugu ugradnje
- održavanje     


Stojimo vam na raspolaganju,
Vaš Klima koncept tim.


SERIJE

15  proizvod/a

LG WH20S.F5
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 200L

Šifra: 2969
Visokotemperaturna integrirana dizalica topline za pripremu PTV-a
Jednostavno upravljačko sučelje
Štedljivo i ekološko rješenje za zagrijavanje sanitarne vode
30% brže vrijeme grijanja zahvaljujući DUAL Inverter Compressoru u načinu rada Turbo
Omogućava impresivnu uštedu energije od 70%
Kapacitet spremnika vode – 200 l
Vrlo jednostavna instalacija (kao većina kućanskih aparata – perlica rublja, suđa i sl.)
Tvorničko jamstvo: 2 godine

Snaga
grijanja

2,14 kW

Energetska klasa

A

HAIER ECO LIFE HP250M3C
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 250L

Šifra: 2517
NAJNIŽA CIJENA NA TRŽIŠTU - Pošaljite upit!
Kontaktirat će Vas naš Projektni Inženjer Hrvoje Šerić i odgovoriti na sva Vaša pitanja ili ga kontaktirajte na: 098 285 113 ili email: hrvoje@klimakoncept.hr

BESPLATNA DOSTAVA!
MONTAŽA U CIJELOJ HRVATSKOJ!

Visokotemperaturna integrirana dizalica topline za pripremu PTV-a
Jednostavno upravljačko sučelje
Štedljivo i ekološko rješenje za zagrijavanje sanitarne vode

Ušteda energije za čak 75% (25% - električna energija + 75% - energija zraka)
Kapacitet spremnika vode – 240 l
Zagrijavanje vode do 75°C
Vrlo jednostavna instalacija (kao većina kućanskih aparata – perlica rublja, suđa i sl.)
Garancija 2 godine
1.890,00
Cijena za jednokratno plaćanje:
1.890,00
Dodaj u košaricu

Snaga
grijanja

2,14 kW

Energetska klasa

A

GREE GRS-1,5/D150ANbA-K
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 150L

Šifra: 1802
Visokotemperaturna integrirana dizalica topline za pripremu PTV-a
Opremljena s dva temperaturna senzora koji reguliraju temperaturu vode
Kompresor otporan na visoki tlak i temperaturu
Komforni žičani LCD upravljač s 5 načina rada
2.026,80
Cijena za jednokratno plaćanje:
2.026,80
Dodaj u košaricu

Snaga
grijanja

1,5 kW

Energetska klasa

A

LG WH27S.F5
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 270L

Šifra: 2971
Visokotemperaturna integrirana dizalica topline za pripremu PTV-a
Jednostavno upravljačko sučelje
Štedljivo i ekološko rješenje za zagrijavanje sanitarne vode
30% brže vrijeme grijanja zahvaljujući DUAL Inverter Compressoru u načinu rada Turbo
Omogućava impresivnu uštedu energije od 70%
Kapacitet spremnika vode – 270 l
Vrlo jednostavna instalacija (kao većina kućanskih aparata – perlica rublja, suđa i sl.)
Tvorničko jamstvo: 2 godine

Snaga
grijanja

2,14 kW

Energetska klasa

A

GREE GRS-1,5/D200ANbA-K
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 200L

Šifra: 1803
Visokotemperaturna integrirana dizalica topline za pripremu PTV-a
Opremljena s dva temperaturna senzora koji reguliraju temperaturu vode
Kompresor otporan na visoki tlak i temperaturu
Komforni žičani LCD upravljač s 5 načina rada
2.304,00
Cijena za jednokratno plaćanje:
2.304,00
Dodaj u košaricu

Snaga
grijanja

1,5 kW

Energetska klasa

A

GREE GRS-S3.5PdG/NaA-K / SXD200LCJW/C2-K
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 200L

Šifra: 1806
Dizalica topline sa spremnikom od 200 litara
Priprema potrošne tople vode za 3 do 5 korisnika
Kompresor otporan na visoki tlak i temperaturu
Ekološka i sigurna zahvaljujući odvojenom vodenom i električnom dijelu
2.381,40
Cijena za jednokratno plaćanje:
2.381,40
Dodaj u košaricu

Snaga
grijanja

3,5 kW

Energetska klasa

A

VAILLANT VWL BM 270/5
aroSTOR VWL BM - dizalica topline zrak/voda za pripremu potrošne tople vode s opcijom podne ugradnje

Šifra: 3047
NAJNIŽA CIJENA NA TRŽIŠTU - Pošaljite upit!
Kontaktirat će Vas naš Projektni Inženjer Hrvoje Šerić i odgovoriti na sva Vaša pitanja ili ga kontaktirajte na: 098 285 113 ili email: hrvoje@klimakoncept.hr

BESPLATNA DOSTAVA!
MONTAŽA U CIJELOJ HRVATSKOJ!

Dizalica topline za pripremu potrošne tople vode s opcijom podne ugradnje
Visoka učinkovitost – energetski razred A+
Dvije izvedbe: 200 i 270 litara
Spremnik od nehrđajućeg čelika
Uronjeni izmjenjivač topline za opciju dogrijavanja
Upravljačka ploča sa LC zaslonom
Visoki faktor energetskog učinka:
COP do 3,53 pri temperaturi zraka 14 °C i temperature tople vode 55 °C
COP do 3,00 pri temperaturi zraka 7 °C i temperature tople vode 55 °C
Minimalna temperature usisnog zraka -7 °C
Integrirani električni grijač od titaniuma (1,2 kW) za opciju dogrijavanja i funkciju zaštite od legionele
2.531,25
Cijena za jednokratno plaćanje:
2.531,25
Dodaj u košaricu

Energetska klasa

A+

DAIKIN ALTHERMA EKHHE200CV3
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 200L

Šifra: 3025
Tihi rad: 50 dBA - jedna od najtiših jedinica na tržištu
Kompaktna veličina jedinice omogućava jednostavno korištenje iste a pri ugradnji neće biti problema u prenošenju jedinice kroz vrata
5 načina rada omogućavaju povećan komfor koji odgovara svim vašim potrebama
Široko radno područje: do -7°C vanjske temperature samo sa dizalicom topline održavajte ugodnu temperaturu prostora a ispod -2°C električni grijač pomaže dizalici
2.731,50
Cijena za jednokratno plaćanje:
2.731,50
Dodaj u košaricu

Snaga
grijanja

3,49 kW

Energetska klasa

A+

DAIKIN ALTHERMA EKHHE200PCV3
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 200L i dodatnom spiralom za solar

Šifra: 3026
Tihi rad: 50 dBA - jedna od najtiših jedinica na tržištu
Kompaktna veličina jedinice omogućava jednostavno korištenje iste a pri ugradnji neće biti problema u prenošenju jedinice kroz vrata
5 načina rada omogućavaju povećan komfor koji odgovara svim vašim potrebama
Široko radno područje: do -7°C vanjske temperature samo sa dizalicom topline održavajte ugodnu temperaturu prostora a ispod -2°C električni grijač pomaže dizalici
2.968,20
Cijena za jednokratno plaćanje:
2.968,20
Dodaj u košaricu

Snaga
grijanja

3,49 kW

Energetska klasa

A+

DAIKIN ALTHERMA EKHHE260CV3
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 260L

Šifra: 3027
Tihi rad: 50 dBA - jedna od najtiših jedinica na tržištu
Kompaktna veličina jedinice omogućava jednostavno korištenje iste a pri ugradnji neće biti problema u prenošenju jedinice kroz vrata
5 načina rada omogućavaju povećan komfor koji odgovara svim vašim potrebama
Široko radno područje: do -7°C vanjske temperature samo sa dizalicom topline održavajte ugodnu temperaturu prostora a ispod -2°C električni grijač pomaže dizalici
3.028,50
Cijena za jednokratno plaćanje:
3.028,50
Dodaj u košaricu

Snaga
grijanja

3,59 kW

Energetska klasa

A+

DAIKIN ALTHERMA EKHHE260PCV3
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 260L i dodatnom spiralom za solar

Šifra: 3028
Tihi rad: 50 dBA - jedna od najtiših jedinica na tržištu
Kompaktna veličina jedinice omogućava jednostavno korištenje iste a pri ugradnji neće biti problema u prenošenju jedinice kroz vrata
5 načina rada omogućavaju povećan komfor koji odgovara svim vašim potrebama
Široko radno područje: do -7°C vanjske temperature samo sa dizalicom topline održavajte ugodnu temperaturu prostora a ispod -2°C električni grijač pomaže dizalici
3.384,00
Cijena za jednokratno plaćanje:
3.384,00
Dodaj u košaricu

Snaga
grijanja

3,59 kW

Energetska klasa

A+

VAILLANT VWL B 80/5
aroSTOR VWL B - dizalica topline zrak/voda za pripremu potrošne tople vode s opcijom zidne ugradnje

Šifra: 3044
NAJNIŽA CIJENA NA TRŽIŠTU - Pošaljite upit!
Kontaktirat će Vas naš Projektni Inženjer Hrvoje Šerić i odgovoriti na sva Vaša pitanja ili ga kontaktirajte na: 098 285 113 ili email: hrvoje@klimakoncept.hr

BESPLATNA DOSTAVA!
MONTAŽA U CIJELOJ HRVATSKOJ!

Dizalica topline za pripremu potrošne tople vode s opcijom zidne ugradnje
Koncentrični priključak za usis/ispuh zraka
Dvije izvedbe: 80 ili 100 litara
Temperaturni raspon rada: -7 C do 35 C
Integrirani elektro grijač kao opcija potpore
Visoka učinkovitost – energetski razred A+
Upravljačka ploča sa LC zaslonom
Mogućnost višestrukih spajanja kod višestambenih jedinica sa zajedničkom vertikalom
Spremnik od čelika, emajliran s vodene strane, sa magnezijskom anodom kao zaštitom od korozije

Energetska klasa

A+

VAILLANT VWL B 100/5
aroSTOR VWL B - dizalica topline zrak/voda za pripremu potrošne tople vode s opcijom zidne ugradnje

Šifra: 3045
NAJNIŽA CIJENA NA TRŽIŠTU - Pošaljite upit!
Kontaktirat će Vas naš Projektni Inženjer Hrvoje Šerić i odgovoriti na sva Vaša pitanja ili ga kontaktirajte na: 098 285 113 ili email: hrvoje@klimakoncept.hr

BESPLATNA DOSTAVA!
MONTAŽA U CIJELOJ HRVATSKOJ!

Dizalica topline za pripremu potrošne tople vode s opcijom zidne ugradnje
Koncentrični priključak za usis/ispuh zraka
Dvije izvedbe: 80 ili 100 litara
Temperaturni raspon rada: -7 C do 35 C
Integrirani elektro grijač kao opcija potpore
Visoka učinkovitost – energetski razred A+
Upravljačka ploča sa LC zaslonom
Mogućnost višestrukih spajanja kod višestambenih jedinica sa zajedničkom vertikalom
Spremnik od čelika, emajliran s vodene strane, sa magnezijskom anodom kao zaštitom od korozije

Energetska klasa

A+

VAILLANT VWL BM 200/5
aroSTOR VWL BM - dizalica topline zrak/voda za pripremu potrošne tople vode s opcijom podne ugradnje

Šifra: 3046
NAJNIŽA CIJENA NA TRŽIŠTU - Pošaljite upit!
Kontaktirat će Vas naš Projektni Inženjer Hrvoje Šerić i odgovoriti na sva Vaša pitanja ili ga kontaktirajte na: 098 285 113 ili email: hrvoje@klimakoncept.hr

BESPLATNA DOSTAVA!
MONTAŽA U CIJELOJ HRVATSKOJ!

Dizalica topline za pripremu potrošne tople vode s opcijom podne ugradnje
Visoka učinkovitost – energetski razred A+
Dvije izvedbe: 200 i 270 litara
Spremnik od nehrđajućeg čelika
Uronjeni izmjenjivač topline za opciju dogrijavanja
Upravljačka ploča sa LC zaslonom
Visoki faktor energetskog učinka:
COP do 3,53 pri temperaturi zraka 14 °C i temperature tople vode 55 °C
COP do 3,00 pri temperaturi zraka 7 °C i temperature tople vode 55 °C
Minimalna temperature usisnog zraka -7 °C
Integrirani električni grijač od titaniuma (1,2 kW) za opciju dogrijavanja i funkciju zaštite od legionele

Energetska klasa

A+

HAIER HP300S1
Dizalica topline za proizvodnju potrošne tople vode sa spremnikom za PTV 293L

Šifra: 993687
NAJNIŽA CIJENA NA TRŽIŠTU - Pošaljite upit!
Kontaktirat će Vas naš Projektni Inženjer Hrvoje Šerić i odgovoriti na sva Vaša pitanja ili ga kontaktirajte na: 098 285 113 ili email: hrvoje@klimakoncept.hr

BESPLATNA DOSTAVA!
MONTAŽA U CIJELOJ HRVATSKOJ!

Visokotemperaturna integrirana dizalica topline za pripremu PTV-a
Jednostavno upravljačko sučelje
Štedljivo i ekološko rješenje za zagrijavanje sanitarne vode

Ušteda energije za čak 75% (25% - električna energija + 75% - energija zraka)
Kapacitet spremnika vode – 293 l
Zagrijavanje vode do 75°C
Vrlo jednostavna instalacija (kao većina kućanskih aparata – perlica rublja, suđa i sl.)
Garancija 2 godine

Snaga
grijanja

1,4 + 2,1 kW

Energetska klasa

A

SIGURNO PLAĆANJE OMOGUĆENO PUTEM

American Express Diners Club International MasterCard Maestro Visa KEKSpay aircash PayCek Mastercard Securecode Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više