KLIMATIZACIJA

Sve o klimatizaciji stambenog i poslovnog prostora

 

Klimatizacija je proces održavanja željene temperature, vlažnosti i čistoće zraka u zatvorenim prostorima radi osiguravanja uvjeta za udoban boravak i rad ljudi te uvjeta potrebnih za rad nekog uređaja, odvijanje procesa i sl.

 

Klima uređajima i klima sustavima se najčešće klimatiziraju kuće, stanovi, dnevni prostori, sobe, poslovni prostori, uredi, hoteli, sale za sastanke, konferencijske sale, ugostiteljski objekti, restorani, kafići, crkve i drugi vjerski objekti, skladišta, server sobe te sve vrste stambenih i radnih prostora.


Klimatizacija kuće
 

 

Izbor klimatizacije i klimatizacijskih uređaja i opreme uglavnom ovisi o toplinskom opterećenju te dopuštenim odstupanjima od željene temperature i vlažnosti zraka.


Postupci klimatizacije, tj. grijanje i hlađenje, odvlaživanje i ovlaživanje te čišćenje zraka, provode se klimatizacijskim uređajima ili klimatizacijskim sustavima. Klimatizacijski uređaji (klima-uređaji) ponajprije su namijenjeni klimatizaciji pojedinačnih prostorija ili zatvorenih prostora u kojima ili u blizini kojih se ti uređaji postavljaju.


Za klimatizaciju većih prostora primjenjuju se klima komore, a za klimatizaciju stambenih, poslovnih ili uredskih prostorija primjenjuju se mali kompaktni mono split ili multi split klima uređaji izvedeni kao zidni, podni-parapetni, podstropni, kazetni i kanalni.

Najviše se koriste mono split klima uređaji koji se sastoje od vanjske jedinice (smještene izvan prostorije, obično na fasadi), u kojoj se nalazi kompresor i kondenzator s ventilatorom, te unutarnje jedinice (unutar prostorije) s isparivačem i ventilatorom.

 

Najčešće su opremljeni filtrom za zrak, termostatom i elektronskim uređajem za regulaciju temperature a omogućuju hlađenje, grijanje te odvlaživanje. Multi split klima uređaji su izvedeni s jednom vanjskom jedinicom na koju je spojen veći broj neovisno upravljivih unutarnjih jedinica postavljenih u pojedinačne prostorije.Klimatizacijski sustavi najčešće se primjenjuju za klimatizaciju više prostorija jedne zgrade, a razlikuju se prema tomu priprema li se u središnjem uređaju ili postrojenju zrak, koji se potom limenim kanalima razvodi do pojedinih prostorija (zračni sustav), topla ili hladna voda, koja se cijevima dovodi do uređaja za grijanje ili hlađenje zraka u prostorijama (vodeni sustav), ili pak i zrak i voda (zračno-vodeni sustav).


Zračnim sustavom provodi se klimatizacija prostora promjenom stanja ili količine zraka koji se ubacuje u prostor. Jednokanalni niskotlačni zračni sustav sa stalnim protokom zraka primjenjuje se npr. za športske dvorane i kinodvorane, prodavaonice i sl. Zrak se ubacuje u prostoriju nakon pripreme u sr. klimatizacijskoj komori, gdje se filtrira, grije ili hladi te po potrebi ovlažuje.

Kada se klimatizira više prostorija, primjenjuje se jednokanalni sustav s promjenljivim protokom zraka ili dvokanalni sustav. Dvokanalni sustav sa stalnim ili promjenljivim protokom zraka ima dva paralelna kanala kojima se zrak vodi do kutije za miješanje ugrađene u svakoj prostoriji: jedan je zračni kanal s hladnim, a drugi s toplim zrakom, pa se kontroliranim miješanjem hladne i tople struje postiže željena temperatura zraka što se ubacuje u prostoriju.


Vodeni sustav primjenljiv je kod klimatizacije većeg broja prostorija, npr. hotela, poslovne zgrade i sl. Sastoji se od sr. postrojenja za pripremu tople ili hladne vode (kotlovnica, toplinska ili rashladna stanica), koja se cijevima razvodi do ventilokonvektora u prostorijama. Ti se uređaji sastoje od kućišta s ugrađenim filtrom, rebrastim izmjenjivačem topline i ventilatorom. Radom ventilatora zrak iz prostorije struji preko izmjenjivača topline, pritom se grije ili hladi i ponovno ubacuje u prostoriju.

Dvocijevna mreža takva sustava dobavlja vodu jednake temperature za sve ventilokonvektore.

 

Četverocijevni sustav, u kojem se ventilokonvektori s dva odvojena izmjenjivača topline istodobno opskrbljuju toplom i hladnom vodom, ima mogućnost različitog režima rada (dio ventilokonvektora služi za hlađenje, a dio za grijanje).


Zračno-vodeni sustav, za razliku od vodenoga, osim klimatizacije rješava i ventilaciju prostora. Takav je ventilokonvektorski sustav s dodatnom središnjom pripremom zraka, gdje klimatizacijska komora uzima vanjski svježi zrak, koji se filtrira, po potrebi grije ili hladi, ovlažuje ili odvlažuje te s pomoću ventilatora potiskuje kanalima do ventilokonvektora, gdje se dogrijava i ubacuje u prostorije.


Indukcijska klimatizacija također je zračno-vodeni sustav. Zrak se priprema u klimatizacijskoj komori i razvodi visokotlačnim zračnim kanalima kao primarni zrak do indukcijskih uređaja u pojedinim prostorijama. U tim uređajima primarni zrak struji kroz sapnice povlačeći sekundarni (inducirani) zrak iz prostorije preko izmjenjivača topline, miješa se s njim te struji u prostoriju.


Klimatizacija dizalicom topline
 

Princip rada klimatizacijskog uređaja

Četiri elementa zračnog klimatiziranja:

  • 1. Temperatura: Temperatura suhog sobnog zraka dobivena hlađenjem ili grijanjem.
  • 2. Vlažnost: Ugodna vlažnost sobnog zraka odražava se pomoću regulacije relativne vlažnosti zraka (dok se sobni zrak kontrolira u danim uvjetima relativne vlažnosti zraka).
  • 3. Stupanj čistoće: Otklanja prašinu iz zraka, te održava koncentraciju dima u dozvoljenim granicama.
 
 
Princip rada klima uređaja
 

Principi ciklusa hlađenja

Prskanje vodom ljeti uzrokuje hlađenje okoline (zato što voda apsorbira toplinu okoline isparavanjem). Pretvaranjem tekućine u plin (R-410A, R-32) koji lakše isparava od vode pospješuje se hlađenje (zato što voda isparava na 100°C pri jednoj atmosferi, a freon isparava pri vrlo niskoj temperaturi od -40°C.

Ovi principi se koriste kod klimatizera.Princip ciklusa hlađenja
 

Princip rashladnog ciklusa

Kompresija

Rashladno sredstvo u plinovitom stanju se pomoću usisne cijevi usisava u kompresor gdje se stlačuje. Time se pretvara u plin visoke temperature i visokog tlaka koji se pretvara u tekućinu pri sobnoj temperaturi.

Kondenzacija

Plin visoke temperature i tlaka iz kompresora hladi se pomoću zraka u kondenzatoru vanjske jedinice i pretvara u tekućinu.

Ekspanzija

Prolaskom kroz kapilarni cjevčicu ili elektro-ekspanzioni ventil, rashladno sredstvo visokog tlaka pretvoreno u tekućinu u kondenzatoru prelazi u stanje niskog tlaka, kod kojeg lako isparava.

Isparavanje

Tekuće rashladno sredstvo niske temperature i niskog tlaka iz kapilatne cjevčice ili elektro-ekspanzionog ventila apsorbira toplinu zraka u isparivaču unutarnje jedinice i isparava (pretvara se u plin).


 

 

Princip rada rashladnog ciklusa
 

Princip rada klimatizera u režimu grijanja i hlađenja

Klimatizer koji regulira temperaturu prostorije tako da apsorbira toplinu izvana za hlađenje, a toplinu prostorije za grijanje naziva se klimatizer tipa "toplinske pumpe".

Promjena režima rada iz hlađenja u grijanje postiže se promjenom smjera protoka rashladnog sredstva. U tom slučaju izmjenjivač topline unutarnje jedinice radi kao kondenzator, a izmjenjivač topline vanjske jedinice kao isparivač.


 


Shematski prikaz klimatizacije
 

Definicija termina

1. Klimatizacija zraka:

Održavanje sobnog zraka optimalne kvalitete, (ovisno o namjeni hlađenja, grijanja, regulacije vlažnosti, održavanja čistoće zraka, itd).

2. Kapacitet hlađenja (grijanja):

Količina kalorija koje se mogu otpustiti (ili dodati) u prostoriju po jedinici vremene (izražena u Kcal/h, BTU/h ili W).

3. Apsolutna vlažnost:

Količina pare u zraku. Općenito je jednaka količinii pare izraženoj u gramima: g po 1m3 (b/m3).

4. Relativna vlažnost:

Omjer količine pare u zraku i maksimalne količine pare koja se može nalaziti pri toj temperaturi u postotku.

5. Temperatura točke kondenziranja:

Temperatura površine pri kojoj počinje stvaranje kapljica na površini kada hladimo supstancu u zraku.

6. Latentna toplina i senzibilna toplina:

Toplina koja uzrokuje promjenu agregatnog stanja tvari, pri čemu je temperatura tvari konstantna, naziva se latentna toplina, dok se toplina koja mijenja temperaturu tvari naziva senzibilna toplina. Latentna toplina se dobije računanjem količine kalorija potrebnih za promjenu agregatnog stanja 1 kg tvari.

7. Izmjena topline:

  • 1. Zračenjem: Pojava pri kojoj se toplinska energija kao elektromagnetski val direktno prenosi od toplinskog izvora.
  • 2. Vodičkom emisijom: Pojava pri kojoj se prenosi toplina zbog razlike temperature dijelova tvari.
 
 
inverter klima uređaj
 

Funkcije

1. Kompresor

Služi za održavanje tlaka rashladnog medija, visokog na strani kondenzatora odnosno niskog na strani isparivača.

Tipovi kompresora mogu biti: recipročni /Recipro), rotacioni (Rotay), zavojiti (Scroll), vijčani (Screw) idr., a sastoje se od cilindra, klipa, lopatica, vratila, osovina, kućište i akumulatora.

2. Kondenzator

Rashladno sredstvo na izlasku iz kompresora, sada visokog tlaka i visoke temperature dolazi u kondenzaror gdje rashlađeno prelazi u tekuće stanje. Kondenzator se hladi zrakom pomoću ventilatora. Kalorije otpuštene iz kondenzatora jednake su sumi apsorbiranih kalorija u isparivaču i onih potrebnih za kompresiju.

3. Isparivač

Apsorbira toplinu iz zraka prostorije pomoću ventilatora (prisilne konvekcije).

Tekuće rashladno sredstvo u isparivaču isparava apsorbirajući toplinu iz zraka prostorije i u plinovitom stanju dolazi mu kompresor. Temperatura isparavanje rashladnog sredstva zavisi o tlaku, koji zavisi o temperaturi vlažnog zraka koji struji i njegovoj brzini strujanja. Tlak u isparivaču je normalno 5Kg/cm2, a temperatura 5 - 8°C.

4. Ekspanzijski ventil ili kapilarna cjevčica (kapilara)

Regulira protok rashladnog sredstva u isparivač, smanjuje tlak sredstva pa se rashladni plin pretvara u tekućinu niske temperature i tlaka. Kapilarna cjevčica se izrađuje kao tanka, duga bakrena cjevčica unutarnjeg presjeka 0,6 - 2,0 mm2 i 1 - 2 m duljine. Uslijed otpora cjevčice plin se pretvara u tekučinu niskog tlaka i temperature.

5. Sušilo

U rashladnom ciklusu i mala količina vlage uzrokuje oštećenje motora kompresora i dovodi do zamrzavanja rashladnog sredstva što dovodi do prestanka njegove cirkulacije. Zbog toga se u rashladni ciklus postavlja sušilo za otklanjanje vlage.

Postoje dvije vrste sušila: sušilo na cijevi protoka tekućine koje se postavlja serijski na izlazu iz kompresora i sušilo na pumpnoj cijevi koje se postavlja serijski na pumpnu cijev. Sušilo je napravljeno za jednosmjeran protok rashladnog sredstva.

6. Prigušivač (Muffler)

Kako recipročan tip kompresora ne otpušta kompresirani plin kontinuirano već pulsirajući, čuje se zvuk pulsirajučih vibracija duž cijevi. Prigušivač se ugrađuje na izlazu iz kompresora da bi prigušio ove vibracije.

7. Filter (Strainer)

Služi za uklanjanje stranih čestica iz rashladnog sredstva pomoću fine metalne mrežice ili staklene vune koja se nalazi u metalnom kućištu i kroz koju prolazi rashladno sredstvo u toku svog cirkuliranja.

8. Ventil za održavanje

Upotrebljava se za punjenje rashladnog sredstva te vakumiranje.

9. Motor

Uređaj za pretvorbu električne energije u mehaničku energiju potrebnu za okretanje lopatica ventilatora unutarnje i vanjske jedinice.

10. Ventilator

Služi za upuhivanje zraka kroz kondenzator i otpuhivanje topline nastale u kondenzatoru kondenzacijom sredstva za hlađenje (konstrukcijom je sličan motorskom ventilatoru).

11. Upuhivač (Blowew-Cross Flow Fan:C.F.F.) - ventilator križnog strujanja zraka

Usisava sobni zrak, upuhuje zrak u isparivač tako da apsorbira toplinu i raspršuje rashlađeni zrak u prostoriju. Upuhivač je smješten u unutarnju jedinicu tako da je male veličine, velike snage strujanja zraka i male razine buke.

12. Termostat

Provjerom temperature usisanog zraka automatski regulira (uključivanje i isključivanje) rad uređaja a kod inverter sustava regulira rad kompresora ovisno o temperaturi. Termostat se koristi kod modela mehaničkog tipa a termistor kao elektronska metoda upravljanja.

13. Kondenzator (Capacitor)

Daje upravljački zakretni moment motoru kompresora ili motora ventilatora i osigurava bolji upravljački rad tijekom rada klima uređaja.

14. Osigurač od preopterećenja (O.L.P.)

Naprava za zaštitu kompresora (tipa automatskog vraćanja) koja je smještena u žici kompresora. Prekida protok struje u slučaju toplinskog ili strujnog preopterećenja kompresora (u slučaju prekida rada kompresora djelovanjem osigurača, radi samo ventilator). Općenito radna temperatura kompresora je 115 +/- 5% °C, dok je temperatura povratka rada 93 +/- 5% °C.

15. Prekidač visokog tlaka (H.P.S/W)

Uređaj za zaštitu tipa automatskog vraćanja koji služi za zaštitu kompresora od previsokog tlaka rashladnog sredstva pri izlasku iz kompresora (koji radi pri abnormalno visokoj temperaturi). Uređaj prekida strujni krug. Općenito je radni tlak 28 kg/cm2G, dok je tlak povratka 23 kg/cm2G.

16. Grijač (Sump heater)

Užasti grijač provučen oko pozadine kompresora. Tip grijača ovisi o kapacitetu kompresora. Ukoliko je klima uređaj uključen a kompresor radi, grijač radi i obrnuto (kompresor radi - grijač ne radi). Grijač mora osigurati da temperatura kompresora u svim uvjetima bude viša od bilo kojeg dijela klima uređaja.

17. Akumulator

Uređaj koji je ugrađen na usisnoj strani kompresora, a služi za odvajanje rashladne tekućine tako da ne bi bila usisana u kompresor jer bi u tom slučaju došlo do hidrauličnog udara i kvara na kompresoru.

18. Reverzni ventil (četveroputni ventil)

Mijenja smjer protoka rashladnog sredstva kod promjene stanja grijanja u hlađenje i obrnuto., (uključen je u električni krug kod grijanja, a isključen kod hlađenja). Postavlja se u vanjsku jedinicu klima uređaja i ima četiri kraka. Rashladno sredstvo pri prolasku kroz kompresor uvijek teče istim smjerom.

19. Solenoidni ventil

Regulira protok rashladnog sredstva uključivanjem i isključivanjem protoka rashladnog sredstva, (radi ponoću elektromagneta kada je uključen)

20. Ventil za provjeru

Osigurava da rashladno sredstvo ne promijeni smijer u rashladnom ciklusu. Postavljen je na mjestu gdje je potrebno osigurati isti smjer protoka u bakrenoj cijevi. Mehaničke je strukture i povezan je suprotno od toplinske kapilarne cjevčice ili ekspanzijskog ventila da bi proširio model grijanje/hlađenje na dvije brzine. Konstruiran je tako da je protok rashladnog sredstva kod grijanja kroz kapilarnu cjevčicu, a kod hlađenja kroz ventil za provjeru.

 
 

 

 

Ako se ne snalazite, imate dilemu ili pitanja molim da nas kontaktirate jer mi imamo dugogodišnje iskustvo i odgovore na sva Vaša pitanja i sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći u odabiru za Vas najboljeg klima uređaja te po potrebi prethodno napraviti izvid situacije na objektu i zajedno sa Vama odabrati odgovarajući klima uređaj i utvrditi najbolju poziciju za smještaj unutarnje i vanjske jedinice.
Sve navedeno će Vam osigurati vrhunski klimatiziran prostor i profesionalnu montažu sa minimalnim zahvatima u prostoru uz najbolju cijenu na tržištu.

Vašim potrebama pristupamo s velikom pažnjom te primjenjujemo višegodišnje iskustvo stečeno na montaži i servisu klima uređaja i klimatizacijskih sustava. Naši stručni i ovlašteni tehničari stalnom edukacijom osiguravaju savjetovanje prilikom kupnje i ovlaštenu ugradnju vašeg klima uređaja ili sustava uz kvalitetu koja nas stavlja par koraka ispred konkurencije.Dostava plaćenih klima uređaja na području cijele Hrvatske je besplatna.Ovlaštenu montažu klima uređaja sa garancijom vršimo u cijeloj Hrvatskoj.Ako imate potrebu za nabavom, ugradnjom ili održanjem klima uređaja javite nam se s povjerenjem na telefone: 021 470 232091 4466 880, email: webshop@klimakoncept.hr


ili pošaljite upit preko kontakt forme.Kontaktirajte nas 


Hvala na povjerenju!


Vaš Klima koncept tim.

Blog i novosti

TOP 5 BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA HLAĐENJE U 2024. godini

Svima je poznato da je ugradnja klima uređaj jedini način hlađenja prostora, ipak nije jednostavno izabrati najprimjereniji klima uređaj za hlađenje n...

TOP 5 NAJPRODAVANIJIH - BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE U 2024. GODINI

Svima je poznato da je klima uređaj najpovoljniji način grijanja uz činjenicu da tehnologija napredovala pa se klima uređajima može kvalitetno grijati...

ŽELIM DIZALICU TOPLINE! - KAKO U REALIZACIJU?

Koliko košta dizalica topline? Koliki je povrat investicije? Koju dizalicu topline odabrati? Osnovni koraci prije ugovaranja izvođenja Planiranje ...

TOP 7 POVOLJNIJIH BEST BUY KLIMA UREĐAJA U 2024. GODINI

U moru klima uređaja koji se nude na tržištu često tražimo povoljniji klima uređaj koji će zadovoljiti našu potrebu za hlađenjem i dogrijavanjem prost...

10 RAZLOGA ZAŠTO SU JAPANSKI KLIMA UREĐAJI NAJBOLJI IZBOR!

Poznato je da japanski proizvođači imaju drugačiju strategiju gdje je primarna kvaliteta i energetska učinkovitost, zbog toga se generalno rečeno kupn...

5 prednosti korištenja klima uređaja za grijanje doma

Navodimo 5 glavnih prednosti korištenja klima uređaja za grijanje vašeg doma.

Saznajte kako se možete grijati bez velikih troškova!...

WEB RETAILER AWARD 2023. – NAJBOLJI WEB TRGOVCI U REGIJI

Petu godinu za redom Klima koncept osvaja nagradu na Web Retailer Award natjecanju - prvo mjesto u kategoriji Home & Garden! Ovogodišnji E-commerce...

Koliko je zapravo glasan klima uređaj?

U tekstu otkrivamo stvarne podatke o buci klima uređaja. Saznajte koliko je zapravo glasan klima uređaj, gdje pronaći ove važne podatke i koji su ...

VODIČ ZA ODABIR DIZALICE TOPLINE ZA VAŠ DOM TE UPUTE I SMJERNICE ZA MONTAŽU I OVLAŠTENO PUŠTANJE U POGON

Želite / trebate sustav za klimatizaciju Vašeg objekta: * najpoželjniju i najkomforniju klimatizaciju * podno grijanje * dizalicu topline za radija...

Da li se isplati platiti nekoliko stotina eura više za japanski klima uređaj?

Da li su japanski klima uređaji zaista toliko kvalitetni da zaslužuju biti skuplji od ostalih? Pročitajte naš tekst i saznajte da li je to doista tak...

Kako klima uređaji utječu na zdravlje?

Istraživanja su pokazala da klima uređaji mogu pomoći u smanjenju nekih zdravstvenih rizika, te da mogu biti korisni za ljude s astmom ili alergijama....

Najjeftinije grijanje - grijanje na klimu?

Svjedoci smo rapidnog poskupljenja svih energenata.
U članku donosimo izračune te dokazujemo da je grijanje na klimu još uvijek najjeftiniji način...

Savjeti za postavljanje klima uređaja

Osim odabira klima uređaja, vrlo je važno gdje će se postaviti unutarnja i vanjska jedinica. Pravilna ugradnja nije važna samo zbog estetike, već i za...

Mono ili multi split klima uređaj – koji kupiti i ugraditi?

Rješavamo vječnu dilemu: da li je za vaš dom prikladniji mono-split ili multi-split klima uređaj. Saznajte koje su prednosti i mane ovih uređaja te ko...

WEB RETAILER AWARD 2022. – NAJBOLJI WEB TRGOVCI U REGIJI

I četvrtu godinu za redom Klima koncept osvaja nagradu na Web Retailer Award natjecanju - prvo mjesto u kategoriji Home & Garden!...

Kako poboljšati učinkovitost klima uređaja i produljiti vijek rada klime

Donosimo vam top 10 savjeta kako poboljšati učinkovitost klima uređaja. Savjete možete primijeniti odmah i uživati u ugodnoj temperaturi u vašem domu....

KADA JE VRIJEME ZA ZAMJENU STAROG KLIMA UREĐAJA?

Saznajte kada je vrijeme za kupnju novog klima uređaja, da li se isplati popravljati vašu staru klimu te kada je vrijeme da vaš stari klima uređaj bac...

Kako znati da u vašem klima uređaju nedostaje plina?

Kako da znate kada u vašem klima uređaju nedostaje rashladno sredstvo i da li je vrijeme da zovete majstora? U ovom tekstu ćemo objasniti 4 glavna ...

Prednosti i mane podnog-parapetnog klima uređaja u odnosu na zidni

Saznajte koje su prednosti i mane podnog/parapetnog klima uređaja i zašto se podni klima uređaj sve više koristi u stanovima i kućama. Podni klima-...

MAGNETSKI KONTAKTI NA VRATIMA I PROZORIMA ZA SMANJENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Saznajte kako osvariti dodatnu uštedu energije i kako da smanjite troškove prilikom korištenja klima uređaja ugradnjom magnetnih kontakata, kartičnog ...

KAZETNI KLIMA UREĐAJI - PRINCIP RADA I NAČIN UGRADNJE

U ovom članku detaljno razmatramo sve značajke konfiguracije kazetnih klima uređaja, uključujući uređaj, princip rada, njegove prednosti i nedostatke,...

SERIJE KLIMA UREĐAJA U BOJI - OPLEMENITE SVOJ PROSTOR

Današnji trendovi u uređenju interijera jednostavno zahtijevaju nešto više od dosadne standardne bijele boje unutarnjih jedinica klima uređaja. Određe...

DA LI JE JEFTINIJE OSTAVITI KLIMA UREĐAJ UKLJUČEN ILI STALNO ISKLJUČIVATI I UKLJUČIVATI?

Bez obzira na to da li se vaš klima uređaj nalazi u modu grijanja ili hlađenja, sigurno ste si postavili ovo pitanje: da li je jeftinije ostaviti k...

SPAS ZA VLAŽNE PROSTORIJE – GRIJANJE NA KLIMU?

Tamne mrlje, vlaga u zraku, gljivice ili plijesan na zidovima - problem je koji pogađa mnoga kućanstva. Kako prostor u kojem stanujemo ponovno učiniti...

DIZALICE TOPLINE VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE

Jeste li se ikad pitali koja je razlika između sustava grijanja dizalicom topline, središnjim klimatizacijskim sustavima (tzv. multi-split sustavi kli...

KAKO OSIGURATI NAJBOLJU KVALITETU ZRAKA U VAŠEM DOMU?

Suvremeni život i tehnologija doprinose negativnim utjecajima na kvalitetu zraka zbog čega je potrebno voditi brigu o kvaliteti zraka u prostoru u koj...

KLIMATIZACIJA VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA

U dilemi ste kakav način grijanja odabrati za Vaš stan? Ne poznajete prednosti i mane klimatizacijskih sustava (tzv. multi-split sustavi klimatizacije...

OBJAŠNJAVAMO - RAZLIKE IZMEĐU MONOBLOK I SPLIT SUSTAVA DIZALICA TOPLINE

Odlučili ste da želite dizalicu topline ali niste još upoznati s detaljima odabira i montaže dizalica topline? Upoznajte se s razlikama između monoblo...

DIZALICE TOPLINE VS. KLIMATIZACIJA - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA

Zbunjuju vas razlike i karakteristike sustava dizalice topline u odnosu na klimatizacijske sustave? Objasniti ćemo Vam nekoliko ključnih karakteristik...

ODGOVARAMO NA NAJČEŠĆA PITANJA O CENTRALNOM GRIJANJU!

Odgovaramo na najčešće pitana pitanja o centralnom grijanju! Saznajte sve o cijenama, potrebnoj snazi, isplativosti i ostalim pitanjima. 1. Koliko ...

NOVE TEHNOLOGIJE I MOGUĆNOSTI KLIMA UREĐAJA

Današnji klima uređaji, pored svojih osnovnih funkcija, imaju i niz dodatnih funkcija koji ih čine potpunijim i komfornijim uređajima za korištenje. ...

STRUČNJACI SAVJETUJU NA ŠTO TREBA PAZITI PRI KUPNJI KLIMA UREĐAJA

- kojeg proizvođača odabrati - koju snagu - koje opcije i mogućnosti klima uređaj treba imati - gdje postaviti unutarnju i vanjsku jedinicu za najb...

GDJE KUPITI KLIMA UREĐAJ

Informacije iz 25 godina iskustva: - gdje kupiti klima uređaj - gdje dobiti prefesionalnu i nepristranu informaciju - zašto je važna ovlaštena mo...

NOVI MODELI VRHUNSKIH JAPANSKIH KLIMA UREĐAJA

Svake godine renomirani japanski proizvođači klima uređaja "lansiraju" nove poboljšane modele klima uređaja koji mijenjaju stare serije. Tako se 20...

ISKUSTVA KORISNIKA - ŠTO NISMO ZNALI PRIJE KUPNJE KLIMA UREĐAJA?

Iskustva postojećih korisnika koje bi bilo korisno znati prije odabira svog prvog klima uređaja! Klima uređaj mi je preglasan! Nisam očekivao/la o...

NAJKVALITETNIJI KLIMA UREĐAJI

Pregled vrhunskih klima uređaja za najkvalitetnije hlađenje i grijanje prostora koji će vam svojom naprednom tehnologijom i mogućnostima osigurati vis...

EVO ZAŠTO SU MITSUBISHI I DAIKIN NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI

Mitsubishi Electric i Daikin su već 20 godina na tronu klimatizacije i ponajbolji proizvođači klima uređaja. U Hrvatskoj su definitivno najtraženiji i...

POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA U HODNIK, DA ili NE pitanje je sad!

Da li postaviti unutarnju jedinicu u hodnik za klimatizaciju nekoliko soba? Kako to funkcionira u praksi? Pročitajte obrazloženje stručnjaka i don...

MOŽE LI VAS KLIMA UREĐAJ SPASITI OD PROLJETNIH ALERGIJA?

Dolaskom toplog vremena u ožujsku i travnju kreće i sezona prvih proljetnih alergija koja se pojačava u svibnju i toplijim mjesecima. Može li i kako k...

KLIMA UREĐAJI ZA APARTMANE - IZNAJMLJIVAČE

Cijenjeni kupci, Iz bogatog prodajnog iskustva i dugogodišnjeg rada na prodaji i montaži klima uređaja za klimatizaciju apartmana u priobalju i na ...

PREMJEŠTANJE KLIMA UREĐAJA

Kad unutarnja ili vanjska jedinica nije postavljena na odgovarajuću poziciju... To smanjuje učinkovitost, povećava potrošnju električne energije i ...

AKCIJA KLIMA UREĐAJA

Svaki mjesec nove akcije i promocije ... Nagradne igre ... Kupon kodovi za popust ... Pratite nas i na društvenim mrežama i ostvarite brojne pop...

KLIMA UREĐAJI - Kako kupci kupuju klima uređaj?

U moru klima uređaja teško je odabrati onaj najbolji za vas i vaše potrebe. Stručnjaci Klima koncepta daju odgovore na većinu pitanja koje kupci po...

MITSUBISHI ELECTRIC VS. DAIKIN - usporedba!

Generalno gledajući Mitsubishi Electric i Daikin su dva ponajbolja proizvođača klima uređaja na svijetu od kojih svaki ima svoje serije klima uređaja ...

WIFI UPRAVLJANJE KLIMA UREĐAJIMA SA UDALJENE LOKACIJE

Tehnologija nam omogućava kompletno i plansko upravljanje klima uređajima sa udaljene lokacije zahvaljujući kojem je komfor podignut na nevjerojatnu r...

DIZALICE TOPLINE - TOPLINSKE PUMPE

Ugradnja dizalice topline zahtijeva veću početnu investiciju u odnosu na klasično centralno grijanje. Ipak, troškove stanovanja promatrate dugoročno t...

NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI

Pregled najboljih klima uređaja na svijetu koje odlikuje visoko napredna najnovija tehnologija, najviša energetska učinkovitost, najniža razina buke i...

Ostvarite državni poticaj za sustav dizalice topline - Saznajte kako vam možemo pomoći!

Objavljen je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća! Ovim državnim poticajem možete ostvariti sufinanciranje u iznosima između 40% i 80% uk...

PODNO GRIJANJE - SVE ŠTO STE HTJELI ZNATI

Podno grijanje je oblik grijanja pri kojem se zagrijavanje prostora vrši zagrijavanjem konvekcijom preko podne površine. To je jedan od najkomfornij...

REKUPERATORI ZRAKA

Rekuperacija zraka je postupak izmjene „potrošenog" boravišnog zraka sa svježim zrakom iz vanjske okoline u uređaju koji se naziva - rekuperator zraka...

PREDNOSTI I MANE NOVOG FREONA R32 U ODNOSU NA R410A

Odgovori na pitanja:

- Da li je bitna vrsta plina u klima uređaju?
- Da li tip freona utječe na energetsku učinkovitost?
- Da li će freon...

MITSUBISHI - DAIKIN - TOSHIBA - FUJITSU - PANASONIC - GREE - KLIME AKCIJA

Vrhunski japanski klima uređaji na akciji i uz kupon kod dostupni svima ... Platite karticom do 24 rate Besplatna dostava Ovlaštena montaža u cijel...

PROČISTAČI ZRAKA

Zašto kupiti pročistač zraka?

U zraku postoji mnogo čestica, mnoge od njih su prirodne i općenito bezopasne dok su druge kemijska onečišćenja, ...

KLIMA UREĐAJ S DVIJE UNUTARNJE JEDINICE: MULTI SPLIT - DUAL

Multi split klima uređaj DUAL Dvije unutarnje i jedna vanjska jedinica Komaktan dizajn Kvalitetno tehničko rješenje za klimatizaciju dva prostora s...

MITSUBISHI ELECTRIC - NOVI ELITE INVERTER

Novi rekorder energetske učinkovitosti te tehnološki lider među klima uređajima na tržištu. Postiže najviše SEER i SCOP koificijente, omogućuje upravl...

KLIMA KONCEPT UVEO 3 NOVE VRSTE PLAĆANJA: KEKS Pay, Aircash i PayCek

Od sada u našem web shopu klimakoncept.hr možete plaćati i putem: KEKS PAY Plaćanje putem aplikacije obavlja se bez ikakvih naknada te je u potpun...

WEB RETAILER AWARD 2021. – NAJBOLJI WEB TRGOVCI U REGIJI

Ovo je još jedna potvrda u nizu koja potvrđuje naš rad i želju da budemo vodeći shop klima uređaja u Hrvatskoj. To su ovaj put potvrdili s jedne stran...

WEB RETAILER AWARD 2020. – NAJBOLJI WEB TRGOVCI U ADRIATIC REGIJI

Na prestižnom natjecanju Web Retailer Award 2021. koji su organizirali Shopper’s Mind i Jeftinije.hr, najveći portal za usporedbu cijena i ponuda u we...

Klima koncept 2019. nagrađen kao web trgovac godine u kategoriji Home&Garden

Na godišnjoj konferenciji Ecommerce Day koja se održala u Zagrebu, Klima koncept nagrađen je kao najbolja web trgovima u kategoriji Home&Garden za 201...

KLIMA KONCEPT - VEĆ 25 GODINA S VAMA!

Priča Klima koncepta počinje davne 1995. godine. Gospodin Jozo Kekez vlasnik i jedini osnivač pokreće obrt za prodaju i servis TV, audio/video opreme....

VELIKA BOŽIĆNA AKCIJA KLIMA UREĐAJA

Vrhunski klima uređaji na velikoj Božićnoj Akciji

Na najvećem web shopu klima uređaja u Hrvatskoj nudimo vam:
Preko 50 klima uređaja po nepo...

VELIKA BOŽIĆNA AKCIJA!

Klima koncept d.o.o. Vam poklanja ovlašteni godišnji servis za sve klima uređaje kupljene u kompletu sa montažom na web shopu www.klimakoncept.hr od 0...

BLACK FRIDAY 2023. - NAJVEĆI POPUSTI U GODINI NA SVE KLIMA UREĐAJE

Ne propustite Veliku BLACK FRIDAY Akciju i najveće popuste u godini. Dostava na Vašu adresu je je besplatna. Ovlaštenu montažu klima uređaja vršim...

Sve o klima uređajima:

KAKO PODESITI KLIMU DA GRIJE

Kad prođe ljeto i sezona hlađenja potrebno je za grijanje na daljinskom upravljaču postaviti mog rada: grijanje. To čete napraviti na način da na d...

GRIJANJE PROSTORA KLIMA UREĐAJEM

Savjeti stručnjaka za odabir adekvatnog klima uređaja za grijanje. Odabir kvalitetnog klima uređaja i postavljanje unutarnje i vanjske jedinice na ...

POTROŠNJA KLIMA UREĐAJA - KOLIKO STRUJE TROŠI KLIMA?

Inverterski način rada klima uređaja ostvaruje značajnu uštedu energije, ovisno o uvjetima rada čak i do 30% u odnosu na klasične klima uređaje. A...

SVE O INVERTER KLIMA UREĐAJIMA

Jedno od čestih pitanja kod kupnje klima uređaja je INVERTER! Odgovaramo - što je to inverter, ima li određena klima inverter, što dobivam ako kupim k...

ŠTO JE KLIMA UREĐAJ I VRSTE KLIMA UREĐAJA

Najčešće u primjeni klima uređaja nailazimo na pojam split-sustav klima uređaja.Split-sustav je izvedba klima uređaja koja se sastoji od dva osnovna d...

Princip rada klima uređaja

Efekt hlađenja klima uređaja postiže se cirkulacijom radne tvari u tzv. kružnom procesu. Radna tvar kao kapljevina ulazi u isparivač koji se nala...

KOJI KLIMA UREĐAJ ODABRATI?

Iako je idealno vrijeme za kupnju klime izvan ljetne sezone, kada su učestale akcijske cijene samih uređaja, ali i njihove ugradnje, većina se na to o...

ŠTO JE DOBRO ZNATI PRI KUPNJI KLIME?

Najčešća pitanja o klima uređajima: 1. Zašto klima preko ljeta toči vodu iz unutarnje, a preko zime iz vanjske jedinice? 2. Zašto klima u grijanju...

Vodič - Savjeti iz iskustva za kupnju klima uređaja

Kojeg proizvođača odabrati ? Koju snagu ? Koji je najbolji odnos cijene i kvalitete ? Koje su tehničke opcije bitne i kako se to odražava na rad kl...

ODABIR POTREBNE SNAGE KLIMA UREĐAJA I NAJBOLJE POZICIJE UNUTARNJE I VANJSKE JEDINICE

Koju snagu klima uređja odabrati ? Gdje postaviti unutarnju njedinicu ? Gdje postaviti vanjsku jedinicu ? Gdje odvesti vodu-kondenzat ? Gdje spoji...

GDJE I KAKO MONTIRATI KLIMA UREĐAJ?

Kod montaže klima uređaja treba obratiti pažnju na nekoliko detalja. S obzirom da nam je montaža klima uređaja jedna od djelatnosti, pokušat ćemo V...

NAJČEŠĆA PITANJA O KLIMA UREĐAJIMA

1. Zašto klima preko ljeta toči vodu iz unutarnje, a preko zime iz vanjske jedinice? 2. Zašto klima u grijanju ponekad prestane sa radom i napravi je...

10 NAJČEŠĆIH KVAROVA NA KLIMA UREĐAJIMA

Zašto curi voda iz unutarnje ili vanjske jedinice Zašto klima slabo hladi ili slabo grije Zašto klima neće da se uključi Zašto ne radi daljinski up...

TIPOVI UNUTARNJIH JEDINICA

ZIDNI KLIMA UREĐAJ Najtraženiji tip unutarnje jedinice koji se koristi u domaćinstvu, turističkim objektima, uredima, server sobama itd. Odlikuje ga ...

SVE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA KLIMA UREĐAJA

Sa konstantnim napretkom u tehnologijama klima uređaja sigurno vas zbunjuju svi složeni nazivi i simboli na daljinskom upravljaču vašeg klima uređaja....

JAPANSKI VS. OSTALI KLIMA UREĐAJI

Kupnja klima uređaja je dugoročna investicija a očekivanja kupca su velika,klima uređaj mora biti kvalitetan, tih, ekonomičan, estetski prihvatljiv, k...

VRSTE FILTERA NA UNUTARNJIM JEDINICAMA KLIMA UREĐAJA

Sastavni dio klima uređaja čine filteri. Uloga filtera za klima uređaje je održavati kvalitetu zraka, pročišćavati, uklanjati mirise, ionizirati i niz...

ŠTO JE IONIZATOR ZRAKA?

Ionizator zraka stvara negativne ione te neutralizira negativne utjecaje magnetnog i električnog zračenja koje nastaje upotrebom različitih električni...

SMART - PAMETNI KLIMA UREĐAJI SA SENZOROM PRISUTNOSTI

Sve o 3-D senzoru prisutnosti i kako možete postići uštedu električne energije. - senzor temperature - pretraživanje područja - otkrivanje aktivn...

KAKO PRIPREMITI KLIMA UREĐAJ ZA SEZONU HLAĐENJA?

Provjerite je li vaš klima uređaj spreman za ljeto već danas, kako biste uštedili novac i vrijeme čekajući stručnu pomoć kasnije. Sezona hlađenja k...

ZAŠTO CURI VODA NA UNUTARNJOJ JEDINICI KLIMA UREĐAJA

Pregled situacija koje dovode do curenja vode na unutarnjoj jedinici klima uređaja i savjeti za rješavanje problema. U režimu hlađenja klima uređaj...

MONO SPLIT KLIMA UREĐAJ

Mono split klima uređaji sastoje se od dvije odvojene jedinice. Unutarnje koja se postavlja na zid prostorije koja se želi klimatizirati i vanjske jed...

MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ

Multi split klima uređaji su setovi koji se sastoje od dvije ili više unutarnjih jedinica koje se plinskim i elektro instalacijama spajaju na jednu va...

ZIDNI KLIMA UREĐAJI

Zidni klima uređaji su najtraženiji tipovi klima uređaja koji se koriste za klimatizaciju kuća, stanova, poslovnih prostora i objekata sa specifičnim ...

PODNI - PARAPETNI KLIMA UREĐAJI

Podni klima uređaji su vrlo traženi tipovi klima uređaja sa naglaskom na grijanje a koji se koriste za klimatizaciju kuća, stanova, poslovnih prostora...

PODSTROPNI KLIMA UREĐAJI

Podstropni klima uređaji se koriste za kvalitetno hlađenje poslovnih prostora, ureda, sala, ugostiteljskih objekata i drugih uglavnom većih prostora. ...

KAZETNI KLIMA UREĐAJI

Kazetni klima uređaji se uglavnom koriste za kvalitetno hlađenje poslovnih prostora, ureda, sala, ugostiteljskih objekata i drugih uglavnom većih pros...

KANALNI KLIMA UREĐAJI

Kanalni klima uređaji su odlično rješenje za klimatizaciju hotelskih soba, ureda i drugih prostora koji zahtijevaju indirektnu distribuciju zraka i di...

ZRAČNE ZAVJESE

Zračna zavjesa je uređaj koji proizvodi mlaz zraka velike brzine preko cijele širine otvora. Ova zračna barijera odvaja područja sa različitim tempera...

Prijenosni klima uređaji - Prednosti i nedostaci mobilne klime

Prijenosni klima uređaji, odnosno mobilne klime, imaju svoje prednosti i nedostatke. U ovom ćemo tekstu odgovoriti na pitanje "Kako funkcioniraju prij...

TABLICA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Što znače novi pokazatelji SEER i SCOP? Dosad su navođene samo vrijednosti EER (ocjena učinkovitosti u režimu hlađenja) i COP (ocjena učinkovitosti...

UPUTSTVA ZA RAD SA KLIMA UREĐAJIMA

PRAVILNI POSTUPCI • Podesite pogodnu sobnu temperaturu. Odstupanja od maksimalne razlike od 7°C između vanjske i unutarnje temperature izazivaju zd...

DIZALICA TOPLINE

Što je dizalica topline? Dizalice topline su uređaji koji koriste toplinu sadržanu u zraku kako bi zagrijali toplu vodu koja se koristi za grijanje i...

MONTAŽA KLIMA UREĐAJA - CIJENA UGRADNJE I OSTALA PITANJA!

U standardnu montažu klima uređaja uključena su: do 3 metra duljine plinske i elektro instalacije između unutarnje i vanjske jedinice do 3 metra d...

POSTAVLJANJE 1. FAZE - INSTALACIJA ZA KLIMA UREĐAJ

Svaki mono split klima uređaj koji se sastoji od unutarnje i vanjske jedinice mora imati instalacije koje povezuju unutarnju i vanjsku jedinicu. Te in...

DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA

U klima uređaju se nalazi plin koji uništava ozon pa Vas molimo da demontažu vašeg klima uređaja povjerite profesionalcima koji imaju znanje za demont...

POPRAVAK KLIMA UREĐAJA

Ako imate bilo kakav problem sa klima uređajem, javite nam se s povjerenjem jer je iza nas 20 godina uspješnog rada i više tisuća popravljenih klima u...

GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREĐAJA

Nemojte čekati da Vaš klima uređaj zakaže da biste osigurali protok čistog zraka u prostoru u kojem boravite. Dočekajte spremno ljetne vrućine i n...

PREVENTIVNI SERVIS KLIMA UREĐAJA

Da bi Vaš klima uređaj radio besprijekorno bio zdravstveno ispravan potrebno je periodično obaviti preventivni servis. Preventivni servis uključuje...

GENERALNI SERVIS KLIMA UREĐAJA

VAŽNOST SERVISA KLIMA UREĐAJA! Glavni uzrok loše kvalitete zraka u klimatiziranim prostorima je slabo, a ponekad i nikakvo čišćenje, odnosno održav...

SERVIS KLIMA UREĐAJA SA PRODUŽIVANJEM JAMSTVA

Kupcima kojima je Klima koncept prodalo i montirao klima uređaj omogućavamo produljenje jamstvenog roka na ukupno 7 godina. Jedini uvjet je da svak...

MONTAŽA KLIMA UREĐAJA NA POSTAVLJENE INSTALACIJE

Montaža klima uređaja na postavljene instalacije podrazumijeva da je instalacija ispravno postavljena i da odgovara klimi koja se montira. Važno je da...

SIGURNO PLAĆANJE OMOGUĆENO PUTEM

American Express Diners Club International MasterCard Maestro Visa KEKSpay aircash PayCek Mastercard Securecode Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više