UPUTSTVA ZA RAD SA KLIMA UREĐAJIMA

 
 

MJERE OPREZA


 • Morate izbjegavati direktno izlaganje ispred mlaza hladnog zraka na duži vremenski period. To može dovesti do pojave zdravstvenih problema.
 • Ne smijete gurati prste ili bilo kakav predmet u vanjsku ili unutrašnju jedinicu. To bi moglo izazvati ozljede jer se ventilatori okreću velikom brzinom.
 • Nemojte povezivati električni kabl na produžni, i pritom koristiti utičnice na istom produžnom kabelu za napajanje klima uređaja i nekog drugog potrošača. Takva situacija može prouzročiti strujne udare, zagrijavanje pa i požar.
 • Ne oštećujte električni kabel na bilo koji način. Postavljanje teških predmeta na kabel, grijanje ili povlačenje kabela mogu izazvati oštećenja. U slučaju oštećenja postoji mogućnost pojave požara.
 • Nemojte započinjati ili zaustavljati rad klima uređaja uključivanjem ili isključivanjem utikača iz zida. To bi imalo vrlo loš utjecaj na rad klime.
 • Provjerite da utikač nije prljav ili nepravilno utaknut. Ako su te nepravilnosti prisutne moglo bi doći do strujnih udara ili požara.
 • Ne rukujte prekidačima i utičnicama sa mokrim rukama. To bi također moglo prouzrokovati strujne udare.
 • Ne smijete se vješati ili stavljati bilo kakav teški predmet na unutrašnju jedinicu klima uređaja. Pad jedinice mogao bi prouzrokovati izlivanje plina i izazivanje ozeblina.
 • Ne prskajte zapaljivim sprejevima (insekticidima ili lakovima) u blizini unutrašnje jedinice. To bi moglo izazvati požar.
 • Nemojte direktno na mlaz hladnog zraka da izlažete aparate koji služe za pečenje ili kuhanje. Ovakvo izlaganje usporilo bi proces tih aparata.
 • Ne perite klima uređaj vodom. U suprotnom bi moglo doći do strujnih udara.
 • Ovaj sistem klima uređaja nemojte koristiti u svrhu rashlađivanja i čuvanja hrane, biljaka, drugih uređaja ili umjetničkih djela. Sistem je namjenjen standardnim prostorijana. Korištenje klime u druge svrhe moglo bi dovesti do neželjenih posljedica.
 • Nemojte stavljati ništa poput vaze sa cvjećem na unutrašnju jedinicu. Ako bi voda ušla u električne instalacije došlo bi do oštećenja jedinice i strujnih udara.
 • Nije poželjno postavljati biljke na direktan pravac hladnog zraka. To bi bilo loše po rast i razvijanje biljaka.
 • Ne smijete vršiti pritisak na vanjsku jedinicu, postavljati predmete na nju ili na bilo koji način dodatno otežavati nosače. U slučaju da jedinica padne, to bi moglo dovesti do povrede ljudi i do trajnog oštećenja jedinice.
 • Održavajte sobnu temperaturu na maksimalnoj razlici od 7°C u odnosu na atmosfersku. Veća odstupanja prave veliku potrošnju električne energije i izazivaju određene zdravstvene probleme.
 • Dok klima uređaj obavlja funkciju hlađenja (grijanja), morate da zatvarate vanjska vrata. Kada klima uređaj radi uprkos prilivu toplog (hladnog) zraka efekat je manji, potrošnja električne energije je veća i na kraju, to dovodi do slabljenja i kvara klima uređaja.
 • Kada je sistem uključen u isto vrijeme kada i aparat koji radi pomoću sagorijevanja, obavezno češće provjetravajte prostoriju. U suprotnom bi moglo doći do nedostatka kisika.
 • Prije čišćenja sistema zaustavite rad klima uređaja i obavezno isključite električni kabel iz utičnice. Čišćenje se nikada ne bi smjelo odvijati dok se ventilatori okreću.
 • Kada klima uređaj nije u upotrebi duži vremenski period, poželjno je da isključite električni kabel iz utičnice ili osigurač koji koristi klima uređaj iz sigurnosnih razloga.
 
 
 
 

 PRAVILNI POSTUPCI

 • Podesite pogodnu sobnu temperaturu. Odstupanja od maksimalne razlike od 7°C između vanjske i unutrašnje temperature izazivaju zdravstvene probleme i veću potrošnju električne energije.
 • Čistite filtere iz unutarnje jedinice pod mlazom mlake vode svaka dva tjedna. Ako su filteri zapušeni i prašnjavi operativnost klima uređaja slabi, što dovodi do veće potrošnje električne energije.
 • Izbegavajte da izlažete unutarnju jedinicu direktnom utjecaju sunčevih zraka i promaje.
 • Namjestite odgovarajući pravac prostiranja hladnog zraka. Možete namještati vertikalni i horizontalni pravac kako bi obezbjedili ravnomjernu temperaturu u prostoriji.
 • Puštajte jedinicu u rad samo kada je to potrebno i poželjno. Iskoristite "Timer" ("Sleep") funkciju da bi omogućili ekonomičan i efikasan rad uređaja.
 • Dok je hlađenje u toku, pojava određene količine topline (npr. čajnik) je nepoželjna i trebalo bi je otkloniti. Izvori topline smanjuju efikasnost hlađenja.
 
 
 
 


 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


U vezi čišćenja:

 • Zaustavite rad klima uređaja i isključite električni kabel iz utičnice ili spustite osigurač koji koristi klima uređaj.
 • Nemojte koristiti vodu pri čišćenju. Koristite suhu (blago nakvašenu) mekanu krpu.
 • Pri površinskom brisanju nemojte koristiti sljedeće:- Vruću vodu (40°C i višu). Ta temperatura može izblijediti i deformirati jedinicu.- Alkohol, benzin, razređivač. Takva sredstva mogu oštetiti i deformirati jedinicu.

Čišćenje tijekom sezone

 • Čišćenje filtera:
 1. Upotrijebite lagani pritisak na obe strane rešetaka unutrašnje jedinice kako bi došli do filtera. Nježno izvucite filter iz njegovog ležišta.
 2. Filter isperite pod mlazom mlake vode (približno 30°C) i zatim ga dobro osušite.
 3. Vratite filter na početnu poziciju. Rad klime bez filtera izaziva prljanje jedinice i kvar.
 
 • Čišćenje jedinice:
 1. - Prebrišite jedinicu suhom krpom ili je očistite usisivačem.
 2. - Ako je jedinica ekstremno prljava, prebrišite je blago nakvašenom krpom

Čišćenje na kraju sezone:

 • Podesite hlađenje i temperaturu od 30°C na otprilike pola dana. Ovo je postupak sušenja unutrašnjosti jedinice.
 • Zaustavite rad klima uređaja. Isključite električni kabel iz utičnice iz sigurnosnih razloga.
 • Izvadite i očistite filtere.
 • Očistite i vanjsku i unutarnju jedinicu sistema.
 • Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

Čišćenje na poćetku sezone:

 • Uvjerite se da ispred unutrašnje ili vanjske jedinice ne stoji bilo kakva prepreka koja bi blokirala ispuh zraka.
 • Provjerite da nosači nisu korozirali ili zahrđali.
 • Uvjerite se da je sistem pravilno uzemljen.
 • Uvjerite se da je filter iz unutrašnje jedinice čist.
 • Uključite električni kabel u utičnicu.
 • Ubacite baterije u daljinski upravljač.
 
 

 

 RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM


 • Za daljinski upravljač koristite samo baterije iste vrste. Nikako ne smijete mješati staru i novu bateriju.
 • Izbacite baterije iz daljinskog upravljača kada sistem nije uključen duže vrijeme.
 • Podesite sat na daljinskom upravljaču
 • Izbjegavajte da daljinski upravljač ostavljate pored toplih uređaja.
 • Nemojte ga izlagati direktnim sunčevim zrakama ili jakoj svetlosti.
 • Budite oprezni i sačuvajte upravljač od padova, jer oni mogu izazvati kvar.
 • Nemojte postavljati prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
 • Pazite da se upravljač ne pokvasi.
 • Ne stavljajte teške predmete na daljinski upravljač.
 

 

OBAVEZAN KONTAKT SA SERVISEROM


 • Kada osigurač često iskače.
 • Kada se električni kabel puno ugrije.
 • Kada je izolacija sa električnog kabela oštećena.
 • Kada se sistem ne pali lako i normalno.
 • Kada se čuje nestandardna buka tijekom rada sistema.
 • Kada je radna lampica upaljena i nakon gašenja klima uređaja.
 • Kada radna lampica brzo trepti, a operacije nisu u tijeku.
KORISNI SAVJETI

UPORABA:

(ČESTE NEDOUMICE NAŠIH KORISNIKA)


 • Izbjegavajte otvarati vrata i prozore za vrijeme rada uređaja
 • Ne puštajte direktnu sunčevu svjetlost za vrijeme rada uređaja
 • Kondenzacija - strujanjem zraka iz klima uređaja hladi se topli zrak u prostoriji
 • Ukoliko čujete nedefinirane zvukove, razlog je u stiskanju prednje rešetke uslijed temperaturnih promjena
 • Ukoliko ne možete upravljati daljinskim, provjerite baterije.

ZDRAVLJE:

Razlika vanjske i unutarnje temperature ne bi smjela biti veća od 4-5 stupnjeva Celzijusa
 
Redovitim čišćenjem (pranjem) filtera može se spriječiti nastanak gljivica i bakterija (uzročnici bolesti)
 
Bitno je redovito servisirati klima uređaj

Posljednjih godina značajno je povećan broj klimatiziranih prostorija s ciljem da se ljudima pruži što primjerenija zaštita od nepovoljnih vanjskih i unutarnjih utjecaja, te da im se na taj način osiguraju ugodni životni i radni uvjeti. Danas se u medijima sve češće piše i govori o štetnom utjecaju klima uređaja po zdravlje ljudi. Iako je klima uređaj po jednoj definiciji uređaj namijenjen za stvaranje osjećaja ugode ljudima koji borave u zatvorenom prostoru, upozorenja koja dolaze iz medija kod velikog broja ljudi stvaraju strah i negativan stav prema klima uređajima.
 
Jesu li upozorenja i strah od klima uređaja opravdani?
 
Strah od klima uređaja i upozorenja koja dolaze iz medija i zdravstvenih krugova o njihovom štetnom utjecaju po zdravlje ljudi, djelomično su opravdani i treba ih shvatiti ozbiljno, no samo ako se radi o klima uređajima koji se redovito ne održavaju.
 
U klimatiziranim prostorima, osim o temperaturi, strujanju i vlažnosti zraka, potrebno je voditi brigu i o mikrobiološkoj kvaliteti zraka kojeg udišemo. Zrak iz klima uređaja koji se redovno ne održavaju, često je loše kvalitete, a ponekad i neugodnog mirisa. Vlažna, prljava i tamna mjesta unutar klima uređaja čine plodno tlo za razvoj i razmnožavanje bakterija, plijesni i gljivica. Kod velikog broja korisnika klima uređaja zbog neupućenosti prevladava mišljenje kako klima uređaje ne treba čistiti i dezinficirati, već da je dovoljno samo redovito prati filtere. Tek kada se u klimatiziranim prostorima počnu osjećati nelagodno, kada se iz klima uređaja osjeti neugodan miris ili kada uređaj ne hladi dovoljno, za pomoć se obraćaju serviserima.
 
Mali broj vlasnika klima uređaja upoznat je s opasnostima koje prijete od prljavih uređaja te od servisera ne traže na vrijeme da im uređaje očiste i pripreme za sezonu hlađenja.Potreba za čišćenjem klima uređaja proizlazi iz njihovog načina rada. Taj zrak u pravilu je kontaminiran prljavštinom i mikroorganizmima. Najveći dio prljavštine i mikroorganizama zadržavaju se na filterima te ih je iz tog razloga potrebno redovito prati, odnosno mijenjati i dezinficirati.
 
Javite nam se s povjerenjem a mi ćemo se pobrinuti da Vaš klima uređaj bude zdravstveno ispravan a tehnički funkcionalan i učinkovit !
Vaš: Klima koncept
 
 
 
 

 
 

Pogledajte našu ponudu klima uređaja po snazi:

klima uređaji snage 2 kW
klima uređaji snage 2,5 kW
klima uređaji snage 3,5
klima uređaji snage 4 do 5 kW
klima uređaji snage 5 do 6 kW
klima uređaji snage 6 do 7 kW
klima uređaji snage 7 do 8 kW
klima uređaji snage 8 do 10 kW

 

Ponuda klima uređaja prema površini prostora koji se klimatizira:

klima uređaji za prostor površine do 20 m2
klima uređaji za prostor površine 20 do 25 m2
klima uređaji za prostor površine 25 do 30 m2
klima uređaji za prostor površine 30 do 35 m2
klima uređaji za prostor površine 35 do 40 m2
klima uređaji za prostor površine 40 do 45 m2
klima uređaji za prostor površine 45 do 50 m2
klima uređaji za prostor površine 50 do 55 m2
klima uređaji za prostor površine 55 do 60 m2
klima uređaji za prostor površine 60 do 65 m2
klima uređaji za prostor površine 65 do 70 m2 

Kompletna ponuda vrhunskih Japanskih klima uređaja na jednom mjestu

 

Multi split klima uređaji - više unutarnjih jedinica na jednu vanjsku jedinicu

 

Klima uređaji na akciji

 

Cjenik montaže klima uređaja

 
 
 

Ako se ne snalazite, imate dilemu ili pitanja molim da nas kontaktirate jer mi imamo dugogodišnje iskustvo i odgovore na sva Vaša pitanja i sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći u odabiru za Vas najboljeg klima uređaja te po potrebi prethodno napraviti izvid situacije na objektu i zajedno sa Vama odabrati odgovarajući klima uređaj i utvrditi najbolju poziciju za smještaj unutarnje i vanjske jedinice.
Sve navedeno će Vam osigurati vrhunski klimatiziran prostor i profesionalnu montažu sa minimalnim zahvatima u prostoru uz najbolju cijenu na tržištu.
Pogledajte naše ostale blogove koje smo pisali za vas:ŽELIM DIZALICU TOPLINE - KAKO U REALIZACIJU?


TOP 5 NAJPRODAVANIJIH - BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE U 2022. GODINI


TOP 5 VRHUNSKIH BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA HLAĐENJE


TOP 7 POVOLJNIJIH BEST BUY KLIMA UREĐAJA


10 NAJČEŠĆIH KVAROVA NA KLIMA UREĐAJIMA


SAVJETI ZA POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA


NAJJEFTINIJE GRIJANJE - GRIJANJE NA KLIMU


TOP 5 NAJBOLJIH - BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE


KLIMA UREĐAJI ZA APARTMANE - IZNAJMLJIVAČE


MONO ILI MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ - KOJI KUPITI I UGRADITI?


KAKO POBOLJŠATI UČINKOVITOST KLIMA UREĐAJA I PRODULJITI VIJEK RADA KLIME?


KADA JE VRIJEME ZA ZAMJENU STAROG KLIMA UREĐAJA?


KAKO ZNATI DA U VAŠEM KLIMA UREĐAJU NEDOSTAJE PLINA?


5 PREDNOSTI KORIŠTENJA KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE DOMA


PREDNOSTI I MANE PODNOG-PARAPETNOG KLIMA UREĐAJA U ODNOSU NA ZIDNI


MAGNETSKI KONTAKTI NA VRATIMA I PROZORIMA ZA UŠTEDU ELEKTRIČNE ENERGIJE


KAZETNI KLIMA UREĐAJI - PRINICP RADA I NAČIN UGRADNJE


SERIJE KLIMA UREĐAJA U BOJI - OPLEMENITE SVOJ PROSTOR


DA LI JE JEFTINIJE OSTAVITI KLIMA UREĐAJ UKLJUČEN ILI STALNO ISKLJUČIVATI I UKLJUČIVATI?


SVE O INVERTER KLIMA UREĐAJIMA


ŠTO JE KLIMA UREĐAJ I VRSTE KLIMA UREĐAJA


SVE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA KLIMA UREĐAJA


NAJKVALITETNIJI KLIMA UREĐAJI


GDJE KUPITI KLIMA UREĐAJ - Vrijedne informacije za kupovinu i montažu klima uređaja


VODIČ - SAVJETI ZA KUPNJU KLIMA UREĐAJA


KLIMA UREĐAJI - Kako kupci kupuju klima uređaj?


STRUČNJACI SAVJETUJU NA ŠTO TREBA PAZITI PRI KUPNJI KLIMA UREĐAJA


ISKUSTVA KORISNIKA - ŠTO NISMO ZNALI PRIJE KUPNJE KLIMA UREĐAJA?


JAPANSKI VS. OSTALI KLIMA UREĐAJI


10 RAZLOGA ZAŠTO SU JAPANSKI KLIMA UREĐAJI NAJBOLJI IZBOR!


ODABIR POTREBNE SNAGE KLIMA UREĐAJA I NAJBOLJE POZICIJE UNUTARNJE I VANJSKE JEDINICE


NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI


SMART - PAMETNI KLIMA UREĐAJI SA SENZOROM PRISUTNOSTI


WIFI UPRAVLJANJE KLIMA UREĐAJIMA SA UDALJENE LOKACIJE


EVO ZAŠTO SU MITSUBISHI I DAIKIN NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI


GRIJANJE PROSTORA KLIMA UREĐAJEM


KAKO PRIPREMITI KLIMA UREĐAJ ZA SEZONU HLAĐENJA?


MITSUBISHI ELECTRIC VS. DAIKIN - usporedba! - Uspoređujemo dva najpoznatija proizvođača klima uređaja


INVERTER KLIMA UREĐAJI - što je Inverter, zašto inverter, koje su prednosti Inverter klima uređaja


NAJČEŠĆA PITANJA O KLIMA UREĐAJIMA


SVE ŠTO STE HTJELI ZNATI O PODNOM GRIJANJU!


NOVE TEHNOLOGIJE I MOGUĆNOSTI KLIMA UREĐAJA


NOVI MODELI VRHUNSKIH JAPANSKIH KLIMA UREĐAJA


PREDNOSTI I MANE FREONA R32 U ODNOSU NA R410A


SPAS ZA VLAŽNE PROSTORIJE - GRIJANJE NA KLIMU?


KLIMATIZACIJA - Sve o klimatizaciji stambenog i poslovnog prostora


KAKO OSIGURATI NAJBOLJU KVALITETU ZRAKA U VAŠEM DOMU?


MOŽE LI VAS KLIMA UREĐAJ SPASITI OD PROLJETNIH ALERGIJA?


POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA U HODNIK, DA ili NE pitanje je sad! - Vječna dilema - pogledajte savjete stručnjaka


PREMJEŠTANJE KLIMA UREĐAJA


DIZALICE TOPLINE - TOPLINSKE PUMPE - Kompletna rješenja za stambene i poslovne prostore


VODIČ ZA ODABIR DIZALICE TOPLINE TE UPUTE I SMJERNICE ZA MONTAŽU I PUŠTANJE U POGON


DIZALICE TOPLINE VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE - Veliki vodič za usporedbu sustava grijanja!


DIZALICE TOPLINE VS. KLIMATIZACIJA - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA


KLIMATIZACIJA VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA


ODGOVARAMO NA NAJČEŠĆA PITANJA O CENTRALNOM GRIJANJU!


REKUPERATORI ZRAKA - Izmjena zraka bez gubitka energije


PROČISTAČI ZRAKAPogledajte još zanimljivih i poučnih tekstova o klima uređajima:ŠTO JE KLIMA UREĐAJ?


PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA


ŠTO JE DOBRO ZNATI PRI KUPNJI KLIME?


KOJI KLIMA UREĐAJ ODABRATI?


GDJE I KAKO MONTIRATI KLIMA UREĐAJ?


KAKO PODESITI KLIMU DA GRIJE


TIPOVI UNUTARNJIH JEDINICA


ZAŠTO CURI VODA NA UNUTARNJOJ JEDINICI KLIMA UREĐAJA


MONO SPLIT KLIMA UREĐAJ


MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ


ZIDNI KLIMA UREĐAJI


PODNI - PARAPETNI KLIMA UREĐAJI


PODSTROPNI KLIMA UREĐAJI


KAZETNI KLIMA UREĐAJI


KANALNI KLIMA UREĐAJI


KLIMA UREĐAJI BEZ VANJSKE JEDINICE


ZRAČNE ZAVJESE


ODVLAŽIVAČI ZRAKA


PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI - PREDNOSTI I NEDOSTACI MOBILNE KLIME


POTROŠNJA KLIMA UREĐAJA - KOLIKO STRUJE TROŠI KLIMA?


VRSTE FILTERA NA UNUTARNJIM JEDINICAMA KLIMA UREĐAJA


MITSUBISHI ELECTRIC VS. DAIKIN - usporedba!


ŠTO JE IONIZATOR ZRAKA?


TABLICA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI


DIZALICA TOPLINE


MONTAŽA KLIMA UREĐAJA - CIJENA UGRADNJE I OSTALA PITANJA!


POSTAVLJANJE 1. FAZE - INSTALACIJA ZA KLIMA UREĐAJ


MONTAŽA KLIMA UREĐAJA NA POSTAVLJENE INSTALACIJE


DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA


POPRAVAK KLIMA UREĐAJA


GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREĐAJA


PREVENTIVNI SERVIS KLIMA UREĐAJA


SERVIS KLIMA UREĐAJA SA PRODUŽIVANJEM JAMSTVAVašim potrebama pristupamo s velikom pažnjom te primjenjujemo višegodišnje iskustvo stečeno na montaži i servisu klima uređaja i klimatizacijskih sustava. Naši stručni i ovlašteni tehničari stalnom edukacijom osiguravaju savjetovanje prilikom kupnje i ovlaštenu ugradnju vašeg klima uređaja ili sustava uz kvalitetu koja nas stavlja par koraka ispred konkurencije.Dostava plaćenih klima uređaja na području cijele Hrvatske je besplatna.Ovlaštenu montažu klima uređaja sa garancijom vršimo u cijeloj Hrvatskoj.Ako imate potrebu za nabavom, ugradnjom ili održanjem klima uređaja javite nam se s povjerenjem na telefone: 021 470 232091 4466 880, email: webshop@klimakoncept.hr


ili pošaljite upit preko kontakt forme.Kontaktirajte nas 


Hvala na povjerenju!


Vaš Klima koncept tim.

SIGURNO PLAĆANJE OMOGUĆENO PUTEM

American Express Diners Club International MasterCard Maestro Visa KEKSpay aircash PayCek Mastercard Securecode Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se