KLIMATIZACIJA

Sve o klimatizaciji stambenog i poslovnog prostora

 

Klimatizacija je proces održavanja željene temperature, vlažnosti i čistoće zraka u zatvorenim prostorima radi osiguravanja uvjeta za udoban boravak i rad ljudi te uvjeta potrebnih za rad nekog uređaja, odvijanje procesa i sl.

 

Klima uređajima i klima sustavima se najčešće klimatiziraju kuće, stanovi, dnevni prostori, sobe, poslovni prostori, uredi, hoteli, sale za sastanke, konferencijske sale, ugostiteljski objekti, restorani, kafići, crkve i drugi vjerski objekti, skladišta, server sobe te sve vrste stambenih i radnih prostora.


Klimatizacija kuće
 

 

Izbor klimatizacije i klimatizacijskih uređaja i opreme uglavnom ovisi o toplinskom opterećenju te dopuštenim odstupanjima od željene temperature i vlažnosti zraka.


Postupci klimatizacije, tj. grijanje i hlađenje, odvlaživanje i ovlaživanje te čišćenje zraka, provode se klimatizacijskim uređajima ili klimatizacijskim sustavima. Klimatizacijski uređaji (klima-uređaji) ponajprije su namijenjeni klimatizaciji pojedinačnih prostorija ili zatvorenih prostora u kojima ili u blizini kojih se ti uređaji postavljaju.


Za klimatizaciju većih prostora primjenjuju se klima komore, a za klimatizaciju stambenih, poslovnih ili uredskih prostorija primjenjuju se mali kompaktni mono split ili multi split klima uređaji izvedeni kao zidni, podni-parapetni, podstropni, kazetni i kanalni.

Najviše se koriste mono split klima uređaji koji se sastoje od vanjske jedinice (smještene izvan prostorije, obično na fasadi), u kojoj se nalazi kompresor i kondenzator s ventilatorom, te unutarnje jedinice (unutar prostorije) s isparivačem i ventilatorom.

 

Najčešće su opremljeni filtrom za zrak, termostatom i elektronskim uređajem za regulaciju temperature a omogućuju hlađenje, grijanje te odvlaživanje. Multi split klima uređaji su izvedeni s jednom vanjskom jedinicom na koju je spojen veći broj neovisno upravljivih unutarnjih jedinica postavljenih u pojedinačne prostorije.Klimatizacijski sustavi najčešće se primjenjuju za klimatizaciju više prostorija jedne zgrade, a razlikuju se prema tomu priprema li se u središnjem uređaju ili postrojenju zrak, koji se potom limenim kanalima razvodi do pojedinih prostorija (zračni sustav), topla ili hladna voda, koja se cijevima dovodi do uređaja za grijanje ili hlađenje zraka u prostorijama (vodeni sustav), ili pak i zrak i voda (zračno-vodeni sustav).


Zračnim sustavom provodi se klimatizacija prostora promjenom stanja ili količine zraka koji se ubacuje u prostor. Jednokanalni niskotlačni zračni sustav sa stalnim protokom zraka primjenjuje se npr. za športske dvorane i kinodvorane, prodavaonice i sl. Zrak se ubacuje u prostoriju nakon pripreme u sr. klimatizacijskoj komori, gdje se filtrira, grije ili hladi te po potrebi ovlažuje.

Kada se klimatizira više prostorija, primjenjuje se jednokanalni sustav s promjenljivim protokom zraka ili dvokanalni sustav. Dvokanalni sustav sa stalnim ili promjenljivim protokom zraka ima dva paralelna kanala kojima se zrak vodi do kutije za miješanje ugrađene u svakoj prostoriji: jedan je zračni kanal s hladnim, a drugi s toplim zrakom, pa se kontroliranim miješanjem hladne i tople struje postiže željena temperatura zraka što se ubacuje u prostoriju.


Vodeni sustav primjenljiv je kod klimatizacije većeg broja prostorija, npr. hotela, poslovne zgrade i sl. Sastoji se od sr. postrojenja za pripremu tople ili hladne vode (kotlovnica, toplinska ili rashladna stanica), koja se cijevima razvodi do ventilokonvektora u prostorijama. Ti se uređaji sastoje od kućišta s ugrađenim filtrom, rebrastim izmjenjivačem topline i ventilatorom. Radom ventilatora zrak iz prostorije struji preko izmjenjivača topline, pritom se grije ili hladi i ponovno ubacuje u prostoriju.

Dvocijevna mreža takva sustava dobavlja vodu jednake temperature za sve ventilokonvektore.

 

Četverocijevni sustav, u kojem se ventilokonvektori s dva odvojena izmjenjivača topline istodobno opskrbljuju toplom i hladnom vodom, ima mogućnost različitog režima rada (dio ventilokonvektora služi za hlađenje, a dio za grijanje).


Zračno-vodeni sustav, za razliku od vodenoga, osim klimatizacije rješava i ventilaciju prostora. Takav je ventilokonvektorski sustav s dodatnom središnjom pripremom zraka, gdje klimatizacijska komora uzima vanjski svježi zrak, koji se filtrira, po potrebi grije ili hladi, ovlažuje ili odvlažuje te s pomoću ventilatora potiskuje kanalima do ventilokonvektora, gdje se dogrijava i ubacuje u prostorije.


Indukcijska klimatizacija također je zračno-vodeni sustav. Zrak se priprema u klimatizacijskoj komori i razvodi visokotlačnim zračnim kanalima kao primarni zrak do indukcijskih uređaja u pojedinim prostorijama. U tim uređajima primarni zrak struji kroz sapnice povlačeći sekundarni (inducirani) zrak iz prostorije preko izmjenjivača topline, miješa se s njim te struji u prostoriju.


Klimatizacija dizalicom topline
 

Princip rada klimatizacijskog uređaja

Četiri elementa zračnog klimatiziranja:

  • 1. Temperatura: Temperatura suhog sobnog zraka dobivena hlađenjem ili grijanjem.
  • 2. Vlažnost: Ugodna vlažnost sobnog zraka odražava se pomoću regulacije relativne vlažnosti zraka (dok se sobni zrak kontrolira u danim uvjetima relativne vlažnosti zraka).
  • 3. Stupanj čistoće: Otklanja prašinu iz zraka, te održava koncentraciju dima u dozvoljenim granicama.
 
 
Princip rada klima uređaja
 

Principi ciklusa hlađenja

Prskanje vodom ljeti uzrokuje hlađenje okoline (zato što voda apsorbira toplinu okoline isparavanjem). Pretvaranjem tekućine u plin (R-410A, R-32) koji lakše isparava od vode pospješuje se hlađenje (zato što voda isparava na 100°C pri jednoj atmosferi, a freon isparava pri vrlo niskoj temperaturi od -40°C.

Ovi principi se koriste kod klimatizera.Princip ciklusa hlađenja
 

Princip rashladnog ciklusa

Kompresija

Rashladno sredstvo u plinovitom stanju se pomoću usisne cijevi usisava u kompresor gdje se stlačuje. Time se pretvara u plin visoke temperature i visokog tlaka koji se pretvara u tekućinu pri sobnoj temperaturi.

Kondenzacija

Plin visoke temperature i tlaka iz kompresora hladi se pomoću zraka u kondenzatoru vanjske jedinice i pretvara u tekućinu.

Ekspanzija

Prolaskom kroz kapilarni cjevčicu ili elektro-ekspanzioni ventil, rashladno sredstvo visokog tlaka pretvoreno u tekućinu u kondenzatoru prelazi u stanje niskog tlaka, kod kojeg lako isparava.

Isparavanje

Tekuće rashladno sredstvo niske temperature i niskog tlaka iz kapilatne cjevčice ili elektro-ekspanzionog ventila apsorbira toplinu zraka u isparivaču unutarnje jedinice i isparava (pretvara se u plin).


 

 

Princip rada rashladnog ciklusa
 

Princip rada klimatizera u režimu grijanja i hlađenja

Klimatizer koji regulira temperaturu prostorije tako da apsorbira toplinu izvana za hlađenje, a toplinu prostorije za grijanje naziva se klimatizer tipa "toplinske pumpe".

Promjena režima rada iz hlađenja u grijanje postiže se promjenom smjera protoka rashladnog sredstva. U tom slučaju izmjenjivač topline unutarnje jedinice radi kao kondenzator, a izmjenjivač topline vanjske jedinice kao isparivač.


 


Shematski prikaz klimatizacije
 

Definicija termina

1. Klimatizacija zraka:

Održavanje sobnog zraka optimalne kvalitete, (ovisno o namjeni hlađenja, grijanja, regulacije vlažnosti, održavanja čistoće zraka, itd).

2. Kapacitet hlađenja (grijanja):

Količina kalorija koje se mogu otpustiti (ili dodati) u prostoriju po jedinici vremene (izražena u Kcal/h, BTU/h ili W).

3. Apsolutna vlažnost:

Količina pare u zraku. Općenito je jednaka količinii pare izraženoj u gramima: g po 1m3 (b/m3).

4. Relativna vlažnost:

Omjer količine pare u zraku i maksimalne količine pare koja se može nalaziti pri toj temperaturi u postotku.

5. Temperatura točke kondenziranja:

Temperatura površine pri kojoj počinje stvaranje kapljica na površini kada hladimo supstancu u zraku.

6. Latentna toplina i senzibilna toplina:

Toplina koja uzrokuje promjenu agregatnog stanja tvari, pri čemu je temperatura tvari konstantna, naziva se latentna toplina, dok se toplina koja mijenja temperaturu tvari naziva senzibilna toplina. Latentna toplina se dobije računanjem količine kalorija potrebnih za promjenu agregatnog stanja 1 kg tvari.

7. Izmjena topline:

  • 1. Zračenjem: Pojava pri kojoj se toplinska energija kao elektromagnetski val direktno prenosi od toplinskog izvora.
  • 2. Vodičkom emisijom: Pojava pri kojoj se prenosi toplina zbog razlike temperature dijelova tvari.
 
 
inverter klima uređaj
 

Funkcije

1. Kompresor

Služi za održavanje tlaka rashladnog medija, visokog na strani kondenzatora odnosno niskog na strani isparivača.

Tipovi kompresora mogu biti: recipročni /Recipro), rotacioni (Rotay), zavojiti (Scroll), vijčani (Screw) idr., a sastoje se od cilindra, klipa, lopatica, vratila, osovina, kućište i akumulatora.

2. Kondenzator

Rashladno sredstvo na izlasku iz kompresora, sada visokog tlaka i visoke temperature dolazi u kondenzaror gdje rashlađeno prelazi u tekuće stanje. Kondenzator se hladi zrakom pomoću ventilatora. Kalorije otpuštene iz kondenzatora jednake su sumi apsorbiranih kalorija u isparivaču i onih potrebnih za kompresiju.

3. Isparivač

Apsorbira toplinu iz zraka prostorije pomoću ventilatora (prisilne konvekcije).

Tekuće rashladno sredstvo u isparivaču isparava apsorbirajući toplinu iz zraka prostorije i u plinovitom stanju dolazi mu kompresor. Temperatura isparavanje rashladnog sredstva zavisi o tlaku, koji zavisi o temperaturi vlažnog zraka koji struji i njegovoj brzini strujanja. Tlak u isparivaču je normalno 5Kg/cm2, a temperatura 5 - 8°C.

4. Ekspanzijski ventil ili kapilarna cjevčica (kapilara)

Regulira protok rashladnog sredstva u isparivač, smanjuje tlak sredstva pa se rashladni plin pretvara u tekućinu niske temperature i tlaka. Kapilarna cjevčica se izrađuje kao tanka, duga bakrena cjevčica unutarnjeg presjeka 0,6 - 2,0 mm2 i 1 - 2 m duljine. Uslijed otpora cjevčice plin se pretvara u tekučinu niskog tlaka i temperature.

5. Sušilo

U rashladnom ciklusu i mala količina vlage uzrokuje oštećenje motora kompresora i dovodi do zamrzavanja rashladnog sredstva što dovodi do prestanka njegove cirkulacije. Zbog toga se u rashladni ciklus postavlja sušilo za otklanjanje vlage.

Postoje dvije vrste sušila: sušilo na cijevi protoka tekućine koje se postavlja serijski na izlazu iz kompresora i sušilo na pumpnoj cijevi koje se postavlja serijski na pumpnu cijev. Sušilo je napravljeno za jednosmjeran protok rashladnog sredstva.

6. Prigušivač (Muffler)

Kako recipročan tip kompresora ne otpušta kompresirani plin kontinuirano već pulsirajući, čuje se zvuk pulsirajučih vibracija duž cijevi. Prigušivač se ugrađuje na izlazu iz kompresora da bi prigušio ove vibracije.

7. Filter (Strainer)

Služi za uklanjanje stranih čestica iz rashladnog sredstva pomoću fine metalne mrežice ili staklene vune koja se nalazi u metalnom kućištu i kroz koju prolazi rashladno sredstvo u toku svog cirkuliranja.

8. Ventil za održavanje

Upotrebljava se za punjenje rashladnog sredstva te vakumiranje.

9. Motor

Uređaj za pretvorbu električne energije u mehaničku energiju potrebnu za okretanje lopatica ventilatora unutarnje i vanjske jedinice.

10. Ventilator

Služi za upuhivanje zraka kroz kondenzator i otpuhivanje topline nastale u kondenzatoru kondenzacijom sredstva za hlađenje (konstrukcijom je sličan motorskom ventilatoru).

11. Upuhivač (Blowew-Cross Flow Fan:C.F.F.) - ventilator križnog strujanja zraka

Usisava sobni zrak, upuhuje zrak u isparivač tako da apsorbira toplinu i raspršuje rashlađeni zrak u prostoriju. Upuhivač je smješten u unutarnju jedinicu tako da je male veličine, velike snage strujanja zraka i male razine buke.

12. Termostat

Provjerom temperature usisanog zraka automatski regulira (uključivanje i isključivanje) rad uređaja a kod inverter sustava regulira rad kompresora ovisno o temperaturi. Termostat se koristi kod modela mehaničkog tipa a termistor kao elektronska metoda upravljanja.

13. Kondenzator (Capacitor)

Daje upravljački zakretni moment motoru kompresora ili motora ventilatora i osigurava bolji upravljački rad tijekom rada klima uređaja.

14. Osigurač od preopterećenja (O.L.P.)

Naprava za zaštitu kompresora (tipa automatskog vraćanja) koja je smještena u žici kompresora. Prekida protok struje u slučaju toplinskog ili strujnog preopterećenja kompresora (u slučaju prekida rada kompresora djelovanjem osigurača, radi samo ventilator). Općenito radna temperatura kompresora je 115 +/- 5% °C, dok je temperatura povratka rada 93 +/- 5% °C.

15. Prekidač visokog tlaka (H.P.S/W)

Uređaj za zaštitu tipa automatskog vraćanja koji služi za zaštitu kompresora od previsokog tlaka rashladnog sredstva pri izlasku iz kompresora (koji radi pri abnormalno visokoj temperaturi). Uređaj prekida strujni krug. Općenito je radni tlak 28 kg/cm2G, dok je tlak povratka 23 kg/cm2G.

16. Grijač (Sump heater)

Užasti grijač provučen oko pozadine kompresora. Tip grijača ovisi o kapacitetu kompresora. Ukoliko je klima uređaj uključen a kompresor radi, grijač radi i obrnuto (kompresor radi - grijač ne radi). Grijač mora osigurati da temperatura kompresora u svim uvjetima bude viša od bilo kojeg dijela klima uređaja.

17. Akumulator

Uređaj koji je ugrađen na usisnoj strani kompresora, a služi za odvajanje rashladne tekućine tako da ne bi bila usisana u kompresor jer bi u tom slučaju došlo do hidrauličnog udara i kvara na kompresoru.

18. Reverzni ventil (četveroputni ventil)

Mijenja smjer protoka rashladnog sredstva kod promjene stanja grijanja u hlađenje i obrnuto., (uključen je u električni krug kod grijanja, a isključen kod hlađenja). Postavlja se u vanjsku jedinicu klima uređaja i ima četiri kraka. Rashladno sredstvo pri prolasku kroz kompresor uvijek teče istim smjerom.

19. Solenoidni ventil

Regulira protok rashladnog sredstva uključivanjem i isključivanjem protoka rashladnog sredstva, (radi ponoću elektromagneta kada je uključen)

20. Ventil za provjeru

Osigurava da rashladno sredstvo ne promijeni smijer u rashladnom ciklusu. Postavljen je na mjestu gdje je potrebno osigurati isti smjer protoka u bakrenoj cijevi. Mehaničke je strukture i povezan je suprotno od toplinske kapilarne cjevčice ili ekspanzijskog ventila da bi proširio model grijanje/hlađenje na dvije brzine. Konstruiran je tako da je protok rashladnog sredstva kod grijanja kroz kapilarnu cjevčicu, a kod hlađenja kroz ventil za provjeru.

 
 

 

 

Ako se ne snalazite, imate dilemu ili pitanja molim da nas kontaktirate jer mi imamo dugogodišnje iskustvo i odgovore na sva Vaša pitanja i sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći u odabiru za Vas najboljeg klima uređaja te po potrebi prethodno napraviti izvid situacije na objektu i zajedno sa Vama odabrati odgovarajući klima uređaj i utvrditi najbolju poziciju za smještaj unutarnje i vanjske jedinice.
Sve navedeno će Vam osigurati vrhunski klimatiziran prostor i profesionalnu montažu sa minimalnim zahvatima u prostoru uz najbolju cijenu na tržištu.Pogledajte naše ostale blogove koje smo pisali za vas:ŽELIM DIZALICU TOPLINE - KAKO U REALIZACIJU?


TOP 5 NAJPRODAVANIJIH - BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE U 2022. GODINI


TOP 5 VRHUNSKIH BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA HLAĐENJE


TOP 7 POVOLJNIJIH BEST BUY KLIMA UREĐAJA


10 NAJČEŠĆIH KVAROVA NA KLIMA UREĐAJIMA


SAVJETI ZA POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA


NAJJEFTINIJE GRIJANJE - GRIJANJE NA KLIMU


TOP 5 NAJBOLJIH - BEST BUY KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE


KLIMA UREĐAJI ZA APARTMANE - IZNAJMLJIVAČE


MONO ILI MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ - KOJI KUPITI I UGRADITI?


KAKO POBOLJŠATI UČINKOVITOST KLIMA UREĐAJA I PRODULJITI VIJEK RADA KLIME?


KADA JE VRIJEME ZA ZAMJENU STAROG KLIMA UREĐAJA?


KAKO ZNATI DA U VAŠEM KLIMA UREĐAJU NEDOSTAJE PLINA?


5 PREDNOSTI KORIŠTENJA KLIMA UREĐAJA ZA GRIJANJE DOMA


PREDNOSTI I MANE PODNOG-PARAPETNOG KLIMA UREĐAJA U ODNOSU NA ZIDNI


MAGNETSKI KONTAKTI NA VRATIMA I PROZORIMA ZA UŠTEDU ELEKTRIČNE ENERGIJE


KAZETNI KLIMA UREĐAJI - PRINICP RADA I NAČIN UGRADNJE


SERIJE KLIMA UREĐAJA U BOJI - OPLEMENITE SVOJ PROSTOR


DA LI JE JEFTINIJE OSTAVITI KLIMA UREĐAJ UKLJUČEN ILI STALNO ISKLJUČIVATI I UKLJUČIVATI?


SVE O INVERTER KLIMA UREĐAJIMA

 

ŠTO JE KLIMA UREĐAJ I VRSTE KLIMA UREĐAJA


SVE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA KLIMA UREĐAJA


NAJKVALITETNIJI KLIMA UREĐAJI


GDJE KUPITI KLIMA UREĐAJ - Vrijedne informacije za kupovinu i montažu klima uređaja


VODIČ - SAVJETI ZA KUPNJU KLIMA UREĐAJA


KLIMA UREĐAJI - Kako kupci kupuju klima uređaj?


STRUČNJACI SAVJETUJU NA ŠTO TREBA PAZITI PRI KUPNJI KLIMA UREĐAJA


ISKUSTVA KORISNIKA - ŠTO NISMO ZNALI PRIJE KUPNJE KLIMA UREĐAJA?


JAPANSKI VS. OSTALI KLIMA UREĐAJI


10 RAZLOGA ZAŠTO SU JAPANSKI KLIMA UREĐAJI NAJBOLJI IZBOR!


ODABIR POTREBNE SNAGE KLIMA UREĐAJA I NAJBOLJE POZICIJE UNUTARNJE I VANJSKE JEDINICE


NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI


SMART - PAMETNI KLIMA UREĐAJI SA SENZOROM PRISUTNOSTI


WIFI UPRAVLJANJE KLIMA UREĐAJIMA SA UDALJENE LOKACIJE


EVO ZAŠTO SU MITSUBISHI I DAIKIN NAJBOLJI KLIMA UREĐAJI


GRIJANJE PROSTORA KLIMA UREĐAJEM


KAKO PRIPREMITI KLIMA UREĐAJ ZA SEZONU HLAĐENJA?


MITSUBISHI ELECTRIC VS. DAIKIN - usporedba! - Uspoređujemo dva najpoznatija proizvođača klima uređaja


INVERTER KLIMA UREĐAJI - što je Inverter, zašto inverter, koje su prednosti Inverter klima uređaja


NAJČEŠĆA PITANJA O KLIMA UREĐAJIMA


SVE ŠTO STE HTJELI ZNATI O PODNOM GRIJANJU!


NOVE TEHNOLOGIJE I MOGUĆNOSTI KLIMA UREĐAJA


NOVI MODELI VRHUNSKIH JAPANSKIH KLIMA UREĐAJA


PREDNOSTI I MANE FREONA R32 U ODNOSU NA R410A


SPAS ZA VLAŽNE PROSTORIJE - GRIJANJE NA KLIMU?


KAKO OSIGURATI NAJBOLJU KVALITETU ZRAKA U VAŠEM DOMU?


MOŽE LI VAS KLIMA UREĐAJ SPASITI OD PROLJETNIH ALERGIJA?


POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA U HODNIK, DA ili NE pitanje je sad! - Vječna dilema - pogledajte savjete stručnjaka


PREMJEŠTANJE KLIMA UREĐAJA


DIZALICE TOPLINE - TOPLINSKE PUMPE - Kompletna rješenja za stambene i poslovne prostore


VODIČ ZA ODABIR DIZALICE TOPLINE TE UPUTE I SMJERNICE ZA MONTAŽU I PUŠTANJE U POGON


DIZALICE TOPLINE VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE - Veliki vodič za usporedbu sustava grijanja!


DIZALICE TOPLINE VS. KLIMATIZACIJA - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA


KLIMATIZACIJA VS. KLASIČNO CENTRALNO GRIJANJE - USPOREDBA SUSTAVA GRIJANJA


ODGOVARAMO NA NAJČEŠĆA PITANJA O CENTRALNOM GRIJANJU!


REKUPERATORI ZRAKA - Izmjena zraka bez gubitka energije


PROČISTAČI ZRAKAPogledajte još zanimljivih i poučnih tekstova o klima uređajima:ŠTO JE KLIMA UREĐAJ?


PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA


ŠTO JE DOBRO ZNATI PRI KUPNJI KLIME?


KOJI KLIMA UREĐAJ ODABRATI?


GDJE I KAKO MONTIRATI KLIMA UREĐAJ?


KAKO PODESITI KLIMU DA GRIJE


TIPOVI UNUTARNJIH JEDINICA


ZAŠTO CURI VODA NA UNUTARNJOJ JEDINICI KLIMA UREĐAJA


MONO SPLIT KLIMA UREĐAJ


MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ


ZIDNI KLIMA UREĐAJI


PODNI - PARAPETNI KLIMA UREĐAJI


PODSTROPNI KLIMA UREĐAJI


KAZETNI KLIMA UREĐAJI


KANALNI KLIMA UREĐAJI


KLIMA UREĐAJI BEZ VANJSKE JEDINICE


ZRAČNE ZAVJESE


ODVLAŽIVAČI ZRAKA


PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI - PREDNOSTI I NEDOSTACI MOBILNE KLIME


POTROŠNJA KLIMA UREĐAJA - KOLIKO STRUJE TROŠI KLIMA?


VRSTE FILTERA NA UNUTARNJIM JEDINICAMA KLIMA UREĐAJA


MITSUBISHI ELECTRIC VS. DAIKIN - usporedba!


ŠTO JE IONIZATOR ZRAKA?


TABLICA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI


UPUTSTVA ZA RAD SA KLIMA UREĐAJIMA


DIZALICA TOPLINE


MONTAŽA KLIMA UREĐAJA - CIJENA UGRADNJE I OSTALA PITANJA!


POSTAVLJANJE 1. FAZE - INSTALACIJA ZA KLIMA UREĐAJ


MONTAŽA KLIMA UREĐAJA NA POSTAVLJENE INSTALACIJE


DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA


POPRAVAK KLIMA UREĐAJA


GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREĐAJA


PREVENTIVNI SERVIS KLIMA UREĐAJA


SERVIS KLIMA UREĐAJA SA PRODUŽIVANJEM JAMSTVAVašim potrebama pristupamo s velikom pažnjom te primjenjujemo višegodišnje iskustvo stečeno na montaži i servisu klima uređaja i klimatizacijskih sustava. Naši stručni i ovlašteni tehničari stalnom edukacijom osiguravaju savjetovanje prilikom kupnje i ovlaštenu ugradnju vašeg klima uređaja ili sustava uz kvalitetu koja nas stavlja par koraka ispred konkurencije.Dostava plaćenih klima uređaja na području cijele Hrvatske je besplatna.Ovlaštenu montažu klima uređaja sa garancijom vršimo u cijeloj Hrvatskoj.Ako imate potrebu za nabavom, ugradnjom ili održanjem klima uređaja javite nam se s povjerenjem na telefone: 021 470 232091 4466 880, email: webshop@klimakoncept.hr


ili pošaljite upit preko kontakt forme.Kontaktirajte nas 


Hvala na povjerenju!


Vaš Klima koncept tim.

SIGURNO PLAĆANJE OMOGUĆENO PUTEM

American Express Diners Club International MasterCard Maestro Visa KEKSpay aircash PayCek Mastercard Securecode Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se