Uvjeti korištenja

 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE KLIMAKONCEPT.HR 

 
Stranica www.klimakoncept.hr može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su niže navedeni. Molimo Vas da pažljivo pročitate opće uvjete korištenja usluge online kupovine prije korištenja web stranice klimakoncept.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda i usluga oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu i usluzi. Korištenjem klimakoncept.hr smatra se da je Korisnik upoznat sa ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Opće uvjete. Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda, pribavljanja informacija o istima ili bilo koju drugu svrhu. 
 
Svi materijali koji se nalaze na klimakoncept.hr Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke Klima koncept d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE KLIMA KONCEPT D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.
 
 

OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU:
 
KLIMA KONCEPT d.o.o.
za trgovinu i usluge
 
Sjedište: Ruđera Boškovića 13, 21000 Split
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Splitu, 8. prosinca 2016. godine pod brojem: Tt-16/11749-4
Djelatnost: Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

Dozvole: Dozvola za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme i dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Rješenje je izdalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u Zagrebu 15.03.2022. pod brojem: KLASA: UP/I-351-05/22-20/31, URBROJ: 517-04-1-1-21-2 na rok od 10 godina od dana zaprimanja rješenja. 

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 20.000,00 kuna
Oznaka djelatnosti prema NKD-u 2007: 4322
OIB: 59246334030
MB: 4641027

Računi društva: ERSTE: HR1624020061100809769, SWIFT: ESBCHR22; PBZ: HR8523400091110833096, SWIFT: PBZGHR2X; ZAGREBAČKA BANKA: HR3723600001102578625; OTP: HR7924070001100537060, SWIFT/BIC: OTPVHR2X
Osobe ovlaštene za zastupanje: Jozo Kekez, član uprave, direktor i Marijana Kekez, prokurist.
Email adresa: webshop@klimakoncept.hr
Telefon: 021/470 232091 4466 880098 285 113
Radno vrijeme korisničke podrške: ponedjeljak - petak 8 - 16 sati.

Radno vrijeme fizičke trgovine na adresi Ruđera Boškovića, 21000 Split: ponedjeljak - petak 8 - 16 sati.
Nadležnost: za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://www.klimakoncept.hr nadležan je Trgovački sud u Splitu.
 

Sve cijene na web shopu Klima koncept su maloprodajne sa uključenim PDV-om.

 
Cijene i uvjeti plaćanja objavljeni na internet stranici www.klimakoncept.hr odnose se isključivo za kupnju preko internet trgovine www.klimakoncept.hr

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o obveznim odnosima. 

 

 


OPĆI UVJETI1. OSNOVNE INFORMACIJE

 

1.1. Opći uvjeti primjenjuju se između Kupca i trgovačkog društva KLIMA KONCEPT d.o.o. (dalje u tekstu: „Prodavatelj"), vezano uz naručivanje proizvoda od strane Kupca putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja (dalje u tekstu: „klimakoncept.hr").

 

1.2. Kupac je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti i koja je posjetitelj klimakoncept.hr, te Prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom, e-bankingom ili naruči proizvod plaćanjem prilikom preuzimanja.

 

1.3. Svi ugovori sklopljeni između Prodavatelja i Kupca vezano uz kupnju proizvoda Prodavatelja putem klimakoncept.hr regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Kod potrošačkih ugovora, u slučaju nesuglasja između definicije upotrijebljene u ovim Uvjetima i zakonske definicije pojedinog pojma, primjenjuje se ona definicija koja je povoljnija za potrošača. Niti jedna odredba ovih Uvjeta ne može se tumačiti na način koji bi doveo do umanjenja i/ili ograničavanja prava potrošača danih primjenjivim propisima.

 

1.4. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici Klimkoncept.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.
 

1.5. Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice Klimakoncept.hr. Korištenjem Internetske stranice Korisnici potvrđuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice Klimakoncept.hr u skladu s njima. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju s ovim Uvjetima te iste redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama.

 

1.6. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.

 

1.7. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda i/ili usluga.

 

1.8. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

 

1.9. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Postupanje suprotno tome, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Klimakoncept.hr.

 

1.10. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Klima koncept d.o.o. te prihvaća da tvrtka Klima koncept d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

 

1.11. Tvrtka Klima koncept d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice Klimakoncept.hr. Stoga su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice Klimakoncept.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.klimakoncept.hr.

 

1.12. Korištenje Internetske stranice Klimakoncept.hr isključivo je na odgovornost Korisnika. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici Klimakoncept.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Klimakoncept.hr internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice Klimakoncept.hr. 

 

1.13. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na Klimakoncept.hr Internetskoj stranici. Klimakoncept.hr zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda  postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji postavljeni na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne greške ne odgovaramo.

 


 

2. NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA

 

2.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore, te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma Prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.
 

 

 

3. VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA

 

3.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem.
 


 

4. VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA

 

4.1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske, i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.

 

4.2. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

 


 

5. SKLAPANJE UGOVORA

 

5.1. Kupovina se obavlja na internet stranicama Klima koncept, www.klimakoncept.hr ispunjavanjem za to predviđenog obrasca. Prilikom ispunjavanja obrasca Kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti isključivo uz potvrdu kupca da je pročitao i razumio Uvjete korištenja te da ih prihvaća. Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Klima koncept ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o primitku narudžbe. 

 

5.2. U slučaju da Klima koncept nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će telefonom ili elektroničkom porukom u kontakt stupiti djelatnik Klima koncepta u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda istog cjenovnog ranga ili će ga obavijestiti o nemogućnosti isporuke zamjenskog, odnosno naručenog proizvoda. 

 

5.3. Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje Kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu. Narudžbu proizvoda možete obaviti nakon registracije na www.klimakoncept.hr klikom na poveznicu „Prijava" te klikom na „Registriraj se" i ispunjavanjem obrasca za registraciju. Na web stranici www.klimakoncept.hr moguće je obaviti narudžbu i kao gost. U tom slučaju će od Vas će se tražiti samo oni podaci koji su bitni za obradu narudžbe. Nakon pregleda web stranice i stavljanja proizvoda u košaricu, klikom na „Košarica" dolazite do stranice na kojoj možete odabrati način plaćanja te potvrditi da ste pročitali Uvjete prodaje i tada će Vam se otvoriti stranica na kojoj možete obaviti kupovinu kao gost upisom osobnih podataka koji su neophodni za završetak i obradu narudžbe.

 

 


6. OPĆENITO O PRIKAZU CIJENA I NAČINU PLAĆANJA

 

6.1. Prodavatelj se obvezuje na jasan i vidljiv način istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača. Sve iskazane cijene proizvoda su maloprodajne, izražene su u eurima (€), s uključenim porezom na dodanu vrijednost (dalje: „PDV"). Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe pojedinog proizvoda.

 

6.2. Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Zadržavamo pravo uklanjanja bilo kojeg proizvoda s ove mrežne stranice u bilo kojem trenutku, kao i uklanjanja ili izmjene materijala ili sadržaja iste.

 

Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.

Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

 

6.3. Sve navedene cijene na Klimakoncept.hr istaknute su u eurima (€) , osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave, unosa, montaže, manipulativne i druge troškove zasebnih usluga.

 

6.4. Klimakoncept.hr internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju putem kreditne ili debitne kartice, virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci, te plaćanjem po preuzimanju pošiljke (gotovinom) u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.

 

6.5. Kupac je suglasan da Prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju i otkazati narudžbu.

 

6.6. Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja kupaca prema Prodavatelju, može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.

 

6.7. Ukoliko je Kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.

 

6.8. U slučaju da Kupac robu namjerava uplatiti na žiro račun prodavatelja (virmanom, e-bankingom, u pošti, banci...) potrebno je izabrati opciju "plaćanje internet bankarstvom, virmanom ili općom uplatnicom”. Rok za uplatu prema takvoj narudžbi je 3 dana, nakon tog roka Prodavatelj ne garantira dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu preplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun u roku od najviše 30 dana od dana uplate.

 

6.9. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene na web shopu klimakoncept.hr bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

 

6.10. Na Klimakoncept.hr uz svaki proizvod prikazane su slijedeće cijene:

- cijena za obročno plaćanje 13 - 24 rate.
- cijena za obročno plaćanje 2 - 12 rata.

- cijena za jednokratno plaćanje (istaknuta cijena većeg fonta od ostalih cijena).

 

Uz svaku cijenu je naznačeno za koju se vrstu plaćanja odnosi.

 

Popusti za vrste plaćanja za sve proizvode i usluge kada nisu na akciji: 

Cijena za jednokratno plaćanje: cijena za 24 rate -10%.

Cijena za obročno plaćanje 2-12 rata: cijena za 24 rate -5%.

 

"Uštedi" je iznos uštede za sve vrste plaćanja, odnosno razlika od najniže cijene u 30 dana prije akcije i akcijske cijene.

 

6.11. U košarici su prikazane cijene koje se odnose na odabranu vrstu plaćanja. Promjenom vrste plaćanja mijenjaju se i cijene koje odgovaraju odabranoj vrsti plaćanja. Uz svaki proizvod klikom na "i" prikažu se i ostale cijene za druge vrste plaćanja.

 


 

7. VRSTE PLAĆANJA

 

7.1. PLAĆANJE NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti na transakcijski račun Prodavatelja putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja, putem opće uplatnice ili virmanom (za pravne osobe). Nakon potvrde narudžbe, Klima koncept na e­mail adresu kupca dostavlja ponudu za kreiranu narudžbu, s navedenim podacima potrebnima za uplatu. Sve podatke je potrebno točno upisati i izvršiti uplatu u roku koji je naveden na narudžbi. Broj računa za uplate: Erste banka: HR16 2402 0061 1008 0976 9, model plaćanja: 00, Poziv na broj: broj Narudžbe.

 

7.2. PLAĆANJE KREDITNIM ILI DEBITNIM KARTICAMA

Plaćanje kreditnim ili debitnim karticama vrši se kroz virtualni POS sustav pod nazivom "WS Pay” zaštićenog Secure Socket Layer (SSL) protokolom. Putem klimakoncept.hr plaćanje je moguće kreditnim i/ili debitnim karticama: American Express, MasterCard, Maestro, Diners i Visa. Prilikom plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama kupca, istog će pružatelj platnih usluga teretiti za iznos kupoprodajne cijene i drugih pripadajućih troškova. Više o načinima plaćanja pročitajte ovdje.

 

Po zadavanju konkretnog naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici kupca, Kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja konkretnog naloga za plaćanje. Ovakvo odricanje odnosni se samo na neopozivost platne transakcije i ne utječe na prava Kupca vezano uz raskid ugovora. U tom smislu Kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati Prodavatelju.

 

Kupac je odgovoran osigurati da pružatelju usluga platnog prometa kreditnih ili debitnih kartica omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i kupca da se pravo na isplatu koristi od strane kreditne ili debitne kartice, te da Kupac putem narudžbe dostavlja potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati Prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze kupca.
 

7.3. PLAĆANJE POUZEĆU

Kod plaćanja kupljene robe po preuzimanju pošiljke, Kupac plaćanje može izvršiti isključivo gotovinom kuriru tvrtke ugovorne dostavne službe prilikom dostave.

 

7.4. KEKS Pay

KEKS Pay je aplikacija Erste banke. Nije bitno u kojoj banci imate račun niti kome plaćate, a plaćati možete čak i iz inozemstva. Naknade za slanje i plaćanje nema! Na zadnjem koraku narudžbe jednostavno mobitelom slikate bar kod.

 

7.5. Aircash

Na zadnjem koraku narudžbe skenirajte ili kliknite na prikazani QR kôd i trenutačno izvršite plaćanje. Aircash aplikacija će provesti transakciju te ćete odmah dobiti potvrdu o provedenom plaćanju.

 

7.6. PayCek

PayCek omogućava jednostavno, sigurno i brzo plaćanje usluga i proizvoda najpoznatijim kriptovalutama.

 

 


8. NARUČIVANJE PROIZVODA

 

8.1. Kupac može iz dijela asortimana Prodavatelja, objavljenog na klimakoncept.hr izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb "dodaj u košaricu", te istog na taj način dodati u svoju košaricu.

 

8.2. Klikom na gumb "Naručite" Kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine Kupac može samostalno promijeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu.

 

8.3. Kupnja ne može biti realizirana ukoliko Kupac nije potvrdio svoje slaganje s Općim uvjetima što Kupac obavlja označavanjem chesh boxa u košarici pored kojeg je naznačeno: "Ja sam pročitao i prihvaćam Uvjete i Odredbe" sa poveznicom na Uvjete korištenja.

 

8.4. Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem Klimakoncept.hr. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem.

 

8.5. Kupcu je putem Klimakoncept.hr omogućena kupovina proizvoda kao gost i uz registraciju.

 

8.6. U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti od dobavljača, Prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da Proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se ne autorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti što prije moguće, a najkasnije u roku od 7 radnih dana.

 

8.7. Preporuka Prodavatelja je da Kupac provjeri dostupnost proizvoda prije same narudžbe, jer postoji mogućnost da stanje na lageru nije ažurirano i da proizvod nakon narudžbe ne bude dostupan. U slučaju da se dogodi takva situacija, Prodavatelj može ponuditi Kupcu sličan proizvod koji je dostupan ili napraviti povrat sredstava na račun Kupca, te Prodavatelj nije odgovoran prema Kupcu uslijed nastale bilo koje vrste štete zbog neisporučene naručene robe.

 

8.8. Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).
 

 


9. POTVRDA PRODAVATELJA

 

 

9.1. Nakon što Kupac zaključi narudžbu, na mail upisan u narudžbi će na trajnom mediju (pdf dokumentu) dobiti narudžbu i upute za jednostrani raskid ugovora u roku do 14 dana od datuma primitka naručenog proizvoda.

 

9.2. Potvrda o primitku narudžbe kupca, koju Kupac zaprima putem (elektroničke pošte) maila, nakon naručivanja proizvoda putem Klimakoncept.hr, ne predstavlja prihvat narudžbe od strane Prodavatelja.

 

9.3. Prihvat narudžbe kupca od strane Prodavatelja uslijediti će jedino ako je u potpunosti, i bez ikakvih rezervi zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca (odnosno ako Prodavatelj iznimno odobri drugačije), te ukoliko je Prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima narudžbe kupca.

 

9.4. Narudžba kupca smatra se prihvaćenom od strane Prodavatelja:

a) kod kupnje uz plaćanje prije isporuke robe, u trenutku kada Prodavatelj zaprimi potvrdu plaćanja, o čemu će Kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom.

b) kod kupnje uz plaćanje prilikom isporuke robe kada Prodavatelj odobri takvu isporuku, o čemu će Kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom.

 

U trenutku prihvata narudžbe kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim među strankama putem klimakoncept.hr.

Prodavatelj za svaku plaćenu isporuku kreira račun koji dostavlja kupcu na e-mail adresu navedenu u narudžbi.

 

9.5. Nakon prihvaćanja narudžbe kupca od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i Prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

 

9.6. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku.

 

 
 

10. DOSTAVA

 

10.1. Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu koju je Kupac naveo u Narudžbi kupca poslane putem internet trgovine Klimakoncept.hr. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt, ukoliko prilaz do objekta nije slobodan, dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostavna služba ne unosi robu niti je nosi na kat. Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.

 

10.2. Okvirni rok isporuke, artikala koji su na zalihi, iznosi od 2 do 7 radnih dana a za otoke taj rok može biti i veći zbog objektivnih razloga i voznog reda dostavnih službi na otoke. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro račun ili kada se autorizira transakciju kreditnih ili debitnih kartica. Cijena troškova dostave vidljiva je u košarici, a besplatna je na području RH za iznos pojedinačne kupovine veći od 200€. Za proizvode koji nisu na zalihi, a naručuju se, Prodavatelj dogovara okvirni termin isporuke s kupcem prema uobičajenim terminima isporuke od strane dobavljača.

 

10.3. Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.

 

10.4. Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća, na adresi koju je Kupac naznačio, zbog toga što se Kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Kupac.

 

10.5. U slučaju neuspjele dostave, kako je to definirano točkom 10.4. ovih Općih uvjeta, ukoliko se proizvod ne preuzme, a Kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem , Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik kupca uz obračunavanje troškova skladištenja u iznosu od 3% iznosa računa (uvećano za pripadajući PDV) po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je Kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manipulativnih troškova.

 

10.6. Prilikom preuzimanja pošiljke Kupac je dužan pregledati pošiljku s vanjskih strana i provjerite da nema fizičkih oštećenja na ambalaži ili proizvodu.
Ako je pošiljka neoštećena, samo u tom slučaju Kupac može preuzeti paket. Kupac je dužan odbiti primitak pošiljke koja ima vidljiva oštećenja. Ako Kupac ipak želi preuzeti takav uređaj obavezno od kurira na licu mjesta mora zatražiti zapisnik o oštećenju s opisom oštećenja kojeg mu kurir treba potpisati i koji je temelj za obeštećenje a dostavljač treba napraviti fotografije vidljivih oštećenja.


Nakon preuzimanja pošiljke Kupac treba raspakirati i detaljno pregledati proizvod. Ako Kupac zamijeti oštećenje na proizvodu, odmah (a najkasnije u roku do 24 sata po primitku pošiljke) treba nam poslati fotografije oštećenja i NEOŠTEĆENE AMBALAŽE na mail: webshop@klimakoncept.hr
Reklamacije za fizička oštećenja izvan roka, bez fotografija oštećenja i neoštećene ambalaže ili zapisnika o oštećenju s potpisom dostavljača NE UVAŽAVAMO.
Naknadne reklamacije za bilo kakva fizička oštećenja ne uvažavamo. Isto je navedeno i u svakoj narudžbi koju Kupac neposredno nakon narudžbe primi na mail.

 

10.7. Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od kupca ovlaštena osoba potpiše pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi.

 

10.8. Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane kupca.


10.9. Zbog izvanrednih okolnosti moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti. U tom slučaju Kupac će o tome bez odgode biti obaviješten putem elektronske pošte ili telefonom te će Prodavatelj u roku od 2 radna dana vratiti uplaćeni iznos.

 

10.10. Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).

 

10.11. U slučaju osobnog preuzimanja proizvoda, proizvode nije moguće podići odmah po uplati, potrebno je pričekati obavijest Prodavatelja da su proizvodi spremni za preuzimanje. Kupac

će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegova roba spremna za preuzimanje.

 

10.12. Kako bi se osigurala što brža dostava, isporuka narudžbi s više paketa vrši se direktno iz trgovine ili skladišta u kojem je artikl na stanju. Zato je u pojedinim situacijama moguće da naručeni artikli na isporuku idu s više različitih lokacija - u tim slučajevima možete očekivati isporuku u više paketa. Za ovakav način isporuke ne snosite nikakve dodatne troškove dostave. Ako se dogodi takva situacija preporučamo vam da pričekate nekoliko dana da stignu i ostali paketi.

 

 


11. MONTAŽA I DODATNE USLUGE

 

11.1. Vršimo ovlaštenu montažu isključivo klima uređaja koji su kupljenu u Klima konceptu. 

 

11.2. Montaža klima uređaja i opreme nije uključena u cijenu uređaja i opreme već se naplaćuje posebno prema cjeniku usluga koji je objavljen na web trgovini Klimakoncept.hr.

 

11.3. Montažu klima uređaja Klima koncept obavlja na području cijele Hrvatske osim na otocima na koje ne vozi trajekt.

 

11.4. Montažu obavljaju ovlaštene tvrtke/obrti s kojima Klima koncept ima ugovor o poslovnoj suradnji na području ovlaštene montaže i servisa klima uređaja i opreme.

 

11.5. U situacijama kada Klima koncept nema ugovornog montažera unutar 20km od lokacije montaže moguća je naplata putnog troška zbog dolaska montažera s druge lokacije. O takvim dodatnim troškovima Klima koncept će obavijestiti Kupca i ići u realizaciju tek nakon što Kupac i ako Kupac prihvati dodatni trošak.

 

11.6. Dodatni radovi pri montaži klima uređaja se naplaćuju posebno prema stvarno odrađenom, prema cjeniku za dodatne radove pri montaži klima uređaja.

Ponudu i informaciju o dodatnim radovima i dodatnom trošku Klima koncept Kupcu može dati tek nakon pregleda situacije na objektu ili neposredno prije same montaže.

 

11.7. Nakon što Kupac napravi narudžbu usluge ovlaštene montaže, podatke s narudžbe Klima koncept šalje svom partneru, ovlaštenom montažeru s područja Kupca odnosno mjesta montaže isključivo u svrhu kontaktiranja za dogovor termina i detalja montaže. Ukoliko montažer ne kontaktira Kupca u roku do 3 dana nakon primitka uređaja kupac je dužan kontaktirati Klima koncept na telefon: 021 470 232 ili na mail: webshop@klimakoncept.hr i Klima koncept upoznati s situacijom a Klima koncept će sve provjeriti i nastojati da se montira u roku. Montaža će se obaviti u roku do 10 radnih dana od plaćanja uređaja osim u sezoni u periodu od 01.06. do 15.08 kada je povećan opseg posla pa rok montaže može biti duži. Za termin montaže na otocima Kupac treba provjeriti kod službe za korisnike jer rokovi montaže na otocima mogu biti duži.

 

11.8. Ukoliko Klima koncept ne realizira montažu u dogovorenom roku ili ako Kupac ne želi plaćenu uslugu montaže može na mail: webshop@klimakoncept.hr zatražiti povrat plaćenih sredstava. Kupac u mailu treba navesti broj narudžbe ili računa i broj bankovnog računa za povrat sredstava. Klima koncept će na zahtjev Kupca vratiti sredstva na bankovni račun Kupca u roku do 5 radnih dana od primitka zahtjeva.

 

 


12. GARANCIJA/JAMSTVO

 

12.1. Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija) - odgovornost prodavatelja i proizvođača

1. Kad je prodavatelj predao kupcu jamstveni (garancijski) list kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, Kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača da stvar popravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu umjesto nje preda stvar koja je ispravna.

2. Ova pravila ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti prodavatelja za nedostatke stvari.

3. U jamstvu moraju biti navedena prava iz jamstva koja pripadaju kupcu, te jasno navedeno da jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

4. Jamstvo mora sadržavati pojedinosti koje su potrebne kupcu za ostvarivanje njegovih prava, a posebno trajanje jamstva i teritorijalno područje važenja, te ime, odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo.

5. Neispunjenje obveza iz stavka 3. i 4. ovoga članka ne utječe na valjanost jamstva. 

 

12.2. Za robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili računu dostavljenom kupcu nakon kupovine, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima. U slučaju kupnje dodatnog jamstva – tzv. Super jamstva, takvo dodatno jamstvo odnosno garancija vrijedi onoliki rok koliki je Kupac sa Prodavateljem ugovorio, a počinje teći od trenutka kada završava tvorničko jamstvo. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima Kupac može ostvariti svoja prava. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda.

 

12.3. Jamstveni uvjeti počinju s danom kreiranja računa za naručenu robu, te Prodavatelj jamči Kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, pod uvjetom da se Kupac pridržava uputstva za uporabu.

 

Jamstvo na klima uređaj vrijedi pod uvjetom da je ugradnju klima uređaja izvršila tvrtka ili obrt i/ili da je puštanje klima uređaja u rad obavljeno od strane tvrtke ili obrta koji su upisani u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike i imaju pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, a koji to svojim potpisom i/ili pečatom ovjeravaju na predviđenom mjestu na jamstvenom listu.

 

Servisna mreža zastupnika proizvođača obvezuje se da će na zahtjev kupca, podnesen u jamstvenom roku o vlastitom trošku, otkloniti na objektu na kojem je uređaj montiran, u svojim ili ugovornim servisnim prostorijama, sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo. Ako u zakonski propisanom roku  kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim ili vratiti novac, u dogovoru s prodavateljem. Zastupnik je obvezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka jamstvenog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine.

 

12.4. Svi električni uređaji dolaze s jamstvenim listom, dok za ne tehničke proizvode, Kupac svoja prava ostvaruje računom. Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

 

12.5. Ako je Kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), Prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće:

a) ukloniti nedostatke,

b) zamijeniti robu drugom robom bez nedostatka,

c) smanjiti kupoprodajnu cijenu,

d) omogućiti raskid ugovora.

 

12.6. Nakon isteka roka jamstva proizvoda Prodavatelj više ne odgovara za nedostatke.

 

12.7. Stranke isključuju odgovornost Prodavatelja za bilo kakvu daljnju štetu na osobama i stvarima, različitima od kupljenog proizvoda, ako je takva šteta prouzročena namjerom ili nepažnjom kupca ili osoba za koje on odgovara, pa čak i u slučaju ako kupljeni proizvod ima nedostataka.

 

12.8. Traženje popravka ili zamjene

1. Kupac može zbog neispravnosti stvari zahtijevati od prodavatelja, odnosno od proizvođača popravak ili zamjenu stvari u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio.

2. On ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.

 

12.9. Produljenje jamstvenog roka

1. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je Kupac bio lišen uporabe stvari.

2. Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

3. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

 

12.10. Raskid ugovora i sniženje cijene

1. Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, Kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na
popravljanje štete.

 

12.11. Troškovi i rizik

1. Prodavatelj, odnosno proizvođač dužan je o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno
zamijenjenu stvar vratiti kupcu.
2. Za to vrijeme prodavatelj, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

 

 


13. REKLAMACIJE

 

13.1. Reklamaciju možete prijaviti telefonski od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na broj: 021/ 470 232 ili putem maila: webshop@klimakoncept.hr. Obavezno nam navedite vaše osobne podatke, broj narudžbe i kontakt broj. Pošaljite nam i fotografije oštećenja jer ćemo jednostavnije zaključiti koji je dio došao oštećen, a ubrzati će se i proces narudžbe dijelova od dobavljača ukoliko je to potrebno.

 

13.2. Svi klima uređaji imaju tvorničku garanciju 2 ili 3 godine, ili više godina (produženo jamstvo) ukoliko je to naznačeno uz uređaj na Klmakoncept.hr i ako je jamstvo produženo sukladno uputama na Klimakoncept.hr. Unutar tog perioda sve kvarove i nedostatke pokriva prodavač i proizvođač klima uređaja pod uvjetom da klima uređaj ugradi tvrtka ili obrt ovlašten za montažu klima uređaja. Za produženo jamstvo je u uvjetima produženog jamstva na Klimakoncept.hr jasno navedeno na što se odnosi produženo jamstvo.

 

13.3. Ako je montažu klima uređaja izvršio ovlašteni montažer kojega je odabrao sam Kupac, u slučaju kvara Prodavatelj nije odgovoran za radove koje je potrebno napraviti za popravak ili zamjenu uređaja već sve radove treba izvesti i troškove tih radova snositi montažer koji je uređaj montirao a Prodavatelj Klima koncept d.o.o. će po potrebi pružiti tehničku podršku i osigurati rezervne dijelove prema reklamacijskom listu montažera/servisera koji montažer ili Kupac treba dostaviti na mail webshop@klimakoncept.hr.

 

13.4. Ukoliko montažu klima uređaja nije izvršila tvrtka ili obrt registriran za montažu klima uređaja, iste kvarove i nedostatke neće snositi niti Prodavatelj niti Proizvođač, već isključivo osoba koja je montirala dotični klima uređaj. U tom slučaju prestaje odgovornost prodavača.

13.5. Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed nestručnog rukovanja, mehaničkog oštećenja, više sile (udar groma, poplave, požara i slično).

 

13.6. Dokumentacija koju nam Kupac treba poslati u slučaju kvara klima uređaja u jamstvenom roku:
1. Račun za klima uređaj i montažu uređaja.
2. Jamstveni list ovjeren od strane ovlaštene tvrtke ili obrta koji je klima uređaj montirao.
3. Ispunjen i ovjeren reklamacijski zapisnik gdje su navedeni svi podaci o uređaju i opis kvara kojeg je ustanovio instalater (izdaje instalater).
4. Ovjeren Jamstveni list ( zadnja strana ) kao potvrdu da su napravljeni redoviti servisi ukoliko se radi o klima uređaju koji je stariji od jedne godine.
5. Kratki opis kvara/neispravnosti.
 
Navedenu dokumentaciju Kupac treba dostaviti Prodavatelju isključivo na mail: webshop@klimakoncept.hr
Bilo kakva prijava kvara bez dostavljene dokumentacije i na bilo koji drugi način osim navedenog neće biti priznata niti biti stavljena u proceduru rješavanja.

Ukoliko je klima uređaj montirao Klima koncept ili naš ugovorni partner s vašeg područja mi ćemo nakon vaše prijave kvara poslati servisera na objekt da napravi dijagnostički pregled i utvrdi kvar nakon čega ćemo Vas o tome obavijestiti i predložiti daljnje korake za popravak ili zamjenu uređaja. 
 

 


14. PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE

 

14.1. Kupac odnosno Potrošač ima pravo u roku od 14 dana od dana primitka robe, bez navođenja razloga raskinuti kupoprodajni ugovor, tako da raskid preda pisanim putem prije isteka roka za jednostrani raskid slanjem obrasca putem elektroničke pošte na: webshop@klimakoncept.hr ili poštom na adresu prodavatelja: Klima koncept, Ruđera Boškovića 13, 21000 Split. Za sva pitanja i primjedbe, Prodavatelj raspolaže stručnom službom koja je dostupna od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati, i to na telefon: 021/ 470 232.

 

14.2. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok od 14 dana iz stavka P.1. ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, roba koja čini predmet ugovora predana na posjed. Ugovor se smatra otkazanim u trenutku kada Prodavatelj primi pismenu obavijest.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora pronađite OVDJE
Upute za jednostrani raskid ugovora i sam Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora Kupcu šaljemo u pdf formatu u privitku maila uz svaku narudžbu.
Povrat se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore te slanjem istoga putem elektroničke pošte slanjem e-maila na info@klimakoncept.hr.  Više podataka o povratu robe pogledajte ovdje.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, na Vašu elektroničku poštu ukoliko ste obavijest o raskidu poslali elektroničkom poštom.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten.

Izravne troškove povrata robe snosi Kupac.

 

14.3. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično). Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, Proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako Proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

 

14.4. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju Kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe. Potrošač je dužan vratiti proizvod u istom stanju u kojem je proizvod primio. Za slučaj vraćanja proizvoda bez ambalaže, s oštećenom ambalažom ili bez dokumentacije koja prati proizvod, prodavatelj ima pravo umanjenja povrata novčanih sredstava potrošaču za 20 % kupoprodajne cijene proizvoda. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

 

14.5. Opravdanost povrata 

Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u razumnom rok u od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju. Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja, instalacije ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom. Ukoliko je prilikom pakiranja naručenih proizvoda došlo do nenamjerne pogreške te Kupac nije dobio proizvod koji je naručio već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Prodavatelja koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

 

Povrat ugrađenog klima uređaja nije moguć jer je isti ugrađen prilagođeno kupcu odnosno situaciji na objektu i time mu je značajno umanjena vrijednost a takav se uređaj više ne može staviti u prodaju po redovnoj cijeni.

 

Ipak u iznimnim situacijama ugrađeni klima uređaji se mogu vratiti u zakonski predviđenom roku pod uvjetom da je ugradnju klima uređaja izvršila tvrtka ili obrt i/ili da je puštanje klima uređaja u rad obavljeno od strane tvrtke ili obrta koji su upisani u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike i imaju pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, a koji to svojim potpisom i/ili pečatom ovjeravaju na predviđenom mjestu na jamstvenom listu i pod uvjetom da Kupac pristane na predloženo umanjenje vrijednosti klima uređaja uslijed montaže prilagođene kupcu odnosno situaciji na objektu na kojem je uređaj ugrađen.

U tom slučaju trošak montaže i demontaže klima uređaja kao i trošak povrata u cijelosti snosi Kupac.


Ukoliko je klima uređaj ugrađen/isprobavan suprotno ovim uvjetima korištenja/prodaje i jamstvenim uvjetima Kupac nema pravo na povrat klima uređaja.

 

14.6. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

 

14.7. Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača.

 

14.8. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovog pasusa. To znači, prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se potrošač koristio prilikom plaćanja, a Kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja.


Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Klima konceptu d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Klima koncept d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

 

14.9. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je (pri čemu pojam roba ima jednako značenje pojmu proizvoda):

1. ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

2. predmet ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji Kupca ili koji je jasno prilagođen Kupcu ili koji je dobavljen samo po narudžbi Kupca.

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe.

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca.

8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi.

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja ili koda koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

14.10. POSEBNA NAPOMENA:

U svim ostalim slučajevima izvan gore opisanih (jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga kod ugovora koje prodavatelj zaključi s potrošačem), primjenjuju se zakonske pretpostavke za raskid.

Ukoliko je prodavatelj ispunio ugovor u cijelosti pod uvjetom da nema primjene zakonskog prava na jednostrani raskid, Kupac ima pravo na raskid samo u slučaju postojanja utvrđenih nedostataka.

Ako Kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako bi način uklanjanja nedostatka, odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti za kupca, on ima pravo raskinuti ugovor ili zahtijevati razmjerno sniženje cijene.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, Kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih članaka samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju. Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako Kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

 

14.11. Kupac u slučaju odbijanja primitka naručene robe snosi i troškove povrata robe. U slučaju pošiljke s otkupninom, Prodavatelj ima pravo teretiti Kupca za troškove dostave i povrata robe.

 

 


15. MATERIJALNI NEDOSTATAK

 

15.1.  Odgovornost za materijalne nedostatke stvari utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, pri čemu pojam stvar ima jednako značenje proizvoda u ovim Uvjetima.
 
15.2. Pod Materijalnim nedostatkom se podrazumijeva:
1. Nedostatak postoji:
(1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
(2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je Kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak.
(3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
(4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
 
2. Osim nedostataka iz stavka 1. ovoga članka nedostatak postoji i:
(1) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje.
(2) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora.
(3) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati.
(4) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju.
(5) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
(6) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj.
 
3. Prodavatelja ne obvezuju izjave iz stavka 2. točke (4) ovoga članka ako dokaže da nije znao niti je mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji.
4. Kod potrošačkih ugovora nedostaci iz stavka 2. točke (1) do (4) ovoga članka ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka navedenih u stavku 2. točkama (1) do (4) ovoga članka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.
 
Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.
 
15.3. Odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda:
Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara:
1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije.
3. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke neovisno o tome je li ugovorom prenio ili se obvezao prenijeti kupcu stvar u vlasništvo, a Kupac platio ili se obvezao platiti njezinu cijenu.
4. Kod potrošačkih ugovora prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke prema pravilima propisanima za ugovor o kupoprodaji i kada je riječ o ugovoru za isporuku stvari koju je tek potrebno izraditi ili proizvesti, neovisno o tome je li po općim pravilima riječ o ugovoru o kupoprodaji, ugovoru o djelu ili drugom ugovoru.
5. Odredbe ovoga Zakona o odgovornosti za materijalne nedostatke ne primjenjuju se na potrošačke ugovore za
isporuku digitalnih sadržaja ili digitalnih usluga, osim ako je predmet ugovora o kupoprodaji pokretna stvar u koju je
ugrađen digitalni sadržaj ili digitalne usluge ili su povezani sa stvari tako da bi odsutnost tog digitalnog sadržaja ili te
digitalne usluge onemogućila funkcioniranje te stvari i koji se isporučuju na temelju ugovora o kupoprodaji, neovisno o
tome isporučuje li takav digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu prodavatelj ili treća strana (stvar s digitalnim elementima).
6. U slučaju stvari s digitalnim elementima rizik prelazi na kupca u trenutku kada je obavljena jednokratna isporuka
digitalnog sadržaja ili digitalne usluge odnosno kada je započela kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne
usluge.
7. Ako stvar treba instalirati ili montirati prodavatelj ili osoba za koju on odgovara, rizik prelazi na kupca u trenutku u kojem je dovršena instalacija odnosno montaža.
8. U slučaju dvojbe o tome je li isporuka ugrađenog ili povezanog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge dio
potrošačkog ugovora o kupoprodaji, predmnijeva se da su digitalni sadržaj ili digitalna usluga obuhvaćeni ugovorom o
kupoprodaji.
9. Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari, kao i stvari s digitalnim elementima koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
10. Predmnijeva iz stavka 9. ovoga članka kod trgovačkih ugovora odnosi se na razdoblje od šest mjeseci od trenutka prijelaza rizika.
 
15.4. Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara:
1. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
2. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
3. Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao Kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
4. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

15.5. Pregled stvari i vidljivi nedostaci:
1.  Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
2. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
3. Ako je Kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju Kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
4. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

15.6. Skriveni nedostaci:
1. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
2. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
3. Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
4. Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.
 
15.7. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

15.8. U slučaju postojanja materijalnih nedostataka
1.Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:
a) zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,
b) zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
c) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,
d) izjaviti da raskida ugovor.
 
2. U svakom od tih slučajeva Kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.
3. Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.
4. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.
5. Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu s člankom 15.8. stavcima 2. i 3. ovog članka, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.
6. Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.
7. Ako je nedostatak neznatan, Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.
8. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na prodavatelju.
9. Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.
 
15.9. Popravak ili zamjena
1. Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se bes­platno, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.
2. Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje prodavatelju, a prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.
3. Ako je stvar s nedostatkom, koja je bila instalirana odnosno montirana na način koji je u skladu s njezinom prirodom i namjenom prije nego što se nedostatak pojavio, potrebno popraviti ili zamijeniti, obveza uklanjanja nedostatka uključuje obvezu uklanjanja stvari s nedostatkom i instalaciju odnosno montažu zamjenske ili popravljene stvari ili obvezu snošenja troškova tog uklanjanja i instalacije odnosno montaže.
4. U slučaju zamjene stvari potrošač nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjene stvari tijekom razdoblja prije njezine zamjene.
 
15.10. Kad Kupac može raskinuti ugovor
1. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.
2. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.
 
15.11. Raskid ugovora po samom zakonu
1. Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
2. sto vrijedi i u slučaju ispunjenja s nedostatkom obveze kod koje je ispunjenje u određenom roku bitan sastojak ugovora.
 
15.12. Raskid potrošačkog ugovora izjavom kupca
Ako prodavatelj u naknadnom razumnom roku ne ispuni potrošački ugovor, potrošač je ovlašten izjaviti da se ugovor raskida.
 
15.13. Djelomični nedostaci
1. Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, Kupac može raskinuti ugovor u smislu prethodnih članaka samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju.
2. Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako Kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini.
 
15.14.
Kad je prodavatelj dao kupcu veću količinu
1. Trgovačkim ugovorom o kupoprodaji, kad je prodavatelj stvari određenih po rodu dao kupcu veću količinu nego što je ugovoreno, a Kupac u razumnom roku ne izjavi da višak odbija, smatra se da je primio i taj višak te je dužan platiti ga po istoj cijeni.
2. Ako Kupac odbije primiti višak, prodavatelj je dužan naknaditi kupcu štetu.

15.15. Kad je određena cijena za više stvari
1. Kad je jednim ugovorom i za jednu cijenu prodano više stvari ili jedna skupina stvari, pa samo neke od njih
imaju nedostatke, Kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu tih stvari, a ne i ostalih.
2. Međutim, ako one čine jednu cjelinu tako da bi njihovo razdvajanje bilo štetno, Kupac može raskinuti cijeli ugovor, ili ako on ipak izjavi da raskida ugovor samo u pogledu stvari s
nedostatkom, prodavatelj sa svoje strane može raskinuti ugovor i u pogledu ostalih stvari.

15.16. Gubitak prava na raskid ugovora zbog nedostatka
1. Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.
2. Ipak Kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara.
3. Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze kupca da pregleda stvar, ili ako je Kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.
 
15.17. Učinci raskida zbog nedostatka
1. Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid dvostrano obveznih ugovora zbog neispunjenja.
2. Kupac duguje prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut.
3. Ako Kupac raskine ugovor o kupoprodaji, Kupac vraća stvar prodavatelju na trošak prodavatelja.
4. Prodavatelj kupcu nadoknađuje cijenu plaćenu za stvar nakon što primi tu stvar ili od kupca primi dokaz da je stvar poslao natrag.
 
15.18. Rok za ostvarivanje prava
1. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom Kupac bio spriječen da ih ostvaruje.
2. Međutim, Kupac koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostataka može nakon proteka ovoga roka, ako još nije isplatio cijenu, zahtijevati da se cijena snizi ili da mu se naknadi šteta, kao prigovor protiv prodavateljeva zahtjeva da mu se isplati cijena.
 
15.19. Obavijest o nedostatku odnosno zahtjev kupca za ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava mora biti izjavljen nedvosmisleno i u pisanom obliku.
 
15.20. Kupac koji stvar preda u ovlašteni servis bez podnošenja pisanog zahtjeva za dijagnostiku radi utvrđenja postojanja materijalnog nedostatka, gubi pravo nakon popravka stvari isticati gore navedene zahtjeve, već se navedeno postupanje Kupca smatra davanje stvari u ovlašteni servis sukladno izdanom jamstvu.
 
15.21. UKLANJANJE NEDOSTATKA I PREDAJA STVARI BEZ NEDOSTATKA
Uklanjanje nedostatka vrši se na način predviđen odlomkom "12." REKLAMACIJE. Predaja stvari bez nedostatka moguća je isključivo u slučaju da ovlašteni servis procedurom predviđenom za uklanjanje nedostataka i reklamaciju/prigovore, potvrdi postojanje nedostatka i da Prodavatelj raspolaže istom stvari bez nedostatka. U slučaju da se u tijeku dijagnostike svakog pojedinog proizvoda utvrdi da je reklamacija proizvoda neosnovana i neutemeljena trošak dijagnostike snosi Kupac. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 
15.22. SNIŽENJE CIJENE
U slučaju da Kupac zahtijeva sniženje cijene, cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari s nedostatkom. Vrijednost stvari, odnosno proizvoda određuje se prema trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji. U slučaju da Prodavatelj ne raspolaže istom stvari, potrošač, sukladno vlastitom nahođenju može koristiti sva prava koja mu pripadaju temeljem primjenjivih propisa.

 


 

16. IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


16.1. Čuvanje privatnosti osobnih podataka 

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Korisnika klimakoncept.hr stranica, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

 

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka Korisnik odabirom opcije „Plati Online" prilikom upisa osobnih podataka daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

- suglasnost da Prodavatelj može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Prodavatelj navedene podatke može davati trećima isključivo u opsegu i pod uvjetima određenima u Zakonu o zaštiti osobnih podataka te u ovim općim uvjetima korištenja i to u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zlouporaba.

- potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika.

- suglasnost da mu se Prodavatelj može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi

- davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

 

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnici jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

 

16.2. Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama 

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima. Potrebne osobne podatke prosljeđujemo isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. Kupac ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti voditelju zbirke osobnih podataka. Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane koja enkripcijom štiti vaše podatke.

 

16.3. Stavljanje podataka korisnika na raspolaganje trećim osobama 

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zlouporaba. Također se izuzimaju slučajevi izričito predviđeni ovim Općim uvjetima korištenja.

 

16.4. KOLAČIĆI

Što je kolačić (cookie)?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja. Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

 

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

 

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

 

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

 

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

 

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

 

Koristi li klimakoncept.hr kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

 

Kakve kolačiće koristi klimakoncept.hr?

1. Nužno potrebni kolačići
Takvi kolačići omogućuju korištenje bitnih komponenti, potrebnih za pravilno funkcioniranje internet stranice. Bez tih kolačića većina usluga koje koristite na web stranici, ne bi radila ispravno, kao što su: prijava, kupovina idr.

2. Iskustveni kolačići
Takvi kolačići prikupljaju podatke o ponašanju korisnika na internet stranici, kako bi se poboljšale komponentne iste (npr. koji se dijelovi stranice najčešće posjećuju). Ovi kolačići ne prikupljaju podatke, putem kojih se može identificirati korisnik.

3. Funkcionalni kolačići
Takvi kolačići omogućuju internet stranici pohranjivanje postavaka na vaš preglednik, kao što su jezik, regija, ime... koji pružaju napredne peronalizirane značajke. Ovi kolačići omogućuju internet stranici praćenje vaših akcija.

4. Oglasni ili ciljani kolačići
Takve kolačiće najčešće koriste marketinške i socijalne mreže (treće strane), kako bi vam prikazale više ciljanih oglasa, ograničavaju ponavljanje oglasa ili mjere učinkovitost kampanje. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke.

 

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju i bolje korisničko iskustvo.

 

Zabrana kolačića

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svom računalu tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost. Dodatne informacije o upravljanju kolačićima dostupne su na stranicama preglednika koji koristite ili na www.allaboutcookies.org

 

16.5. Klima koncept prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html i https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

16.6. Korištenje vaših osobnih podataka

Klima koncept prikuplja vaše osobne podatke i koristi se njima kako bi održavala web stranicu i pružala vam usluge koje tražite. Vaši se osobni podaci također koriste i da bi vas informirali o ostalim proizvodima ili uslugama koje pruža Klima koncept. Klima koncept neće prosljeđivati podatke trećim stranama. Klima koncept neće prodavati ili iznajmljivati popise korisnika trećim  stranama, osim ako ima vaše dopuštenje. Klima koncept može vas s vremena na vrijeme kontaktirati u ime vanjskih poslovnih partnera u vezi s određenom ponudom koja bi vas mogla zanimati. Takvim trećim stranama neće biti dopušteno koristiti se vašim osobnim podacima osim u svrhu pružanja tih usluga Klima koncept-u te će biti obvezni čuvati povjerljivost podataka. 

 

16.7. Sigurnost vaših osobnih podataka

Klima koncept štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, uporabe ili otkrivanja. Kad se osobne informacije (kao što je broj kreditne kartice) prenose preko web stranice, štiti ih se zaštitnim kodiranjem kao što je Secure Socket Layer (SSL). 

 

Vaši osobni podaci čuvaju se na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga.

 

Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem naših internetskih stranica imaju svoje vlastite izjave o privatnosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima te Klima koncept nije odgovorna za način i uvjete prikupljanja i obrade od strane trećih osoba.

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 


 

17. OGLAŠAVANJE

 

17.1. Objave Prodavatelja predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta prodaje, osim ako Prodavatelj nije izričito naveo drugačije.


17.2. Opisi i specifikacije proizvoda dobiveni su od strane dobavljača ili su preuzeti sa službenih stranica dobavljača. Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni. Ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, greške prilikom štampanja te promjene cijena.

Fotografije proizvoda mogu biti dobivene od strane dobavljača ili mogu biti fotografirane u prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj ne odgovara za moguća vizualna odstupanja u prikazu proizvoda, do kojih dođe zbog različitih zaslona uređaja na kojima se slika prikazuje ili zbog vizualnih odstupanja u odnosu na stvarni proizvod ako su slike preuzete sa internet stranica ovlaštenog uvoznika i davatelja jamstva.

 

17.3. U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, Klimakoncept.hr koristiti uslugu Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google search, te Google Display mrežu, kupaca koji su već posjetili Klimakoncept.hr. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.

 

17.4. Proizvodi na Klimakoncept.hr koji su izložbeni primjerci su kao takvi i označeni, moguće je da su iz tog razloga na dodatnom popustu. Naručivanjem takvog proizvoda Kupac potvrđuje, da se s navedenim značajkama proizvoda u potpunosti slaže. U ovakvom primjeru Prodavatelj ne jamči dostavu u originalnoj, već u primjerenoj ambalaži. E.5.) Putem Klimakoncept.hr kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda iz ponude Prodavatelja. Istaknute redovne i akcijske cijene na klimakoncept.hr mogu odstupati od cijena u trgovini Prodavatelja.

 

 

 

18. RECENZIJE PROIZVODA I USLUGA

  

18.1. Recenzije proizvoda i usluga potječu od Kupaca koji su proizvode ili usluge doista i kupili ili koristili.


18.2. Ostavljanje recenzije je moguće isključivo kroz profil gdje Kupac prije pisanja recenzije mora upisati svoje ime, mjesto i mail adresu nakon čega Trgovac (Klima koncept) mora potvrditi kupca da bi se recenzija prikazala na internet trgovini klimakoncept.hr.

 

 

 

19. NEWSLETTERI

 

19.1. Newslettere šaljemo isključivo osobama koje su se prijavile na Newsletter. Klima koncept koristi zaprimljene osobne podatke za slanje newslettera nekoliko puta godišnje.

 

19.2. Prilikom prijave na newsletter odobravate korištenje vaše e-mail adrese u svrhu slanja Newslettera.

 

19.3. U svakom trenutku možete povući vašu privolu klikom na link: "odjava s newsletter liste" u podnožju email poruke (Newslettera) koju zaprimite od Klima koncepta. Poštivat ćemo Vašu odluku.

 

19.4. Klima koncept koristi MailChimp kao platformu za automatizaciju prijave. Nakon što se prijavite na Newsletter odmah ćete na mail dobiti zahtjev za potvrdu mail adrese. Klikom na gumb "Prijavite se" pristajete da se vaša e-mail adresa spremi u MailChimp bazi podataka kako bi bila procesirana u skladu s njihovim pravilima privatnosti i uvjetima korištenja.


 

 

20. OSTALO

 

20.1. Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjeni u elektronskom obliku Prodavateljevog sustava, te Kupac može pristupiti njima putem službi Prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih Općih uvjeta Kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, i sl.).

 

20.2. Kupac odnosno potrošač, svoje zahtjeve, reklamacije, prigovore, izjave, kao i eventualne pohvale može dostaviti Prodavatelju pisanim putem na adresu: Klima koncept, Ruđera Boškovića 13, 21000 Split ili na mail: webshop@klimakoncept.hr.

 

20.3. Adresa servisne službe Prodavatelja glasi: Klima koncept, Ruđera Boškovića 13, 21000 Split.

 

20.4. Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta, koje omogućuje korištenje sustava klimakoncept.hr.

 

20.5. Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu Prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena.

 

20.6. Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na klimakoncept.hr.

 

20.7. Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

 

20.8. Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada: Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala. Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, no mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ako se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način; Kako se riješiti EE otpada? U Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ukoliko imate više od 30 kg EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com. EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.
 

 

 

21. RJEŠAVANJE SPOROVA

 

21.1. U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN br. 121/16), predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr:

- Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr

- Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr

- Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1, hup@hup.hr

- Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2

 

21.2. Online rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Sve sporove Prodavatelj i Kupac će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju neuspjeha nadležan je sud prema mjestu sjedišta Prodavatelja.
   

21.3. Potrošači mogu više informacija o svojim pravima i načinima ostvarivanja istih saznati na stranicama tijela koja pružaju pomoć i savjetodavne usluge potrošačima u Republici Hrvatskoj, kao što su:

a) Europski potrošački centar Republika Hrvatska http://ecc-croatia.hr

b) Hrvatska udruga za zaštitu potrošača http://www.huzp.hr

c) POTROŠAČ Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske https://www.potrosac.hr

d) RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA https://www.rozp.hr

 


OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA 

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 19./2022.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

Ostali načini podnošenja prigovora:

• Na adresu: Klima koncept d.o.o., Ruđera Boškovića 13, 21000 Split

• Na e-mail adresu: webshop@klimakoncept.hr


Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor u kojem ćemo se jasno izjasniti da li prihvaćamo osnovanost Vašeg prigovora zakonski ćemo Vam dati u pisanom obliku ili poslati na Vašu mail adresu najkasnije u roku do 15 dana od dana primitka prigovora.

 
 
 
 

Ugodnu i sigurnu kupovinu želi Vam
Klima koncept tim.
     

SIGURNO PLAĆANJE OMOGUĆENO PUTEM

American Express Diners Club International MasterCard Maestro Visa KEKSpay aircash PayCek Mastercard Securecode Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više