Reklamacije

 

Cijenjeni kupci,


Reklamaciju možete prijaviti telefonski od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na broj: 021/ 470 232 ili putem maila: webshop@klimakoncept.hr. Obavezno nam navedite vaše osobne podatke, broj narudžbe i kontakt broj. Pošaljite nam i fotografije oštećenja jer ćemo jednostavnije zaključiti koji je dio došao oštećen, a ubrzati će se i proces narudžbe dijelova od dobavljača ukoliko je to potrebno.


Bitno je naglasiti da svi klima uređaji imaju tvorničku garanciju 2 ili 3 godine. Unutar tog perioda sve kvarove i nedostatke pokriva prodavač i proizvođač klima uređaja pod uvjetom da klima uređaj ugradi tvrtka ili obrt ovlašten za montažu klima uređaja.

 
Ako je montažu klima uređaja izvršio ovlašteni montažer kojega je odabrao sam kupac, u slučaju kvara prodavač nije odgovoran već sve radove treba izvesti montažer a prodavač Klima koncept d.o.o. će po potrebi pružiti tehničku podršku i osigurati rezervne dijelove prema reklamacijskom listu montažera/servisera. 

Ukoliko montažu klima uređaja nije izvršila tvrtka ili obrt registriran za montažu klima uređaja, iste kvarove i nedostatke neće snositi niti prodavač niti proizvođač, već isključivo osoba koja je montirala dotični klima uređaj. U tom slučaju prestaje odgovornost prodavača.

 

Naša preporuka je da prilikom montaže vašeg klima uređaja koristite usluge naših ovlaštenih montažera/servisera ili druge tvrtke ili obrta koji ima ovlaštenje od Ministarstva zaštite okoliša i koji je upisan u registar ovlaštenih montažera kako bi dobili kompletnu uslugu, te imali garanciju i na uređaj i na uslugu montaže. 

Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed nestručnog rukovanja, mehaničkog oštećenja, više sile (udar groma, poplave, požara i slično)

 

Dokumentacija koju nam trebate poslati u slučaju kvara klima uređaja u jamstvenom roku:

1. Račun za klima uređaj i montažu uređaja
2. Jamstveni list ovjeren od strane ovlaštene tvrtke ili obrta koji je klima uređaj montirao.
3. Ispunjen i ovjeren reklamacijski zapisnik gdje su navedeni svi podaci o uređaju i opis kvara kojeg je ustanovio instalater (izdaje instalater)
4. Ovjeren Jamstveni list ( zadnja strana ) kao potvrdu da su napravljeni redoviti servisi ukoliko se radi o klima uređaju koji je stariji od jedne godine.
5. Kratki opis kvara/neispravnosti.
 
Ostali uvjeti za ostvarenje Jamstva su navedeni u Jamstvenom listu.
 
Molimo da navedenu dokumentaciju dostavite isključivo na mail: webshop@klimakoncept.hr 
Bilo kakva prijava kvara bez dostavljene dokumentacije i na bilo koji drugi način osim navedenog neće biti priznata niti biti stavljena u proceduru rješavanja.

Ukoliko je klima uređaj montirao Klima koncept ili naš ugovorni partner s vašeg područja mi ćemo nakon vaše prijave kvara poslati servisera na objekt da napravi dijagnostički pregled i utvrdi kvar nakon čega ćemo Vas o tome obavijestiti i predložiti daljnje korake za popravak. 

 


Klima Koncept ne odgovara za krivo naručene proizvode. Proizvod koji se vraća mora biti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži, sa potpunom dokumentacijom i svom pripadajućom opremom. Odnosno u onakvom stanju kako je i isporučen. U suprotnom povrat neće biti odobren. Troškove transporta snosi kupac.

 

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS. Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.

 

Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

 


Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda:

Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara:

(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije.
(4) Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.


Pod Materijalnim nedostatkom se podrazumijeva:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.


Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara:

(1) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
(2) Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
(4) Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

 

Pregled stvari i vidljivi nedostaci:

(1) Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(2) Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
(3) Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
(4) Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

 

Skriveni nedostaci:

(1) Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.
(2) Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.
(3) Kod prodaje rabljenih stvari ugovorne strane mogu ugovoriti rok od jedne godine, a kod trgovačkih ugovora i kraći rok.
(4) Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

     

 

SIGURNO PLAĆANJE OMOGUĆENO PUTEM

American Express Diners Club International Discover Dinacard MasterCard Maestro Visa American Express - jamstvo sigurne online kupnje Mastercard Securecode Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se