Želim solarnu elektranu - kako u realizaciju?


 

Što je solarna elektrana?

 

Solarna elektrana je sustav koji pretvara sunčevu energiju u električnu energiju pomoću solarnih panela. Sunčeva energija je obnovljiv i ekološki prihvatljiv izvor energije koji ne zagađuje okoliš i ne stvara emisije štetnih plinova. Solarna elektrana se sastoji od solarnih panela, potkonstrukcije, invertera i dvosmjernog brojila. Solarni paneli su uređaji koji apsorbiraju sunčevu svjetlost i pretvaraju je u električni napon. Potkonstrukcija je nosiva konstrukcija koja služi za montažu i postavljanje solarnih panela na krov ili tlo. Inverter je uređaj koji pretvara istosmjerni napon iz solarnih panela u izmjenični napon koji se koristi u kućanstvu. Dvosmjerno brojilo je uređaj koji mjeri količinu električne energije koja se proizvodi i troši u solarnoj elektrani. Solarna elektrana može biti mrežna ili otočna. Mrežna solarna elektrana je povezana s javnom električnom mrežom i omogućuje razmjenu električne energije između solarnog sustava i mreže. Otočna solarna elektrana je neovisna o javnoj električnoj mreži i koristi baterije ili akumulatore za skladištenje viška električne energije.

 

Solarna elektrana je financijski isplativa investicija koja smanjuje troškove električne energije i povećava energetsku neovisnost. Solarna elektrana također doprinosi zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena.

 


Zašto odabrati solarnu elektranu?

 

Solarna elektrana ima mnoge prednosti u odnosu na konvencionalne izvore energije, kao što su fosilna goriva, nuklearna energija ili hidroenergija. Neke od prednosti solarne elektrane su:

 

 • Smanjenje troškova električne energije. Solarna elektrana omogućuje uštedu na računu za struju, jer se koristi vlastita proizvedena električna energija, a višak se može prodati ili razmijeniti s javnom električnom mrežom. Solarna elektrana je financijski isplativa investicija koja se može vratiti u roku od nekoliko godina, ovisno o veličini sustava, potrošnji i cijeni električne energije.
 • Povećanje energetske neovisnosti. Solarna elektrana smanjuje ovisnost o uvozu i nestabilnosti cijena električne energije, jer se koristi lokalni i neiscrpni izvor energije. Solarna elektrana također povećava sigurnost opskrbe električnom energijom, jer se može koristiti i u slučaju prekida ili kvara na javnoj električnoj mreži, ako se ima baterija ili akumulatora za skladištenje električne energije.
 • Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena. Solarna elektrana ne zagađuje okoliš i ne stvara emisije štetnih plinova, kao što su ugljični dioksid, metan, dušikov oksid ili sumporov dioksid, koji doprinose globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama. Solarna elektrana također štedi prirodne resurse i smanjuje potrebu za izgradnjom novih elektrana na fosilna goriva ili nuklearnu energiju, koje imaju negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
 • Poboljšanje energetske učinkovitosti. Solarna elektrana omogućuje korištenje sunčeve energije koja je besplatna i neograničena, umjesto da se oslanja na skupu i ograničenu energiju iz fosilnih goriva. Solarna elektrana također smanjuje gubitke energije koji nastaju pri transportu i distribuciji električne energije iz udaljenih elektrana do krajnjih potrošača.
 • Povećanje društvene svijesti i odgovornosti. Solarna elektrana podiže razinu svijesti i odgovornosti građana prema okolišu i klimatskim promjenama. Solarna elektrana također potiče promjenu navika i ponašanja potrošača koji postaju svjesniji svoje potrošnje energije i njezinog utjecaja na okoliš. Solarna elektrana također doprinosi obrazovanju i informiranju javnosti o prednostima i mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije.

 

Solarna elektrana je, dakle, odličan izbor za sve koji žele proizvoditi vlastitu električnu energiju, uštedjeti novac, povećati energetsku neovisnost, zaštititi okoliš i boriti se protiv klimatskih promjena. Solarna elektrana je jednostavna za instalaciju, održavanje i korištenje, a pruža dugoročne i trajne beneficije.

 


Koliki je povrat investicije solarne elektrane?

 

Investiranje u solarnu elektranu je vrlo isplativo, jer omogućuje uštedu na računu za struju, povećanje energetske neovisnosti, zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena. Solarna elektrana također ima nizak rizik i dug životni vijek, te ne zahtijeva puno održavanja.

 

Povrat investicije za solarnu elektranu ovisi o više faktora, kao što su:

 • Veličina i snaga solarne elektrane. Veća i jača solarna elektrana proizvodi više električne energije, ali i zahtijeva veću investiciju i prostor za instalaciju. Prosječna snaga solarne elektrane za kućanstva u Hrvatskoj je oko 5 kW, što znači da se može postaviti na krov površine oko 35 m2.
 • Lokacija i orijentacija solarne elektrane. Solarna elektrana treba biti postavljena na mjestu gdje ima dovoljno sunčeve svjetlosti i gdje nema sjene od drugih objekata. Najbolja orijentacija za solarnu elektranu je prema jugu, jer tada solarni paneli primaju najviše sunčeve energije. Također, važna je i nagib krova ili potkonstrukcije, koji bi trebao biti između 30 i 45 stupnjeva.
 • Potrošnja električne energije. Solarna elektrana je najisplativija ako se koristi što više proizvedene električne energije, a što manje se ovisi o javnoj električnoj mreži. To znači da je potrebno uskladiti potrošnju s proizvodnjom, te koristiti pametne uređaje i sustave koji optimiziraju potrošnju. Također, moguće je koristiti baterije ili akumulatore za skladištenje viška električne energije, koje se može koristiti kasnije ili prodati na tržištu.
 • Cijena električne energije. Solarna elektrana je zaštita od mogućeg rasta cijena električne energije u budućnosti, jer se koristi vlastita proizvedena električna energija, koja je besplatna i neovisna o tržišnim uvjetima. Trenutno, cijene električne energije za kućanstva u Hrvatskoj su među najnižima u EU, ali se očekuje da će se povećati u skladu s europskim prosjekom i zelenom tranzicijom.
 • Poticaji i olakšice. Solarna elektrana može ostvariti razne poticaje i olakšice od države i lokalne samouprave, koji mogu smanjiti početnu investiciju i ubrzati povrat. Tako, na primjer, Vlada je krajem 2023. godine ukinula PDV na isporuku i ugradnju solarnih elektrana i solarnih kolektora za kućanstva i javni sektor, čime je cijena solarne elektrane smanjena za 20%. Također, postoje i drugi oblici potpore, kao što su subvencionirani krediti, bespovratna sredstva, otkupna cijena električne energije i sl.

 

Prema dostupnim podacima, povrat investicije za solarnu elektranu u Hrvatskoj se kreće između 5 i 8 godina, ovisno o gore navedenim faktorima. Nakon tog perioda, solarna elektrana počinje donositi dobit i uštedu svome vlasniku, koja može biti i do nekoliko desetaka tisuća eura tijekom životnog vijeka solarne elektrane, koji je oko 25 godina.

 

 

Kako realizirati projekt solarne elektrane?

 

Ako želite imati solarnu elektranu na svom krovu ili zemljištu, morate proći kroz nekoliko koraka kako biste ostvarili svoju investiciju. U nastavku ćemo objasniti što trebate znati i učiniti za pokretanje projekta solarne elektrane.

 

 1. Analiza potreba i mogućnosti. Prvi korak je utvrditi koliko električne energije trošite i koliko biste željeli proizvoditi solarnom elektranom. To će vam pomoći da odredite optimalnu snagu i veličinu solarne elektrane za vaše potrebe. Također morate procijeniti koliko sunčeve energije možete iskoristiti na vašoj lokaciji, ovisno o geografskom položaju, orijentaciji, nagibu i sjenčanju krova ili zemljišta. Za dobivanje podataka o solarnom potencijalu vaše lokacije obratite se našim stručnjacima koji će vam rado pomoći.
 2. Odabir načina rada solarne elektrane. Način rada solarne elektrane ovisi o tome je li spojena na javnu električnu mrežu ili ne. Ako je spojena na mrežu, solarna elektrana može prodavati višak proizvedene električne energije distributeru i kupovati električnu energiju kada je potrebna. Ako nije spojena na mrežu, solarna elektrana mora imati sustav za pohranu električne energije, kao što su baterije ili generatori, kako bi osigurala kontinuiranu opskrbu električnom energijom.
 3. Izrada projekta i dobivanje dozvola. Treći korak je izrada tehničkog projekta i dobivanje potrebnih dozvola za izgradnju i priključenje solarne elektrane. Za izradu projekta možete angažirati stručnjaka ili tvrtku koja se bavi projektiranjem i instaliranjem solarnih elektrana. Projekt mora sadržavati detaljan opis i crteže solarne elektrane, kao i proračun troškova i prihoda. Za dobivanje dozvola morate se obratiti nadležnim institucijama, kao što su lokalna samouprava, distributer električne energije, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatska elektroprivreda (HEP). Dozvole koje su potrebne ovise o vrsti, snazi i načinu rada solarne elektrane, kao i o lokaciji i namjeni objekta. Općenito, za solarnu elektranu do 30 kW koja je spojena na mrežu i služi za vlastitu potrošnju, potrebna je samo građevinska dozvola i ugovor o priključenju na mrežu. Za solarnu elektranu veću od 30 kW koja prodaje električnu energiju na tržištu, potrebna je i energetska dozvola, status povlaštenog proizvođača i ugovor o otkupu električne energije.
 4. Izgradnja i puštanje u pogon solarne elektrane. Četvrti korak je izgradnja i puštanje u pogon solarne elektrane. Za izgradnju i instalaciju solarne elektrane možete angažirati istog ili drugog izvođača koji je izradio projekt. Izvođač mora osigurati kvalitetu i sigurnost radova, kao i poštivanje propisa i standarda. Izgradnja i instalacija solarne elektrane obično traje nekoliko tjedana ili mjeseci, ovisno o veličini i složenosti sustava. Puštanje u pogon solarne elektrane podrazumijeva testiranje i podešavanje sustava, kao i pribavljanje potvrde o tehničkoj ispravnosti i uporabnoj dozvoli. Nakon toga, solarna elektrana može početi proizvoditi i isporučivati električnu energiju.
 5. Održavanje i praćenje solarne elektrane. Peti korak je održavanje i praćenje solarne elektrane. Solarna elektrana zahtijeva redovito i preventivno održavanje kako bi se osigurala njena učinkovitost i dugovječnost. Održavanje uključuje čišćenje i pregled solarnih panela, zamjenu potrošnih dijelova, popravak kvarova i nadogradnju sustava. Održavanje možete obavljati sami ili angažirati servisnu tvrtku koja će to raditi za vas. Praćenje solarne elektrane omogućuje vam da pratite njezin rad i performanse, kao i da optimizirate njezinu proizvodnju i potrošnju električne energije. Praćenje možete obavljati putem sustava za nadzor i upravljanje koji je ugrađen u solarnu elektranu ili putem online aplikacije koja vam omogućuje pristup podacima o vašoj solarnoj elektrani.

 

Nadamo se da vam je ovaj tekst pomogao da bolje razumijete što sve trebate znati i učiniti ako želite imati solarnu elektranu. Ako imate dodatnih pitanja ili trebate savjet, možete se obratiti našim stručnjacima za solarnu energiju koji će vam rado pomoći. Solarna elektrana je investicija koja se isplati na duge staze, kako za vaš novčanik, tako i za vaš okoliš.

 

 


 

Ako razmišljate o ugradnji solarne elektrane svakako nam se javite kako bismo vam odgovorili na ključna pitanja i pomogli u izboru opreme i samoj realizaciji projekta.

 

Upite sa detaljnim podacima o projektu pošaljite na mail: hrvoje@klimakoncept.hr
ili nazovite našeg projektnog inženjera:
Hrvoje Šerić, mag. ing. ind.

SIGURNO PLAĆANJE OMOGUĆENO PUTEM

American Express Diners Club International MasterCard Maestro Visa KEKSpay aircash PayCek Mastercard Securecode Verified By Visa WSpay™ - Web Studio payment gateway

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više